Cevap Yaz
20 Mart 2024, 6:52 - Seher Yazdı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 83-84. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 83-84. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ünite Değerlendirme Çalışmaları konusunun bulunduğu 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 83-84 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 83-84. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları

6. Sınıf Tutku Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 83-84. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Tutku Yayınları.

1. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), gençlere niçin çok önem vermiştir? Açıklayınız.
Cevap: Gençler bir toplumun geleceğidir. Sağlam bir geleceğe sahip olmak istiyorsak geçlerimize önem vermeliyiz. Peygamber efendimizde bu nedenle gençlerimize çok önem vermiştir.

2. Peygamberimiz (s.a.v.), gençlere değer verdiğini hangi davranışlarıyla ortaya koymuştur? Örneklerle anlatınız.
Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.), gençlere değer verdiğini gençlere güzel sözler söyleyerek, İslam’a davet mektuplarını onlara yazdırarak, görev ve sorumluluklar vererek, onların gururunu kıracak, kendilerini toplum içinde küçük düşürecek sözlerden kaçınarak ortaya koymuştur.

3. Asr-ı Saadet’te genç olmanın önemi nedir? Söyleyiniz.
Cevap: Peygamber efendimiz geldikten sonra adalet ağlandı insanlar arasında eşitlik sağlandı bu nedenle halk mutlu oldu bu yüzden Peygamberimizin (s.a.v.) hayatta olduğu döneme Asr-ı Saadet (Mutluluk Çağı) denilmiştir.

4. Reci’ Vakası nasıl olmuştur? Anlatınız.
Cevap: Sabit Seriyyesi ismiyle bilinmekte olan geceleri yürüyüp gündüzleri saklanan on kişilik Müslüman bir grup Mekke ile Usfan arasında Reci suyu yakınında lihyanoğulları tarafından 100 kişilik bir birlik tarafından kuşatılarak şehit edilmesidir.

5. Bi’r-i Maûne Olayı nedir? Bilgi veriniz.
Cevap: Peygamber efendimizin görevlendirdiği İslami bilgilerde eğitici ve tebliğci yetmiş ashabın maune kuyusu yakınında şehit edilmesi olayıdır.

B Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

6. I. Komutanlık II. Valilik III. Halifelik IV. Kâtiplik
Peygamberimiz (s.a.v.), gençlere yukarıdaki görevlerden kaç tanesini vermiştir?
Cevap: C) 3

7. Asr-ı Saadet kavramı, hangi zaman dilimini ifade etmek için kullanılır?
Cevap: D) Peygamberimizin (s.a.v.) hayatta olduğu zamanı

8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Peygamberimiz (s.a.v.) yanlış yapan gençleri sık sık azarlardı.

9. Peygamberimizin (s.a.v.), daha on sekiz yaşındayken içinde Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Ömer (r.a.) gibi sahabilerin de aralarında olduğu orduya komutan tayin ettiği genç sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Üsâme b. Zeyd (r.a.)

10. Peygamberimiz (s.a.v.) onu Yemen’e vali tayin etmiştir. Giderken ona neyle hükmedeceğini sormuş, bu genç sahabi de sırasıyla “Allah’ın kitabı, Resulullah’ın sünneti ve kendi görüşümle” diyerek cevap vermiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) onu, “Ümmetimden haram ve helali en iyi bilen kişi” ifadesiyle övmüştür.
Sözü edilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Muaz b. Cebel (r.a.)

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Tutku Yayınları.

11. Peygamberimizin (s.a.v.) ve ilk Müslümanların İslam’ın ilk yıllarında gizlice toplandığı evdir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu evde İslam’ı kabul edenlere İslam’ın ilkelerini öğretir, Kur’an ayetlerini okur ve açıklardı. Bu ev İslam tarihinde …………………………olarak bilinir. Yukarıda boş bırakılan bölüme, aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap: A) Dârü’l-Erkam

12. Aşağıda Suffe ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Suffe, Medine’ye hicretten önce inşa edilmişti.

13. Hz. Peygamberin (s.a.v.), hakkında “Ben ilmin şehriyim …………de onun kapısıdır.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, C 1, s. 415.) buyurduğu sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Hz. Ali (r.a.) 

14. Peygamberimizin (s.a.v.) amcasının oğludur. Özellikle tefsir ve fıkıh alanında derin ilim sahibidir. Kendi adıyla anılan bir tefsiri vardır. Resulullah (s.a.v.), “Allah’ım, ona Kitab’ı öğret ve onu dinde ilim sahibi kıl!” (Buhârî, el-Câmiu’s-Sahih, İlim, 17; Vudû’, 10.) buyurarak onun için dua etmiştir. Sözü edilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Abdullah b. Abbas (r.a.) 

15. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) eşidir. Zekâsı, anlayışı, kuvvetli hafızası, güzel konuşması, Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber’i (s.a.v.) en iyi şekilde anlamaya çalışması gibi vasıfları sayesinde mümin kadınlar arasında seçkin bir konuma yükseldi. O, Kur’an-ı Kerim ile sünneti en iyi bilen ve anlayan sahabilerden biriydi. Arap dilini ve şiirini de iyi bilirdi. Ayetlerin indiriliş sebebi ve anlamları, bunlardan nasıl hüküm çıkarılacağı hususlarında son derece bilgiliydi. Ayet ve hadislerden hükümler çıkarıp fetvalar vermesi sebebiyle fakih ve müçtehit sahabilerin en önemlileri arasında yer aldı. Sözü edilen kadın sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Hz. Aişe (r.a.)

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.