Cevap Yaz
17 Ekim 2023, 20:37 - Binnur Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 6. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabında yer alan Ünite Değerlendirme Çalışmaları’nında bulunduğu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36 ve 37’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik yada hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 32 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek örnekteki gibi cevaplayınız.

1. Bireylerin dış etkilerden bağımsız olarak isteğine ve düşüncesine göre karar vermesine ne denir?
Cevap: ÖZGÜRLÜK

2. Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği, kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümüne ne denir?
Cevap: KÜLTÜR

3. Vatandaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına ne denir?
Cevap: DİLEKÇE HAKKI

4. Yasal olarak bireylere tanınan yetkilere ne denir?
Cevap: HAK

5. Bireyin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesine ne denir?
Cevap: SORUMLULUK

6. İnsanların duygu ve düşüncelerini birbirine aktarmak için sözcükler ya da işaretler aracılığıyla kurduğu iletişime ne denir?
Cevap: DİL

7. Bir kimse veya bir olayla ilgili yeterli bilgi edinmeden geliştirilen tutumlara ne denir?
Cevap: ÖN YARGI

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 33 Ders Kitabı Cevapları

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?
Cevap: 5.çıkışa ulaşır.

2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?
Cevap: 2, 3, 4, 6, 7 kutucukları doğrudur.

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap:1 ve 5 kutucukları yanlıştır.

→ 1: Bireylerin sahip oldukları sorumluluklar zamanla değişir.
→ 5: Din ve dil insanların duygu ve düşünceleri üzerinde etkisi vardır.

6.-Sinif-Sosyal-Bilgiler-Anadol-Yayincilik-Sayfa-33-Ders-Kitabi-Cevaplar 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 34 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap:
1. (..D…)
2. (..D…)
3. (..D…)
4. (..D…)
5. (..D…)
6. (..Y…)
→ 6: Sosyal yardımlaşmayı destekleyici faaliyetlere katılmak toplumsal birlikteliğin oluşmasını engellemez ta aksini güçlendirir.

7. (..Y…)
→ 7: Bireylerin özgürlüklerinin belli sınırları vardır.

8. (..D…)

 

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
Cevap:
1. ……sosyal rol……
2. ……eğitim…… — ……öğrenim……
3. ……toplumsal uyum……
4. ……kalıp yargı……
5. ……sosyoekonomik……
6. ……dayanışma……
7. …yardımlaşma……
8. ……din……

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 35 Ders Kitabı Cevapları

D. Günlük yaşamda karşılaştığımız bazı sorunların çözümünde yardım alınabilecek telefon hatlarından bazıları aşağıda verilmiştir. Bu telefon hatlarıyla ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Cevap:
6.-Sinif-Sosyal-Bilgiler-Anadol-Yayincilik-Sayfa-35-Ders-Kitabi-Cevaplari 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

E. Yaşadığımız bir soruna çözüm getirirken nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili bir metin yazınız. Metni yazarken aşağıda verilen ifadelerden yararlanabilirsiniz.
Cevap: Günlük hayatta bazen bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Bunlardan biri de alışveriş. Alışveriş yaparken sorunla karşılaşmayanımız yoktur. Aldığımız bir ürün, kusurlu ürün çıkabilir. Böyle durumlarda hak ve sorumluluklarımızı bilmeli ve yerine getirmeliyiz. Sorunu bildirmemize rağmen yardımcı olmuyorlarsa, Tüketici Hakları Hakem Heyeti’ne durumu bildirmeli özgürlüklerimize sınır koymalarına izin vermemeliyiz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 36 Ders Kitabı Cevapları

F. Aşağıda Hande Hanım’ın yaşantısı boyunca sahip olduğu sosyal roller karışık olarak verilmiştir. Bunları kronolojik olarak ilgili kutucuklara yazarak sıralayınız.
Cevap:

1- Ç
2- B
3- D
4- E
5- C
6- A


G. Aşağıda verilen şemayı örnekteki gibi doldurunuz.
Cevap:
6.-Sinif-Sosyal-Bilgiler-Anadol-Yayincilik-Sayfa-36-Ders-Kitabi-Cevaplari 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık


Ğ. Aşağıda verilen durumların hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde nasıl çözülebileceğini defterinize yazınız.

Serap Hanım, marketten alışveriş yaptıktan sonra aldığı ürünlerden peynirin son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu fark eder. Serap Hanım bu durumda ne yapmalıdır?
Cevap: Aldığı ürünü fişi ile birlikte iade etmek ve bildirmek için markete gitmelidir.

Ülkemizde 65 yaş üstündeki kişilere belediyelerin toplu ulaşım araçlarıyla ücretsiz seyahat etme hakkı verilmiştir. 67 yaşında olan Hüseyin Amca bu haktan yararlanmak için belediyeye başvurmuştur. Ancak belediyede çalışan görevli, Hüseyin Amca’ya yardımcı olamamıştır. Hüseyin Amca bu durumda ne yapmalıdır?
Cevap: Dilekçe hakkından yararlanarak gerekli mercilere suç duyurusunda bulunmalıdır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 37 Ders Kitabı Cevapları

H. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. Sorunun Cevabı C şıkkıdır.
2. Sorunun Cevabı B şıkkıdır.
3. Sorunun Cevabı A şıkkıdır.
4. Sorunun Cevabı A şıkkıdır.


I. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sosyal rollerimizin zaman içerisinde nasıl bir değişime uğradığını açıklayınız.
Cevap: Sosyal rollerimiz biz büyüdükçe ve geliştikçe değişime uğramaktadır. Şu an öğrenci olduğumuz gibi ileride sahip olacağımız meslek ve rollere göre değişecektir.

2. Toplumsal birlikteliğin oluşmasının bizler için önemini belirtiniz.
Cevap: Toplumsal birlikteliğin oluşması bizler için önemlidir. Çünkü bu tür faaliyetler insanlığın gelişmesine ve o toplumda huzurun sağlanmasına neden olur.

3. Farklılıklara karşı ön yargılı olmanın toplumsal uyumu nasıl etkilediğini ifade ediniz.
Cevap: Olumuz bir etkisi vardır. Toplumda uyumu yakalamak ve geliştirmek için sorunu ortadan kaldırmak gerekir. Toplum uyumunu olumsuz yönde etkileyen en büyük etkenlerden biri de ön yargıdır. Ön yargı herhangi hiçbir ilişkiye yararlı olmaz. Ön yargıları ortadan kaldırmalı herkesle uyum içinde yaşamalıyız.

4. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılmanın toplumsal birlikteliğe nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız.
Cevap: İnsanları bir arada huzurlu ve sağlıklı ilişkiler içinde yaşamasını sağlar. Aradaki bağı kuvvetlendirir. Ve herkes bilinçli birer birey rollerine sahip olurlar.

5. Karşılaşılan bir soruna çözüm getirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiniz.
Cevap: Karşılaşılan sorunda sorunun temelini belirlemeli ve ona göre hareket edilmesi gerekir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık 2023-2024

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.