Cevap Yaz
1 Haziran 2024, 14:46 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 167-168-169-170-171-172-173. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 167-168-169-170-171-172-173. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Saving The Planet ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 167-168-169-170-171-172-173 Cevapları konusunu paylaştık. Saving The Planet ünitesinin cevaplarının bulunduğu bu konuda eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 167-168-169-170-171-172-173. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 167-168-169-170-171-172-173. Sayfa Cevapları Saving The Planet

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 167 MEB Yayınları

A. Listen to the conversation and tick the suggestions you hear.
Çeviri: Konuşmayı dinleyin ve duyduğunuz önerileri işaretleyin.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 167 MEB Yayınları


Write slogans about the protection of the environment.
Çeviri: Çevrenin korunması ile ilgili sloganlar yazın.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 167 MEB Yayınları1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 168 MEB Yayınları

Work in groups. Toss a coin. If it is tails, move one step; if it’s heads, move two steps. Make sentences with the words in the boxes according to the pictures.
Çeviri: Gruplar halinde çalışın. Bir bozuk para atın. Yazı ise bir adım ilerleyin; eğer tura ise, iki adım ilerleyin. Resimlere göre kutucuklardaki kelimelerle cümleler kurunuz.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 169 MEB Yayınları

A. Match the pictures with the underlined parts of the sentences in the text.
Çeviri: Metindeki cümlelerin altı çizili kısımları ile resimleri eşleştiriniz.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 169 MEB Yayınları


B. Read the text and write True (T) or False (F). Correct the false statements.
Çeviri: Metni okuyun ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Yanlış ifadeleri düzeltin.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 169 MEB Yayınları1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 170 MEB Yayınları

Make useful objects with the waste materials.
Çeviri: Atık malzemelerle faydalı nesneler yapın.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171 MEB Yayınları

1. Match the halves of the phrases.
Çeviri: Sözcüklerin yarısını eşleştirin.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171 MEB Yayınları


2. Group the sentences.
Çeviri: Cümleleri gruplandırın.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171 MEB Yayınları1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 172 MEB Yayınları

3. Rewrite the sentences with “should/shouldn’t” as in the example.
Çeviri: Örnekteki gibi “should/should’t” ile cümleleri yeniden yazın.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 172 MEB Yayınları


4. Listen and circle the correct one.
Çeviri: Dinleyin ve doğru olanı daire içine alın.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 172 MEB Yayınları1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 173 MEB Yayınları

Prepare your visual dictionary with the new words in the unit.
Çeviri: Ünitedeki yeni kelimelerle görsel sözlüğünüzü hazırlayın.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 167-168-169-170-171-172-173. Sayfa, Saving The Planet Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.