Cevap Yaz
20 Temmuz 2023, 14:28 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 20-21-22-23-24-25-26. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 20-21-22-23-24-25-26. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencileri için özenle hazırladığımız konular arasında bulunan ve içerisinde MEB tarafından hazırlanan testlerin bulunduğu 5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 20-21-22-23-24-25-26. Sayfa Cevapları konusunu paylaştık. Detaylı ve açıklamaları çözümlerle ilgili eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 56-57-58-59-60-61-62. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 20-21-22-23-24-25-26. Cevapları 6. TEMA: Türkçe

6. TEMA Türkçe Testleri: Sayfa 20-21-22-23-24-25-26. Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 20 Cevapları

1. Aşağıda verilen I. Tablo’da kan grupları arasındaki alışveriş, II. Tablo’da bazı kişilerin kan grupları gösterilmiştir
5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 56 Cevapları
Bu tablolardan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C) Beyza, Ayşe’den kan alabilir.

Çünkü 0 kan grubu sadece 0 kan grubundan alabilir.


2. Bu görselde sıcak çikolata ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmemiştir?
Cevap: A) Nerede üretildiğine

Çünkü paketin üzerinde nerede üretildiği belirtilmemiştir.


3. Bir yazar, eserlerinde toplumsal değerlere ağırlık verdiğini söylemektedir. Çünkü yazarda, kendi değerlerini bilmeyen kişinin veya toplumun geleceği de olmaz düşüncesi hâkimdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili ifadeyle anlamca aynı doğrultudadır?
Cevap: B) Kökü olmayan bir ağacın dalı da olmaz.

Çünkü yazar, kendi gelenek göreneklerine bilmeyen bir insanın geleceği de olamayacağından bahsetmiştir. 


4. Göreme Tarihî Millî Parkı, binlerce yıllık geçmişiyle herkesi büyülüyor. Kilden yapılmış mistik bir masal dünyasını andıran bu park, çeşitli uygarlıklar tarafından yerleşim yeri ve tarım alanı olarak kullanılmıştır. 1986 yılında millî park ilan edilmiştir. Millî park olmadan bir yıl önce UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne
alınmıştır.
Bu parçada “Göreme Tarihî Millî Parkı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
Cevap: A) Birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına

Çünkü metinde binlerce yıllık geçmişi ile söylenen sözde birçok medeniyetin burada bulunduğu anlatılmak istenmiştir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 21 Cevapları

5. (…) Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
Cevap: C) Kitabınızın nasıl ortaya çıktığını anlatır mısınız?

Çünkü yazdığı kitabın nasıl kitap olduğundan bahsetmiştir. 


6. (…) Bu bilgilere göre aşağıdaki oturma düzenlerinden hangisi doğru olabilir?
Cevap: 

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 57 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 22 Cevapları

7. (…) Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Cevap: B) II-III-I

Çünkü ilk olarak II. cümlede hayvan sayılarını azaldığından bahsetmiş ve III. cümlede bu azalmanın nedenini anlatmıştır. I. cümlede ise bunu engellemek için bilgi vermiştir. 


8. Geçmişe baktığımda hayal etmenin, kendine ve yol arkadaşlarına inanmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Ama bundan daha da önemlisinin o hayali gerçeğe dönüştürmek için kararlı bir şekilde adım atmak olduğuna inanıyorum.
Bu sözleri söyleyen bir kişi aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmamıştır?
Cevap: A) Özgünlük

Çünkü kendine ait olan hayalleri gerçekleştirmek için adım atması onun tutarlılığını yani özgünlüğünü gösterir.


9. (…) Bu metnin hikâye unsurları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A) Olay: Bir çocuğun sokakta bulduğu köpeği sahiplenmesi

Çünkü olay: Çocuk kapının önünde oyalanırken bir köpeğin yaklaşması ve çocuğun bu köpeğin bir ev köpeği olup yolunu şaşırdığını düşünmesidir.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 23 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 59 Cevapları

10. Bu oyun tahtasında yer alan oyun taşı (futbol topu) her hamlede bir kare çapraz gidebilir. Taralı alanlar, taşın konamayacağı yasak bölgeleri göstermektedir.
Bu açıklamaya göre oyun taşının en son konabileceği kutucuk aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) H-3

Çünkü top her bir adımda çapraz gidebildiği için sadece H-3 çıkışına gelebilir. 


