Cevap Yaz
9 Mayıs 2024, 20:34 - Sena Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 102-103-104-105-106-107. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 102-103-104-105-106-107. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Neler Öğrendik Neler? konusunun yer aldığı 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102-103-104-105-106-107 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 102-103-104-105-106-107. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 102-103-104-105-106-107. Sayfa Cevapları Neler Öğrendik Neler?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları


B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.
Cevap:

1. Fren yapan araba ….dengelenmiş…. kuvvetlerin etkisi altındadır.
2. Bir kuvvetin doğrultusunda …iki…. farklı yön vardır.
3. Kuvvetin büyüklüğü ……dinamometre…. ile ölçülür.
4. Bir cisme etki eden kuvvetlerin etkisini tek başına gösterebilen kuvvete ….bileşke…. kuvvet denir.
5. Kuvvetin tanımlanabilmesi için ….yönü…., doğrultusu ve büyüklüğünün bilinmesi gerekir.
6. Bir cismin sürati bulabilmek için alınan yol ve geçen ….zaman…. bilinmelidir.
7. Genellikle km/sa. …sürat…. birimi olarak kullanılır.
8. Sabit süratle hareket eden hareketli, eşit zaman aralıklarında eşit ….yol…. alır.
9. Saatte bulunan akrep ve yelkovanın hareketi, ….sabit…. süratli harekettir.
10. Aynı yolu daha …kısa…. sürede alan araç daha süratlidir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir cisme aynı doğrultulu iki kuvvet etki etmektedir. Kuvvetlerden biri 15 N, diğeri ise 12 N büyüklüğündedir. Bileşke kuvvetin büyüklüğü en az ve en fazla kaç Newton olabilir?
Cevap: 

Bileşke kuvvetin büyüklüğü en az;

15 – 12 = 3N olur.

Bileşke kuvvetin büyüklüğü en fazla;

15 + 12 = 27N olur.


2. Durmakta olan bir cisme aynı doğrultulu iki kuvvet etki ediyor. Kuvvetlerden birinin doğu yönünde 7 N olduğu biliniyor. Cismin durmaya devam etmesi için diğer kuvvetin doğrultu, yön ve büyüklüğü nasıl olmalıdır?
Cevap: Cismin durabilmesi için uygulanan kuvvetin tersi yönünde, yani batı yönünde 7N kuvvet uygulanmalıdır.


3. Batı yönünde sabit süratle hareket eden bir cisme hareketi ile aynı doğrultulu iki kuvvet uygulandığında cismin yavaşlamaya başladığı görülüyor. Buna göre cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesinin yön ve doğrultusu nasıl olmalıdır?
Cevap: Cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesinin yönü doğu ve doğrultusu doğu- batı olmalıdır.


4. Gökçe, Elif ve Ayşe’nin katıldığı bir koşu yarışında Gökçe’nin aynı parkuru bitirme süresi, Elif’in bitirme süresinden büyük; Ayşe’nin bitirme süresinden küçük olarak ölçülüyor. Buna göre sporcuların süratlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:
 Elif > Gökçe > Ayşe


5. Aralarında 600 m olan Efe ve Mete birbirlerine doğru, sabit süratle hareket ediyor. Efe, 250 m yol aldıktan sonra Mete ile karşılaşıyor. Hangi öğrencinin sürati daha fazladır? Nedenini açıklayınız.
Cevap: Mete’nin sürati daha fazladır. Çünkü efe 250m yol alırken, Mete 350 m yol almıştır.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Kuvvetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Bir cisim, dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında ise ya duruyor ya da sabit süratle hareket ediyordur. 


2. Birbirine doğru sabit süratle yaklaşmakta olan iki araç 5 saat sonra orta noktada karşılaşıyor.
Buna göre,
l. Araçların süratleri aynıdır.
ll. Araçlar, hareketin ilk saatinde aynı mesafe yol almışlardır.
lll. Her iki araçta aynı yönde yol alsaydı aralarındaki mesafe sürekli artardı.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: A) I ve II


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları

3. Bir aracın hareketinin bir bölümüne ait sürat-zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre aracın hareketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) Araç 15 saniye sonunda, 5. saniyede bulunduğu noktadan 200 metre uzaklaşmıştır. 


