Cevap Yaz
15 Mayıs 2024, 16:54 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 183-184-185-186-187-188. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 183-184-185-186-187-188. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Democracy ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 183-184-185-186-187-188 Cevapları konusunu paylaştık. Democracy Ünitesi içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 183-184-185-186-187-188. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 183-184-185-186-187-188. Sayfa Cevapları Democracy

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 183 MEB Yayınları

Look at the Child Rights below. Write a short paragraph about the Child Rights. You can add more.
Çeviri: Aşağıdaki Çocuk Haklarına bakın. Çocuk Hakları ile ilgili kısa bir paragraf yazınız. Daha fazla ekleyebilirsiniz.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 183 MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 184 MEB Yayınları

Listen to the song and sing all together.
Çeviri: Şarkıyı dinleyin ve hep birlikte şarkı söyleyin.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 185 MEB Yayınları

A. Read the text and complete the sentences.
Çeviri: Metni okuyun ve cümleleri tamamlayın.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 185 MEB Yayınları1


B. Talk about democracy. Which rights do people have in democracies? Share your opinions with your friends.
Çeviri: Demokrasi hakkında konuşun. Demokrasilerde insanlar hangi haklara sahiptir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

Cevap: In democracy, people have basic freedoms. These are freedom of thought, opinion and expression, freedom of religion and conscience, freedom of press and communication, freedom of residence and travel, freedom of science and art. (Demokraside insanların temel özgürlükleri vardır. Bunlar düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, basın ve haberleşme özgürlüğü yerleşme ve seyahat özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğüdür.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 186 MEB Yayınları

Imagine that you are a candidate for school/class presidency. Prepare an election poster for your school/class presidency campaign. Present it in front of your classmates.
Çeviri: Okul/sınıf başkanlığına aday olduğunuzu hayal edin. Okul/sınıf başkanlığı kampanyanız için bir seçim afişi hazırlayın. Sınıf arkadaşlarınızın önünde sunun.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 187 MEB Yayınları

1. Match the words with their meanings.
Çeviri: Kelimeleri anlamları ile eşleştir.

Cevap: 

1. candidate _c_
2. president _e_
3. vote _g_
4. election _a_
5. campaign _b_
6. public _f_
7. republic _d_


2. Listen and put the sentences in order.
Çeviri: Dinleyin ve cümleleri sıraya koyun.

Cevap: 

_4_ Sign the list, take your voting paper and go to the cabinet.

_1_ Listen to the speeches of the candidates and choose your candidate.

_6_ Put the envelope into the ballot box.

_3_ Show your cards to the officials and find your name in the list.

_7_ Respect the results.

_5_ Write the name of your candidate and put it in the envelope.

_2_ Take your ballot paper and identity card with you and go to the public building.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 188 MEB Yayınları

Prepare your visual dictionary with the new words in the unit.
Çeviri: Ünitedeki yeni kelimelerle görsel sözlüğünüzü hazırlayın.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 183-184-185-186-187-188. Sayfa, Democracy Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.