11. – – – – . Örneğin “Söz-göz, çöz-köz, saz-süz” gibi kelimeler bir arada verilir.
Bu cümlenin başına anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
Cevap: B) İlkokulda öğrencilere okuma yazma öğretilirken önce, söylenişleri birbirine benzeyen kelimeler kullanılır

Çünkü örnekte birbirine benzeyen kelimeler gösterilmiştir. Bundna dolayı en uygun cümle B şıkkındaki cümledir. 


12. (…) Bu metinde “mantar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
Cevap: B) Yetişme koşullarına

Çünkü metinde ışığa ve toprağa muhtaç olmayan diyerek yetişme koşullarını anlatmak istemiştir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 24 Cevapları

13. Uçak camlarında gördüğümüz küçük deliklerin iki işlevi var. Biri, hava basıncını dengelemek. Zira uçak havalandığında uçağın içinde ve dışında büyük bir basınç farkı oluşuyor. Bu küçük delikler sayesinde o fark dengeleniyor. Minik deliğin diğer işlevi de camın buğulanmasını engellemek.
5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 60 Cevapları
Bu medya metninin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Bilgilendirme

Çünkü metinde uçağın camlarında bulunan küçük deliklerin ne işe yaradığı hakkında bilgi vermektedir. 


14. Ne günlermiş, ne günlermiş
Yıldızlar, mehtap, çamlar altında
Yıldızlar, mehtap, çamlar altında
Ne günlermiş, ne günlermiş
Gelip geçmiş
Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Özlem

Çünkü geçmişe duyulan özlem anlatılmak istenmiştir.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 25 Cevapları

15. (…) Bu metinde lir kuşu aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinmemiştir?
Cevap: C) Beslenme şekillerine

Çünkü metinde diğer üç şık açıklanmış fakat lir kuşlarının beslenme şekillerinden bahsedilmemiştir. 


16. (…) Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap: B) göz ardı etmişlerdi

Çünkü metinde Fırat Nehri’ne gereken önemi vermedikleri için Babil’in fetih edilmesi kolay olduğu anlatılmıştır. Bu yüzden en uygun cümle göz ardı etmek olacaktır. 


17. Antikanın özelliklerine ve antikacının onunla kurduğu bağa göre değişir. Eserin değerini ortaya koyarken en önemli ölçütler; yapıldığı dönemin özelliklerine uygunluğu, işçiliği, renk ve motiflerinin durumudur.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
Cevap: D) Antikada fiyatı belirleyen unsurlar nelerdir?

Çünkü metinde antikanın ölçütlerinden bahsetmiştir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 26 Cevapları

18. (…) dizelerinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?
Cevap: D) IV

Çünkü IV. kelime sıyır dan → sıyrılan olmuş ve “ı” harfi düşmüştür. 


19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti (“ ”) başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözleri belirtme işleviyle kullanılmıştır?
Cevap: C) “Tiyatro için bekleyenler 1. katta toplansın!” anonsuyla hareketlilik başladı

Çünkü C şıkkında başkasının söylediği sözü direk alıntı yapmıştır. 


20. • Karşılaştırma yapılmıştır.
• Beğeni anlamı vardır.
• Örneklemeye başvurulmuştur.
Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu özelliklerin tümüne yer verilmiştir?
Cevap: C) Türkiye artık turizm konusunda çok başarılı hatta örnek alınan bir ülke. Deneyimlerimiz komşularımıza olduğu kadar coğrafi olarak bizden çok uzakta olan ülkelere de ilham ve cesaret veriyor. Etiyopya’dan Hindistan’a, İrlanda’dan Sri Lanka’ya dünyanın dört bir yanında Türkiye konuşuluyor

Çünkü ilk olarak turizm konusunda başarılı ve örnek alınan derken karşılaştırma yapılmıştır. Diğer ülkelere ilham ve cesaret veriliyor derken beğeni anlamı katılmıştır. En son cümlede ise örneklendirmeye başvurulmuştur.


5.Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 20-21-22-23-24-25-26. Sayfa, Türkçe Testleri 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.