Cevap Yaz
12 Aralık 2023, 14:49 - Furkan Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21-22-23-24. Cevapları Hecce Yayıncılık

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21-22-23-24. Cevapları Hecce Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Life ünitesine ait çalışmaların bulunduğu 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21-22-23-24 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21-22-23-24. Cevapları Hecce Yayıncılık

6.Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 17-18-19-20-21-22-23-24 Sayfa Cevapları Life

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 Hecce Yayıncılık

20. Look at the brochures in activity 21 and fill in the blanks.
Çeviri: Etkinlik 21’deki broşürlere bakın ve boşlukları doldurun.

Cevap: 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 Hecce Yayıncılık


21. Work in pairs. Choose a brochure. Ask and answer about time, date and the event.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Bir broşür seçin. Saati, tarihi ve olayı sorun ve cevaplayın.

Cevap: 

A: Which course do you attend? (Hangi kursa katılıyorsun?)
B: I attend a hourse riding class. (Binicilik kursuna gidiyorum.)
A: When is the course? (Kurs ne zaman?)
B: It’s on weekend. (Her hafta sonu.)
A: What time does it start? (Kurs ne zaman başlar?)
B: It starts at quarter past nine p.m. (Akşam dokuzu çeyrek geçe başlıyor.)


22. What’s the date today? Which course(s) above can you attend today? 
Çeviri:
Bugünün tarihi ne? Bugün yukarıdaki hangi kursa/kurslara katılabilirsiniz?
Cevap: Today’s date is 13.09.2023. I can attend the Violin course today. (Bugünün tarihi 13.09.2023. Bugün Vıolın course kursuna katılabilirim.)


23. Do you attend a course? Do you attend it regularly? Do you work hard? Are you patient enough to be a master? 
Çeviri:
Kursa katılıyor musunuz? Düzenli olarak katılıyor musunuz? Çok mu çalışıyorsun? Usta olacak kadar sabırlı mısın?
Cevap: I attend the course regularly. (Kursa düzenli olarak katılıyorum. )


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 Hecce Yayıncılık

24. Work in pairs. Ask and learn what your friend does before / at / after school. Then, report it.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Arkadaşınızın okul öncesi / okul sonrası / okul sonrası neler yaptığını sorun ve öğrenin. Daha sonra rapor edin.

Cevap: 

Sıla: What do you do before school, Merve? (Okuldan önce ne yaparsın Merve?)
Merve: I have breakfast and shower. (Kahvaltı yapar, duş alırım.)

Merve: What do you do at school, Sıla? (Okuldayken ne yaparsın?)
Sıla: I’m study at lesson. (Derslerime çalışırım.)

Sıla: What do you do after school, teacher? (Okuldan sonra ne yaparsınız öğretmenim?)
Teacher: I have shower and dinner. (Duş alır, akşam yemeği yerim.)


25. Now, talk about your responsibilities and routines. 
Çeviri:
Şimdi sorumluluklarınız ve rutinleriniz hakkında konuşun.


Conduct a survey about your classmates’ favorite school / after-school activities and prepare a poster.
Çeviri:
Sınıf arkadaşlarınızın favori okul/okul sonrası aktiviteleri hakkında bir anket yapın ve bir poster hazırlayın.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 Hecce Yayıncılık

LET’S PRACTICE! (Haydi pratik yapalım!)

1. Read and fill in the blanks with “at, o’clock, past, half, quarter” and draw the clocks.
Çeviri: Okuyun ve boşlukları “saat, o, geçmiş, yarım, çeyrek” ile doldurun ve saatleri çizin.

Cevap: 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 Hecce Yayıncılık


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Hecce Yayıncılık

2. Play BINGO.
Çeviri: Bingo oynamak.

1. Draw the times below in the clocks randomly. (Aşağıdaki zamanları saatlerin üzerine rastgele çiziniz.)
2. The teacher reads the times randomly. (Öğretmen rastgele süreleri okur.)
3. Cross the clocks when you hear the times. (Saatleri duyduğunuzda saatleri geçin.)
4. Cross all the clocks in a line first and shout “BINGO!”. (Önce tüm saatleri tek sıra halinde çaprazlayın ve “BINGO!” diye bağırın.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Hecce Yayıncılık


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21 Hecce Yayıncılık

3. Write the missing days. Then, prepare an imaginary diary. 
Çeviri:
Eksik günleri yazın. Daha sonra hayali bir günlük hazırlayın.
Cevap: 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21 Hecce Yayıncılık


4. Talk about the activities in your diary. 
Çeviri:
Günlüğünüzdeki aktiviteler hakkında konuşun.
Cevap: I wake up in the morning and take a shower. I have my breakfast. I go to school. (Sabah uyanırım and duş alırım. Kahvaltımı yaparım. Okula giderim.)


5. Look at your friend’s diary and take notes. 
Çeviri:
Arkadaşınızın günlüğüne bakın ve not alın.


6. Fill in the blanks with “in, on, at”. 
Çeviri: Boşlukları “in, on, at” ile doldurun.

Cevap: 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21 Hecce Yayıncılık


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22 Hecce Yayıncılık

7. Go to page 191. Cut out and make a cube. Work in pairs. Ask questions and give true answers. 
Çeviri: 191. sayfaya gidin. Kesip bir küp yapın. Çiftler halinde çalışın. Soru sorun ve doğru yanıtlar verin.


8. Match the questions to the answers. There is one extra answer.
Çeviri: Sorular ile cevapları eşleştirin. Ekstra bir cevap daha var.

Cevap: 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22 Hecce Yayıncılık


9. Search the days on the Net. Write their dates.
Çeviri: İnternetteki günleri arayın. Tarihlerini yazın.

Cevap: 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22 Hecce Yayıncılık1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 Hecce Yayıncılık

1. Fill in the blanks with the words from the box. One word is extra.
Çeviri:
Boşlukları kutudaki kelimelerle doldurun. Bir kelime ekstradır.
Cevap: 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 Hecce Yayıncılık


2. Complete the sentences and match them to the pictures above.
Çeviri: Cümleleri tamamlayıp yukarıdaki resimlerle eşleştiriniz.

Cevap: 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 Hecce Yayıncılık

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.