Cevap Yaz
21 Aralık 2023, 0:44 - Aysel Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78-79. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78-79. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları konusunun bulunduğu 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78-79. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Adım Adım Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78-79. Sayfa Cevapları 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıda verilen dallanmış ağaç etkinliğinde ifadeleri 1 numaralı kutucukta yazılı olandan başlayarak okuyunuz. Okuduğunuz ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna karar vererek doğru çıkışa ulaşınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Destek ve hareket sistemini oluşturan yapı ve organlar nelerdir?
Cevap: Eklem, kas ve kemikler destek ve hareket sistemini oluşturan organlardır.

2. Enzimlerin kimyasal sindirimdeki görevi nedir?
Cevap: Besinleri parçalar ve sindirimi hızlandırır.

3. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar nelerdir?
Cevap: Kalp, kan ve damar dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlardır.

4. Küçük kan dolaşımının amacı nedir?
Cevap: Kirli kanın akciğerde temizlenmesini sağlar. Sonrasında kana tekrar karışır.

5. Kan bağışının toplum açısından önemi nedir?
Cevap: Kan bağışı hayat kurtarabilir. Yardımlaşmayı artırır.

6. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar nelerdir?
Cevap: Solunum sistemi organlarımız burun, yutak, gırtlak, soluk borusu akciğerler, bronşlar ve bronşcuklardır.

7. Kalın bağırsak, deri ve akciğerin boşaltımdaki görevi nedir?
Cevap: Kalın bağırsak artık maddelerin atılımını, deri vücuttaki fazla  tuz ve su atılımını, akciğer ise karbondioksit atılımını sağlar.


C. Aşağıdaki ifadeleri verilen kavramların uygun olanlarıyla tamamlayınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki tabloda her satırda verilen yapı, organ veya kavramlardan farklı olanı örnekteki gibi boyayınız. Niçin böyle düşündüğünüzü tablodaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki şemada sindirimde görevli yapı ve organlar sırayla verilmiştir.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdaki yapı ve organlardan hangisi yazılmalıdır?
Cevap: C) Mide


2. Aşağıdaki yapılar ve bu yapıların bulunduğu sistemler eşleştirilecektir.
Yapı Birimleri ————————— Sistemler ————————————
● İnce bağırsak 1. Destek ve hareket sistemi
▲ Kemik 2. Boşaltım sistemi
■ Böbrek 3. Sindirim sistemi
Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Cevap:
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


3. Bir araştırmacı, aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlayarak her kaba eşit miktarda mide öz suyu koyuyor. Araştırmacı, bir süre sonra kaplardaki besinlerin durumlarını gözlemliyor.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Buna göre deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap:D) Deneyde enzim miktarının kimyasal sindirime etkisi araştırılmaktadır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

4. İskeleti oluşturan aşağıdaki görselde verilen kısımların hangisi oynamaz eklemlere ve yassı kemiklere örnektir?
Cevap:
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


5. Yandaki görselde boşaltım sistemini oluşturan bazı yapı ve organlar
harflerle gösterilmiştir.
Buna göre,
I. K kanı süzerek idrarı oluşturur.
II. L üreterdir.
III. M idrar kesesidir.ifadelerinden hangileri doğrudur?                                                                                  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Cevap: A) Yalnız I


6. AB kan gruplu ve kanında Rh faktörü olan bir kişinin kan nakline ihtiyacı vardır. Bu kişiye kan verme yeterliliğine sahip aşağıdaki kişilerden hangisinden alınan kan nakledilebilir?
Cevap:
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


7. Destek ve hareket sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Leğen kemiği uzun kemiktir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8. Aşağıdaki görselde kanın vücuttaki dolaşımı gösterilmiştir.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Görselden yararlanarak,
I. Akciğerler kanın oksijen bakımından zenginleşmesini sağlar.
II. Kalpten böbrek, mide ve karaciğer gibi organlara oksijen bakımından zengin kan gönderilir.
III. Böbrek, mide ve karaciğerden kalbe gönderilen oksijen bakımından fakir olan kan, kalpten
de akciğerlere gönderilir. ifadelerinden hangileri söylenebilir?
Cevap: D) I, II ve III


9.Hastanede yatmakta olan bir hasta için acilen B Rh (–) kana ihtiyaç vardır.
Bu anonsu duyan dört kişi kan bağışında bulunmak için hastaneye başvurmuştur. Bu kişilerin özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Tablodaki kişilerden hangisinin özellikleri hastanede yatmakta olan hastaya kan vermek için uygundur?
Cevap: B) Yeliz Hanım


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Yandaki görselde sindirimde görev yapan organlardan bazıları K, L ve M harfleriyle gösterilmiştir.

Bir öğrenci görseldeki organlarla ilgili aşağıdaki bilgileri vermektedir:
• K karaciğerdir. Karbonhidratların kimyasal sindiriminin başladığı organdır.
• L midedir. Yağların kimyasal sindiriminin başladığı organdır.
• M ince bağırsaktır. Proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organdır.

Buna göre öğrenciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Cevap: A) Organların isimlerini doğru, görevlerini yanlış bilmektedir.


11. Vücuttaki yapı ve organlardan bazıları aşağıdaki şemada görevlerine göre sınıflandırılmıştır.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Buna göre şemada “ ? ” ile gösterilen yere aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap: C) Boşaltımda Görevli Yapı ve Organlar


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

12. Yanda görseli verilen organla ilgili,
I. Safra sıvısı üretir.
II. Proteinlerin kimyasal sindirimini sağlar.
III.Sindirilmiş besin içeriklerinin emilimini sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Cevap: A) Yalnız I


13. Aşağıdaki olaylardan hangisi soluk alma anında gerçekleşmez?
Cevap: B) Akciğerlerin iç hacminin azalması


14. Kanda yapı ve görevlerine göre farklılaşmış, üç çeşit kan hücresi bulunur. Aşağıdaki tabloda kan hücreleri K, L ve M harfleriyle gösterilmiş ve bu kan hücrelerinin görevleri verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Adım Adım Yayıncılık<

Buna göre kan hücreleriyle ilgili,

I. K çok küçük kan hücreleridir.
II. L kanda en fazla bulunan kan hücresidir.
III.M beyaz kan hücreleridir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Cevap: D) II ve III

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.