Cevap Yaz
12 Şubat 2024, 16:08 - Furkan Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 27-28-29-30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 27-28-29-30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Sports ünitesine ait cevapların bulunduğu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27-28-29-30-31 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 27-28-29-30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31. Sayfa Cevapları Sports

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları MEB Yayınları

12. Read the paragraphs again and group the sports in Activity 11.
Çeviri: Paragrafları tekrar okuyun ve Faaliyet 11’deki sporları gruplandırın
Cevap: 

  • Individual Sports → archery, wrestling
  • Team Sports → volleyball, basketball 
  • Indoor Sports → chess, volleyball
  • Outdoor Sports → football, handball

13. Read the paragraphs again and answer the questions.
Çeviri: Paragrafları tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. What is the necessary equipment for archery?
Cevap: A bow, an arrow and a target. (Bir yay, bir ok ve bir hedef.)

2. What should an archer do to get points?
Cevap: Turkish Men’s National Team is the world, leader in amputee football. (Türk Erkek Milli Takımı ampute futbolda dünya lideridir.)

3. How long does an ampute football match last?
Cevap: Yasemin Adar won the bronze medal in Tokyo 2020 Olympics.
(Yasemin Adar, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda bronz madalya kazandı.)

4. How many players are there in a volleyball team?
Cevap: There are six players in a voleyball team.
(Bir voleybol takımında altı oyuncu vardır.)

5. What is the aim of volleyball?
Cevap: The aim of volleyball is to send the ball to the other teams field over the net.
(Voleybolda amaç, topu file üzerinden diğer takımın sahasına göndermektir.)


14. Look at the chart.

Ask and answer the questions about the daily routines of the children.
Çeviri: Tabloya bakın. Çocukların günlük rutinleri ile ilgili sorular sorun ve cevaplayın.
Cevap:

Does Tusem go swimming?
Yes. She goes swimming.
How often week does he go swimming?
She goes swimming three days a week.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları

15. Talk about your routines.
Çeviri: Rutinleriniz hakkında konuşun.
Cevap: My name is Nisa. I usually wake up at 08:00 on weekdays. Because my school lessons start at 10 in the mornings. I always get up late on the weekends. Because I want to rest on weekends. I always have healthy and natural drinks.I like cycling and swimming. (Benim adım Nisa. Hafta içi genellikle saat 08.00’de uyanırım. Çünkü okuldaki derslerim sabah saat 10’da başlıyor. Hafta sonları hep geç kalkarım. Çünkü hafta sonları dinlenmek istiyorum. Her zaman sağlıklı ve doğal içeceklerim vardır. Bisiklete binmeyi ve yüzmeyi severim.)

WRITING

16. Choose a sportsperson. Take notes about the daily routines of him/her.
Çeviri: Bir sporcu seçin. Onun günlük rutinleri hakkında notlar alın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları

17. Write a short paragraph for your school magazine about the daily routines of the sportsperson in Activity 16.
Çeviri: Etkinlik 16’daki sporcunun günlük rutinleri hakkında okul derginiz için kısa bir paragraf yazın.
Cevap: Mete Gazoz always wake up early in the morning and always has breakfast. He trains ten times a week. He nevers eats fast-food.


18. Create your own olympic sport. Make a poster of it. Present it to your classmates.
Çeviri: Kendi olimpik sporunuzu yaratın. Bunun bir posterini yapın. Sınıf arkadaşlarınıza sunun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları

TEST YOURSELF

1. Match the equipment with the sports. There is an extra one.
Çeviri: Ekipmanı sporla eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.
Cevap: 

1. weight-lifting → b
2. fencing → a
3. diving → d
4. skiing → c
5. volleyball → j
6. table tennis → k 
7. archery → e
8. skating → g
9. surfing → i
10. kickboxing → f

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları

2. Read the dialogue and complete the chart.
Çeviri: Diyaloğu okuyun ve grafiği tamamlayın.
Cevap: 

Lisa: Anthony, do you ever go camping? (Anthony, hiç kampa gider misin?)
Anthony: No, I never go camping. I’m afraid of staying in a tent. (Hayır, asla kampa gitmem. Çadırda kalmaktan korkuyorum.)
Lisa: Are you serious? I like camping very much. I go camping at least twice a month with my friends. What do you do on weekends? (Ciddi misin? Kamp yapmayı çok seviyorum. Ayda en az iki kez arkadaşlarımla kamp yapmaya giderim. Haftasonları ne yaparsın?)
Anthony: I go to the cinema on Saturdays. On Sundays, I often go fishing with my father. (Cumartesi günleri sinemaya giderim. Pazar günleri sık sık babamla balığa gideriz.)
Lisa: Oh, I also like it. I go fishing once a month with my parents.When we go fishing we have a picnic by the river. (Ah, ben de beğendim. Ailemle ayda bir balığa gideriz. Balığa gittiğimizde nehir kenarında piknik yaparız.)
Anthony: You really love outdoor activities just like my father. He takes us to the beach three times a month and we have a picnic there. How often do you go to the cinema? (Sen de tıpkı babam gibi açık hava etkinliklerini gerçekten seviyorsun. Ayda üç kez bizi sahile götürüyor ve orada piknik yapıyoruz. Ne kadar sıklıkla sinemaya gidersin?)
Lisa: I rarely go to the cinema, because I don’t like crowded places. (Sinemaya nadiren giderim çünkü kalabalık yerleri sevmem.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları


3. Answer the questions according to Activity 2.
Çeviri: Soruları Etkinlik 2’ye göre cevaplayınız.

1. How often does Anthony go camping? (Anthony ne sıklıkla kampa gider?)
Cevap: He never goes camping. (O asla kampa gitmez.)

2. How often does Lisa go camping? (Lisa ne sıklıkla kampa gider?)
Cevap: She goes camping twice a month. (Ayda iki kez kampa gidiyor.)

3. How often does Antony go to the cinema? (Antonius ne sıklıkla sinemaya gider?)
Cevap: He goes to cinema once a week. (Haftada bir kez sinemaya gidiyor.)

4. How often does Lisa go to the cinema? (Lisa ne sıklıkla sinemaya gider?)
Cevap: She rarely goes to cinema. (Nadiren sinemaya gider.)

5. How often does Antony go fishing? (Antonius ne sıklıkla balığa gider?)
Cevap: He goes fishing once a week. (Haftada bir kez balığa gider.)

6. How often does Lisa have a picnic? (Lisa ne sıklıkla pikniğe gider?)
Cevap: She has a picnic three times a month.
(Ayda üç kez pikniğe gidiyor.)


4. Complete the statements with a suitable option.
Çeviri: İfadeleri uygun bir seçenekle tamamlayınız.

1. I train on Monday, Thursday and Saturday. I train __three times a week__ .
Cevap: a. three times a week

2. We have football training twice a week. We have football training __on Tuesday and Friday__ .
Cevap: a. on Tuesday and Friday

3. I __never__ play football. I don’t like it.
Cevap: b. never

4. My sister swims at weekends. She swims __on Saturdays and Sundays__ .
Cevap: a. on Saturdays and Sundays

5. My brother is a volleyball fan. He __usually__ watches volleyball matches on TV.
Cevap: b. usually

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları

MY VISUAL DICTIONARY

Find/Draw the pictures of the new words in this unit.
Write the meanings under the pictures.
Çeviri: Bu ünitedeki yeni kelimelerin resimlerini bulun/çizin. Anlamlarını resimlerin altına yazınız.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.