4. Görselde A cismine etki eden F1 , F2 ve F3 kuvvetleri verilmiştir. 

Bu kuvvetlerle ilgili,
l. F2 ve F3 kuvvetlerinin doğrultuları aynıdır.
ll. F2 kuvveti kuzey-güney yönündedir.
lll. F1 kuvvetinin büyüklüğü, F2 kuvvetinden fazladır. ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: C) I ve lll


5. Saatte 90 km yol alan sabit süratli otomobil ile ilgili,
l. 270 km uzaktaki şehre 3 saatte ulaşır.
ll. Yarım saat sonra 45 km yol alır.
lll. Sürati 90 km/sa. olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D) l, II ve llI


6. Bir cisme etki eden bazı kuvvetlerin büyüklükleri aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Bu kuvvetler, seçeneklerdeki gibi cisme farklı şekillerde uygulanıyor. Buna göre hangi seçenekteki durumda cisme etki eden bileşke kuvvet diğerlerinden farklıdır?
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

7. Aşağıdaki tabloda F1, F2, F3ve F4 kuvvetleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu kuvvetlerden hangisinin çizimi aşağıda doğru gösterilmiştir?
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları


8. Bir öğrenci, ucunda top bağlı sarkacı görseldeki gibi hareket ettiriyor. Sarkaç 1 ve 3 konumlarında anlık duruyor, ardından 2 konumuna doğru hareket ediyor. Hareket esnasında ikinci konuma yaklaşırken topun sürati artıyor.

Sarkacın bu hareketi sırasında sürtünme önemsiz kabul edileceğine göre, sarkacın etkisi altında kaldığı kuvvetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Top, 3 ile 2 konumları arasında dengelenmemiş kuvvetler etkisi altındadır. 


9. Öğretmenlerinin komutuyla başlangıç noktasından aynı anda koşmaya başlayan Efe, İnci ve İpek varış noktasına farklı sürelerde ulaşmıştır. Koşucuların süratleri hesaplanarak aşağıdaki sütun grafiği çizilmiştir (Koşucuların sabit süratle hareket ettiği kabul edilecektir.)

Buna göre,
l. Bu yarışın kazananı İnci olmuştur.
ll. Efe bu yarıştaki sürati ile 3 saniyede 9 metre yol alabilir.
lll. Efe, koşunun 10. saniyesinde İpek’in 10 metre önündedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D) l, II ve III


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

10. Aşağıda, bir cisme aynı anda uygulanan kuvvetler verilmiştir.

Verilen kuvvetlerin yön ve büyükleri dikkate alındığında,
l. Cisme aynı anda 1 N büyüklüğünde bir kuvvet daha uygulandığında bileşke kuvvetin doğrultusu kuzey-güney olabilir.
ll. Cisme uygulanan bileşke kuvvetin sıfır çıkması için aynı anda 1 ve 2 N büyüklüğünde kuvvetler uygulanabilir.
lll. Cisme batı ve kuzey yönlerinde 2 N büyüklüğünde kuvvetler aynı anda uygulanırsa
bileşke kuvvetin yönü batı olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D) l, Il ve lll 


11. Aynı doğrultuda hareket eden K, L ve M araçlarına farklı kuvvetler etki ediyor. Kuvvetlerin etkisinde kalan araçlarla ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.

• K aracının sürati zamanla azalıyor ve araç bir süre sonra duruyor.
• L aracı, sabit süratle hareket etmeye devam ediyor.
• M aracı, bir süre sonra batı yönünde hareket ediyor.
Bu bilgilere göre,
l. K aracı durduktan sonra dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır.
ll. L aracının doğrultusu diğer araçlardan farklıdır.
lll. M aracına başlangıçtaki hareket yönünün tersi yönde kuvvet uygulanmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) l ve lIl 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

12. Aşağıda K ve L araçlarına ait alınan yol-zaman ve sürat-zaman grafikleri verilmiştir.

Bu araçların hareket durumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: A) Her iki araç da sabit süratle hareket etmiştir. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.