Cevap Yaz
11 Mart 2024, 13:32 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 112-113-114-115-116-117-118-119. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 112-113-114-115-116-117-118-119. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Occupations ünitesine ait çalışmaların bulunduğu 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115-116-117-118-119 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 112-113-114-115-116-117-118-119. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 112-113-114-115-116-117-118-119. Sayfa Cevapları Occupations

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112 MEB Yayınları

B. Read the text on page 111 again and answer the questions.
Çeviri: 111. sayfadaki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Where was Deren born?
Çeviri: Deren nerede doğdu?
Cevap: She was born in Muğla.
(Muğla’da doğdu.)


2. What does Deren’s father do?
Çeviri: Deren’in babası ne iş yapıyor?
Cevap: Deren’s father is a mechanic.
(Deren’in babası tamircidir.)


3. What can Deren’s father do?
Çeviri: Deren’in babası ne yapabilir?
Cevap: He can repair cars.
(Arabaları tamir edebilir.)


4. Can Suzan cut and design hair?
Çeviri: Suzan saç kesip tasarlayabilir mi?
Cevap: No, she is a tailor.
(Hayır, o bir terzi.)


5. When was Deren’s grandpa born?
Çeviri: Deren’in dedesi ne zaman doğdu?
Cevap: He was born in Muğla.
(Muğla’da doğdu.)


Now it’s your turn. Write about the occupations and birthdates of your family members.
Çeviri: Şimdi senin sıran. Aile üyelerinizin meslekleri ve doğum tarihleri hakkında yazın.
Cevap:
My father was born on ………14 May 1976…… .
He is a/an ……..doctor……. .

My mother was born on 20.11.1979
She is a/an ……..teacher……. .


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 113 MEB Yayınları

A. Ask your friends when and where they were born. Complete the chart according to your friends’ answers.
Çeviri: Arkadaşlarınıza ne zaman ve nerede doğduklarını sorun. Arkadaşlarınızın cevaplarına göre tabloyu tamamlayın.
Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 113 MEB Yayınları


B. Present your chart in front of the class.
Çeviri: Grafiğinizi sınıfın önünde sunun.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114 MEB Yayınları

Listen to the song and complete.
Çeviri: Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın.
Cevap:

I was born in …..February….. .
It was cold and snowy.
My mother is a ……secretary…… .
She is always in a hurry.
I was born in …..May….. .
It was a rainy day.
My father is a …..mechanie…… .
He repairs cars everyday.
I was born in …..September….. .
The weather was cool but clear.
My uncle is a ….worker…… .
He wears a barret to be safer.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115 MEB Yayınları

Do some research and complete the chart. Then ask and answer the questions as in the example.
Çeviri: Biraz araştırma yapın ve grafiği tamamlayın. Ardından soruları örnekteki gibi sorun ve cevaplayın.
Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115 MEB Yayınları


CHECK YOURSELF
Çeviri: KENDİNİ KONTROL ET
At the end of this unit,
(Bu ünitenin sonunda,)
I can talk about occupations.
(Meslekler hakkında konuşabilirim.)
I can ask personal questions.
(Kişisel sorular sorabilirim.)
I can tell the time, days and dates.
(Saati, günleri ve tarihleri söyleyebilirim.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116 MEB Yayınları

1. Complete the sentences with the occupations in the box.
Çeviri: Cümleleri kutudaki mesleklerle tamamlayın.
Cevap:

1. I’m a/an …….engineer…….. I can build roads, bridges and buildings.
2. I’m a/an …….tilor…….. I can cut and sew fabric.
3. I’m a/an …….dentist…….. I can pull out teeth.
4. I’m a/an ……salesman……… I can sell goods at a shop.
5. I’m a/an …….nurse…….. I can look after ill people.
6. I’m a/an …….hair dresser…….. I can cut, dye and design hair.
7. I’m a/an …….farmer…….. I can grow fruit and vegetables.
8. I’m a/an ……..waitress……. I can serve food and drinks at a restaurant.


2. Circle the correct option.
Çeviri: Doğru seçeneği daire içine alın.
Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116 MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 117 MEB Yayınları

3. Listen and answer the questions.
Çeviri: Dinleyin ve soruları yanıtlayın.
Cevap:

1. When was Cemre born
She was born in 1980

2. When was your father born?
He was born in June.

3. When were Berke and Mert born?
They were born in fourth of August.

4. When were Kaya and Kayra born?
They were born in two thoursand and twelve.

5. When was Sude born?
She was born in fifth of October?

6. When was Akın born?
He was born in nineteenth of May, nineteen seventy seven.

7. When was Ali Born?
He was born in ninth of December.

8. When was your friend born?
He was born in two thousand and six.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 118 MEB Yayınları

4. Complete the sentences with “am/is/are/was/were” and their negative forms.
Çeviri: Cümleleri “am/is/are/was/were” ve olumsuz biçimleriyle tamamlayın.
Cevap:

1. I feel fine today, but I ……was…… very ill yesterday.

2. Fuat and Suat …….were…… born in 2012.

3. Yesterday …..was…… Sunday, so my mother ……was……. at work.

4. George …..was…… fat last year, but he …..is…… slim now.

5. This summer, we …..are……. in Marmaris. We ……were…… in Didim last year.

6. I ……am…….. tall now, but I …….wasn’t….. tall two years ago.

7. We ……were…… in Sarıkamış for our winter holiday last year.

8. My grandfather …..was…… an architect. He …..is….. retired now.

9. I ……was…… moody yesterday. I …..am….. happy today.


5. Correct the mistakes and rewrite the sentences.
Çeviri: Hataları düzeltin ve cümleleri yeniden yazın.
Cevap:

1. A hairdresser can’t cut hair. (Kuaför saç kesemez.)
A hairdresser can cut hair. (Bir kuaför saç kesebilir.)


2. I am born in October. (Ekim doğumluyum.)
I was born in October. (Ekim ayında doğdum.)


3. M. Kemal Atatürk was born on 1881. (M.Kemal Atatürk 1881 yılında doğdu.)
M. Kemal Atatürk was born in 1881. (M.Kemal Atatürk 1881 yılında doğdu.)


4. My mother is a manager. She can design buildings. (Annem yönetici. Binalar tasarlayabilir.)
My mother is an architect. She can design buildings. (Annem bir mimar. Binalar tasarlayabilir.)


5. What do your father do? (baban ne iş yapar)
What does your father do? (Baban ne iş yapıyor?)


6. Efe is at the library yesterday. (Efe dün kütüphanede.)
Efe was at the library yesterday. (Efe dün kütüphanedeydi.)


7. When were your teacher born? (Öğretmeniniz ne zaman doğdu?)
When was your teacher born? (Öğretmeniniz ne zaman doğdu?)

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 112-113-114-115-116-117-118-119. Sayfa, Occupations  Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.