Cevap Yaz
20 Temmuz 2023, 14:29 - Furkan Yazdı

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin tatil günlerinde ihtiyaç duyabileceği en önemli test kitaplarından olan 5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18. Sayfa Cevapları konusunu paylaştık. Test cevapları ile ilgili eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 Cevapları 5. TEMA: Türkçe

5. TEMA Türkçe Testleri: Sayfa 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 8 Cevapları

1. Aşağıda bir internet sitesinden ürün almak isteyen müşterilerin izlemesi gereken yollar gösterilmiştir. Buna göre banka kartının numarasını giren bir kişi bu alışverişin kaçıncı adımındadır? 
Cevap: C) III

Çünkü III. Adım’da hesap bilgileri, adres bilgileri ve iletişim adresleri gibi bilgilerin doldurulması istenilmektedir.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 9 Cevapları

2. • Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte etmek
• Hazırlamak
• Gereken şartları hazırlayıp kendi kendine olmaya bırakmak

“Kurmakˮ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır?
Cevap: A) Tarihin en büyük devletlerinden birini kuracaktı.

Çünkü A) şıkkı “kurmak” sözcüğü mecazi olarak kullanılmıştır ve bir devletin yükselişini ifade etmektedir.


3. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi görseli verilen tarihî yerlerden herhangi biriyle ilgili değildir?
Cevap: D) Quintana Roo’da bulunan antik kent, Mayaların taş geçitlerinden oluşan büyük ağın bağlantı noktasıydı. MS 600 ile MS 900 yılları arasında kültürel ve siyasi anlamda büyük öneme sahipti. Tasarımı ve yerleşim planı ile diğer Maya kentlerinden farklı olan şehirde yer alan beyaz yollar ana piramide ulaşır.

Çünkü Quintana Roo’da bulunan antik kente ait bir görsel yukarıda bulunmamaktadır.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 10 Cevapları

4. Dizelerde kullanılan hayalî unsurlara “düşsel öge” denir.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde düşsel ögelere yer verilmemiştir?
Cevap: D) Şükrederek kalktığım sofralarımda
Ya soğan ekmek olur yahut bulamaç

Çünkü D) şıkkında bulunan ögeler gerçeğe dayalı ögelerdir.


5. (…)

Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dâhil edilen Karagöz, Bursa’da katılımcılarını bekliyor.
Bu parçada söz konusu festivalle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Cevap: B) Kimlerin katılabileceğine 

Çünkü A, C ve D şıklarında sorulan soruların cevapları parçada bulunmaktadır ancak B) şıkkındaki sorunun cevabı parçada verilmemiştir.


6. Ayla, Beril, Ceren, Duygu ve Ece’nin bisikletleri yan yana durmaktadır. Bisikletlerin yerleriyle ilgili şunlar bilinmektedir:

• Ayla’nın bisikleti Beril’in bisikletinin solunda, Ceren’in bisikletinin sağındadır.
• Duygu’nun bisikleti Ece’nin bisikletinin solunda, Beril’in bisikletinin sağındadır.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 46 Cevapları

Buna göre bisikletlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Ceren, Ayla, Beril, Duygu, Ece 

Çünkü parçaya göre en soldaki bisiklet Ceren’in ondan sonra sırasıyla Ayla, Beril, Duygu ve Ece’nin bisikletleri denk gelmektedir.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 11 Cevapları

7. Aşağıdakilerden hangisi bu içeriklerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
Cevap: B) Şıkkı

Çünkü B) şıkkında laboratuvar ortamında yapılan bir takım bilimsel faaliyetler konu almaktadır ancak yukarıda bulunan üç parçada yer alan konular laboratuvar ile ilgili değildir.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 12 Cevapları

8. 5-A sınıfının sene başında yapılan sınıf başkanlığı seçim sonuçlarının grafikle gösterimi aşağıda verilmiştir.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 48 Cevapları

Buna göre aday öğrencilerin aldığı oyların sonuçları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A) Çünkü sütun grafiğinde paylaşılan verilere ile A) şıkkındaki tabloda yer alan veriler aynıdır.


9. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Cevap: D) V – II – IV – III – I 

Çünkü bu şekilde yapılan sıralamada cümlenin yapısı mantıklı hale dönüşmektedir.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 13 Cevapları

10. Piktogramlarla günlük yaşamımızda sıkça karşılaşırız. Örneğin engelliler için ayrılmış park yeri, geri dönüştürülebilir malzeme, akaryakıt istasyonu piktogramları pek çok yerde karşımıza çıkar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen piktogram örneklerinden değildir?
Cevap: A) şıkkı çünkü yürüyen merdivenleri işaret eden görseller piktogram değildir. Bu nedenle piktogram örnekleri arasında bulunamaz.


11. Kastamonu %70’e varan ormanlık alanları, uzun sahilleri, Küre ve Ilgaz Millî Parkları, kanyonları, mağaraları ve Ilıca Şelalesi gibi birçok doğa harikasıyla değerli bir şehir. Burası misafirperver insanları, yedi bin yıllık tarihi ve sekiz yüz elli çeşidin üzerinde yerel lezzetiyle hayatınıza renk katacak.

