Cevap Yaz
8 Temmuz 2024, 12:28 - Betül Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 91-92-93-94. Sayfa Cevapları ANKA Yayınevi

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 91-92-93-94. Sayfa Cevapları ANKA Yayınevi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde İnsan Hakları konusunun bulunduğu 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 91-92-93-94 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 91-92-93-94. Sayfa Cevapları ANKA Yayınevi

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı ANKA Yayınevi 91-92-93-94. Sayfa Cevapları İnsan Hakları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları ANKA Yayınevi

düşünelim – tartışalım

1. İncelediğiniz “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile ilgili önemli gördüğünüz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 

Bütün insanlar eşittir ve eşit doğarlar.
Herkes hak ve özgürlüklere sahiptir.
Kölelik yasaktır, hiç kimse kimseyi köle olarak kullanamaz, satamaz.
Hiç kimseye zalimce davranılamaz.
Herkes yasa önünde eşittir.

2. İnsanların bireysel ve toplumsal haklarını bilerek yaşamaları niçin önemlidir?
Cevap: İnsanların bireysel ve toplumsal haklarını bilmesi başka insanların haklarını bilmeyerek girmelerini engeller, toplum içinde güzel bir şekilde yaşamalarını sağlar. Haklarını kullanabilmelerini sağlar.

Yukarıdaki görseller neleri çağrıştırıyor? Görsellerden hareketle dinleyeceğiniz şiirin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Yukarıdaki görseller bana tüm insanların renk, cinsiyet, ırk fark etmeden eşit olduğunu çağrıştırıyor.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları ANKA Yayınevi

1. Etkinlik

Aşağıdaki kelimeleri kendi ifadelerinizle tanımlayınız. Daha sonra tanımlarınızın doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Bu kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Bildiri: Mesaj
Kölelik:  Bir insanın başkasının malı gibi  kullanılmasıdır.
Evrensel: Herkes için geçerli.
Ceza: Bedel
Hak: Adalet

Telefonuna bir bildiri düştü.
Kölelik tarımla birlikte çoğalmıştır.
Evrensel hasta hakları olduğunu yeni öğrendim.
Cezasını geç olmadan öderse indirim yapılacakmış.
Haklar herkes için eşittir.


2. Etkinlik

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Şair “Tüm insanlar hür doğarlar.” dizesiyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.
Cevap: Tüm insanlar renk, cinsiyet, ırk, mezhep fark etmeksizin hür yani özgür doğarlar. 

2. Tüm insanların eşit olarak sahip oldukları haklar nelerdir?
Cevap: Yaşama hakkı, işkence yasağı, düşünce ve ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği gibi haklardır.

3. İnsanlar neden köleliği çirkin bulup özgür olmayı savunurlar?
Cevap: Kölelik insana yapılacak en büyük zulümdür. İnsanın haysiyetini, onurunu ayaklar altına alan çirkin bir davranıştır.

4. “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi”nin yayımlanması insanlığa neler katmıştır?
Cevap: İnsan Hakları Evrensel Bildirisi insanların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamıştır.

5. Dinlediğiniz metnin ana duygusu nedir?
Cevap: İnsanın özgürlüğü, adil bir hayat.


3. Etkinlik

Defterinize, yukarıdaki özdeyişte verilmek istenen mesajı, günlük hayatınızdan örnekler vererek anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.
Cevap:

Adil sözcüğünün “eşit” anlamına gelmediği birçok kişi tarafından kabul edilen bir gerçektir. Adil olmak, herkesin ihtiyaç duyduğu şeyi almasıdır. Eşitlik ise herkesin aynı şeyi almış olmasıdır ve bu durum her zaman adil olarak nitelendirilemez.

Birçok insan, adalete dayalı sistemlerde eşitliğin önemli olduğunu düşünür. Ancak, gerçek adaletin herkesin farklı ihtiyaçlara sahip olduğunu kabul etmekle başladığını unutmamalıyız. Örneğin, eğitimde adil olmak demek, her öğrencinin aynı kaynaklara erişimi olduğu anlamına gelmez. Bir öğrencinin ekstra yardıma ihtiyacı varsa, adil olan ona bu yardımı sağlamaktır. Bu şekilde, ihtiyaçlarına göre hareket edilerek gerçek adalet sağlanabilir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları ANKA Yayınevi

4. Etkinlik

Ayşe, Derya ve Gizem çok yakın üç arkadaştır. Annesi bir gün Gizem’e dokuz erik verir ve bunları arkadaşlarıyla paylaşmasını söyler. Gizem kendisine beş erik ayırır. Ayşe ve Derya’ya ise ikişer erik verir.

1. Gizem’in yaptığı doğru mudur? Açıklayınız.
Cevap: Gizem’in yaptığı doğru değildir, eşit davranmamıştır.

2. Derya ve Ayşe kendini nasıl hissetmiş olabilir?
Cevap: Derya ve Ayşe kendini haksızlığa uğramış hissetmiş olabilir.

3. Gizem ne yapsaydı doğru davranmış olurdu?
Cevap: Hepsine üçer tane verseydi adil davranmış olurdu.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları ANKA Yayınevi

5. Etkinlik

Görseli inceleyiniz. Görselin vermek istediği iletiyi öğretmeninizden söz alarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Daha sonra görselin vermek istediği iletiden hareketle konu, ana düşünce ve yardımcı düşünceleri belirleyiniz. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmasına dikkat ederek bilgilendirici bir metin yazınız. Metni yazmayı tamamlayınca metninize uygun bir başlık veriniz.

Konu: Adalet’in herkes için sağlanması
Ana düşünce: Adaletin herkes için eşit ve aynı miktarda sağlanması
Yardımcı düşünceler: Toplumun refah seviyesi için adalet sağlanmalıdır.
Başlık: Herkes İçin Adalet

Giriş: Adalet, her bireyin hak ettiği değeri görmesi ve eşit şekilde muamele görmesi anlamına gelir. Ancak, adalet sağlanması kolay bir süreç değildir ve toplumda çeşitli zorlukları beraberinde getirir. Bu makalede, herkes için adaletin önemi ve nasıl sağlanabileceği konusunda bilgilendirici bir bakış açısı sunulacaktır.

Gelişme: Toplumdaki her bireyin, cinsiyeti, etnik kökeni, sosyal statüsü veya ekonomik durumu ne olursa olsun, adaletin temel bir hakkı olduğuna inanmak önemlidir. Adalet, insanların güvende ve eşit şartlarda yaşamasını sağlar. Herkesin adil bir şekilde yargılanması, hukuki yardım ve erişilebilir hukuki süreçlere erişim gibi unsurlar, adaletin temel bileşenleridir.

Sonuç: Herkes için adaletin sağlanması, toplumun sürdürülebilirlik ve refahını destekleyen bir süreçtir. Bu sürecin başarılı olabilmesi için, hukuki sistemdeki eksikliklerin giderilmesi, ayrımcılığın önlenmesi ve insan haklarına saygının güçlendirilmesi gerekmektedir. Adaletin tesis edilebildiği bir toplumda, her bireyin eşitlik, özgürlük ve adil muamele hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.