Cevap Yaz
23 Aralık 2023, 21:46 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 30-31. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 30-31. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünitemizi Değerlendirelim konusunun bulunduğu 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 30-31 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 30-31. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

6.Sınıf Dörtel Yayıncılık Din Kültürü Ders Kitabı 30-31. Sayfa Cevapları 1. Ünitemizi Değerlendirelim

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. Peygamberlerin insanlara örnek olma özelliği hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Peygamberler insanları doğru yola sevketmek için doğru ve örnek insan olmaları gerekmektedir. Yaptıkları en ufak hata insanların onların sözüne itibar etmemelerine yol açabilir.


2. Peygamberlerin sıfatlarını birer cümleyle açıklayınız.

a. Sıdk: Peygamberlerin doğru sözlü olması anlamına gelir.
b. Emanet: Peygamberlerin güvenilir insan olması anlamına gelir.
c. Tebliğ: Allah’ın sözlerini değiştirmeden, dosdoğru anlatmaları anlamına gelir.
ç. Fetanet: Peygamberlerin normalden daha zeki olmalarıdır.
d. İsmet: Peygamberlerin günahsız ve günah işlemedikleri anlamına gelir.


3. Allah’ın (c.c.) vahiy göndermesinin sebepleri nelerdir? Söyleyiniz.
Cevap: Allah’ın (c.c) vahiy göndermesinin sebebi, insanları doğru yola sevkedip Dünya’da yaptıklarından ötürü Ahirette hesaba çekileceklerini ve yaptıklarına göre mükafatlandırılıp cezalandırılacaklarını bildirmek için göndermiştir.


4. Aşağıdaki kitapların hangi peygamberlere gönderildiğini karşılarına yazınız.

Tevrat: Hz. Musa (a.s)
Zebur: Hz. Davud (a.s)
İncil: Hz. İsa (a.s)
Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed (s.a.v)


5. Kunut dualarında nelerden bahsedilmektedir? Söyleyiniz.
Cevap: Kunut dualarında Allah’a hangi konularda yalvarıp nelerden kaçınmamız gerektiği anlatılmıştır.


B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. I. Elçi
II. Haberci
III. Mucize
IV. Haber getiren
Yukarıdakilerden kaç tanesi, peygamber kavramının sözlük anlamını ifade eder?
Cevap: C) 3 


2. Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri değildir?
Cevap: D) Şit (a.s.)


3. I. İlk insandır.
II. Şeytan onun önünde saygıyla eğilmiştir.
III. Bir süre cennette yaşamıştır.
IV. İlk peygamberdir.
Hz. Âdem’le (a.s.) ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Cevap: C) I, III ve IV 

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Dörtel Yayıncılık

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

1. Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabb’imizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere __peygamber__ denir.

2. Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara, Allah’ın (c.c.) izniyle peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara __mucize__ denir.

3. __Tevhid__ Allah’ın (c.c.) tek ve eşsiz olduğuna inanma, hiçbir şeyi O’na eş koşmadan ibadeti sadece Allah’a (c.c.) yapmaktır.

4. Yüce Allah’a inanmakla birlikte, başka varlıkları da ilah kabul etmeye __şirk__ denir.

5. __İlahi kitap__ insanların dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen; inanç, ibadet, ahlak ve her türlü toplumsal kuralları içeren vahiyler bütününün içinde yer aldığı kitaplara denir.

6. Peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere ve bu bilgilerin gönderiliş tarzına __vahiy__ denir.

7. Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirler ve bu emirleri içeren sayfalara __suhuf__ denir.


Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.

(Y) Kur’an-ı Kerim’de 35 peygamberin adı geçmektedir.
(Y) Kur’an ayetleri Peygamberimiz’e (s.a.v.) toptan, bir kitap hâlinde indirilmiştir.
(D) Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında hem yazılmış hem de ezberlenmiştir.
(D) Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır.
(D) Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır.
(Y) Bütün ilahi kitaplar indirildiği şekliyle günümüze kadar ulaşmıştır.
(D) Nübüvvet ve risalet, peygamberlik anlamına gelen iki kavramdır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.