Bu metinden Kastamonu’yla ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
Cevap: B) Orman bakımından ülkemizin en zengin şehri olduğuna.

Çünkü metinde Kastamonu ilinin orman bakımından zengin olduğu bilgisi bulunur ancak ülkemizin orman bakımından en zengin olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 14 Cevapları

12. Bu sözleri söyleyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: C) Zamanının kıymetini bilmektedir.

Çünkü yazar yapacağı her aktiviteyi önceden planlamış ve ne kadar süre ayıracağını belirlemiştir. Bu nedenle zamanın kıymetini çok iyi bilmektedir.


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel düşünceye yer verilmiştir?
Cevap: C) Kıyafetin kullanışlı olması değil, rengi önemlidir.  

Çünkü bu ifadede nesnel bir yargı bulunmamaktadır. Söyleyen kişi kendi zevk ve düşüncelerine göre kıyafetin kullanımını yorumlamıştır.


14. (…)

Bu açıklamaya göre aşağıdaki durumların hangisinde beynin bu bölgesinin kullanıldığı söylenemez?
Cevap: A) Ünlü bilim insanı Andrew Barton’un, denizlerdeki ekolojik dengenin bozulmasıyla ilgili makalesi tüm dünyada ses
getirdi.

Çünkü açıklamada sportif ve sanatsal faaliyetlerle ilgili beyin bölgesi hakkında bilgi vermiştir. A) şıkkında ise bilimsel bir makaleye yer verilmiştir. Bu nedenle beynin bölgesiyle alakası yoktur.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 15 Cevapları

15. Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST’in (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) ikincisi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 1 milyon 720 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalde Türk yıldızları, atak helikopterleri, paraşüt timleri, insansız hava araçları ve akrobasi uçakları heyecan verici gösteriler sergiledi.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan kesin olarak çıkarılır?
Cevap: C) Festivalde farklı araçlarla düzenlenen etkinlikler yer almıştır. 

Çünkü parçada Türk Yıldızları, Atak Helikopteri, İnsansız Hava Araçları ve Akrobasi Uçaklarının gösteriler yaptığı bildirilmiştir.


16. Dayanışma, topluluğu oluşturan bireylerin bir konuda iş birliği içinde olmalarıdır. Dayanışma sayesinde insanlar daha çabuk ve daha çok iş yapabilir. Çünkü yaşamak, zorlukları yenmek ve başarılı olabilmek için insanların birbirlerine ihtiyaçları vardır. Atalarımız bu konuda “- – – -” diyerek birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurgulamışlardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
Cevap: D) El, eli yıkar; iki el de yüzü.

Çünkü D) şıkkında bulunan söz birlik olmayı, beraber olmayı ifade eden bir sözdür. Metnin gidişatına göre kullanılması gereken birlik beraberlik sözüde yalnızca bu şıkta bulunmaktadır.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 16 Cevapları

17. Aşağıda ağaç çiziminin aşamaları verilmiştir.

• Ağacın gövdesini oluşturmak için dikey iki çizgi çizip üzerine ters “u” harfi yapınız.
• Tepe kısmını gövdeye bağlamak için ters “m” harfine benzeyen şekiller çiziniz.
• Yaprak oluşturmak için tepe kısmına yine ters “u” harfine benzeyen şekiller çiziniz.
• Gövdenin her iki yanına yaprak çiziniz.

Bu aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
Cevap: D) şıkkıdır.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 52 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 17 Cevapları

18. (…)

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünceyi en iyi ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. 

Çünkü parçada zorlukla ve kaba şekilde insanlara hiç bir şeyin kabul ettirilemeyecği anlatılmaktadır.  Parçayı ifade eden en uygun atasözü de B) şıkkındaki sözdür.


19.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 53 Cevapları

Bu görsel,

I. Cisimleri gördüğüm gibi değil, düşündüğüm gibi çizerim.
II. Sanat gereksiz ayrıntıların ayıklanmasıdır.
III. Baktığınız yerde, olanı değil; görmek istediğinizi görürsünüz.

cümlelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?
Cevap: C) I ve III.

Çünkü bıyıklı sanatçı yumurtayı kendi düşüncesine göre çizmiştir. Ancak mavi-beyaz çizgili tişört giyen sanatçı görmek istediği yeri çizmiştir.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 18 Cevapları

20. • Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
• Sınav sonuçları 17.00’de http://meb.gov.tr adresinde açıklanacaktır.
• Varlık ve kavramları çoğul yapmak için -lar /-ler çokluk eki kullanılır.

Bu cümlelerde eğik çizginin (/) aşağıda verilen işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?
Cevap: D) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. 

Çünkü yukarıda bulunan üç örnekte de gün, ay ve yılın kullanımı sırasında eğik çizgi için örnek bulunmamaktadır.


21. (…)

Bu metne göre aşağıdaki görsellerden hangisi bir fotoğrafın anahtar görüntüsünü vermektedir?
Cevap: D) çünkü bu şıktaki görsel siyah renk tonundadır.


5.Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Cevapları 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18. Sayfa, Türkçe Testleri 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.