Cevap Yaz
5 Mayıs 2024, 12:28 - Seher Yazdı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 125-126. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 125-126. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ünite Değerlendirmesi konusunun bulunduğu 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 125-126 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 125-126. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları

6. Sınıf Tutku Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 125-126. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirmesi

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Tutku Yayınları

1. Sahabi olmak niçin bir ayrıcalıktır? Söyleyiniz.
Cevap: Peygamber efendimizi canlı bir şekilde görmüşlerdir ve onu rehber edinmişlerdir.

2. Sahabiler niçin “en hayırlı nesil” olarak değerlendirilmektedir? Açıklayınız.
Cevap: Peygamber efendimizle aynı anda yaşadıkları için.

3. Kur’an-ı Kerim’de, sahabilerin faziletiyle ilgili ne gibi bilgiler verilmektedir? Belirtiniz.
Cevap: Sahabelerin gerçek müminler olduğundan, bol rızıkları olduğundan ve mağfiret içinde olduklarından bahsedilir.

4. Peygamber Efendimizin (s.a.v.), sahabeyle ilgili hadislerine örnekler veriniz.
Cevap:

  • İnsanlık tarihinin en hayırlı nesli, (Buhârî, Fezailü ashabi’n-nebî, 1),
  • Ümmetin en hayırlıları, (Müsned, V, 350),
  • Cehennem ateşinin yakmayacağı kimseler, (Tirmizî, Menâķıb, 57),
  • Cennetlikler, (Müttakī el-Hindî, XI, 539) diye tanıtmış, ayrıca;
  • Ümmetin onlara ikramda bulunmasını, (Tayâlisî, s. 7),
  • İyilik etmesini (Müsned, I, 26)
  • Ve kendilerini çekiştirmemesini (Buhârî, Fezailü ashabi’n-nebî, 4) istemiştir.

5. Genç sahabilerden birini kısaca tanıtınız.
Cevap: Musab b. Umeyr Mekke’nin zengin ailelerinden olmasına rağmen İslamiyet için bütün her şeyi bir kenara bırakıştır. Annesi onu zincirlere vurmasına rağmen dininden vazgeçmemiştir. O Medine’ye ilk göç edenlerdendir. Ve ilk öğretmen olarak bilinir.

6. Genç sahabilerin en fazla dikkatinizi çeken yönleri nelerdir? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Peygamberimize sımsıkı sarılıp ona yoldaş olmaları ve dinimiz uğruna her leyden vazgeçmeleri.

B Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

7. “İnsanların en ……………………. benim asrımda yaşayanlardır. Sonra ondan sonra gelenler, sonra da ondan sonra gelenlerdir.”
(Buhârî, el-Câmiu’s-Sahih, Fedâilü’s-Sahabe, 1.)
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan bölüme hangi ifade yazılmalıdır?
Cevap: B) Hayırlıları

8. Aşağıdakilerden hangisi, genç sahabilerden biridir?
Cevap: D) Hz. Üsame (r.a.)

9. Kureyş’in en yakışıklı ve zengin gençlerinden biriydi. Bu genç sahabi, Müslüman olunca ailesinden ve kabilesinden büyük baskılar gördü. Baskılardan bunalıp 615 yılında Habeşistan’a hicret etti. I. Akabe Biatı’nda tekrar Mekke’ye döndü. I. Akabe Biatı’ndan sonra Peygamberimiz (s.a.v.) onu Medine’ye, Kur’an’ı ve İslam’ı öğretmesi için gönderdi. İslam tarihinde ilk cuma namazını kıldıran kişi, bu genç sahabidir. Uhud Savaşı’nda şehit edilmiştir. Sözü edilen sahabi kimdir?
Cevap: B) Mus’ab b. Umeyr (r.a.)

10. İlk Müslümanlardan biridir. Zübeyr b. Avvam (r.a.) ile evliydi. Hicret sırasında Peygamberimiz (s.a.v.) için azık hazırlarken iki azık torbasının ağzını, kuşağını çıkarıp ikiye bölerek bağladı. Bundan dolayı Zâtü’n-Nitâkayn (iki kuşak sahibi) lakabıyla anıldı. Peygamberimiz (s.a.v.) onun için “Allah, bu kuşağının karşılığında sana cennette iki kuşak versin.” diye dua etti. Sözü edilen hanım sahabi kimdir?
Cevap: A) Esma binti Ebu Bekir (r.a.) 

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları Tutku Yayınları

C Aşağıdaki şemayı, örneklerden de yararlanarak tamamlayınız.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları Tutku Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.