Cevap Yaz
1 Mayıs 2024, 12:04 - Gülsüm Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 182-183-184-185-186-187. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 182-183-184-185-186-187. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 182-183-184-185-186-187. Sayfa Cevapları Demokrasinin Serüveni

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 182 Ders Kitabı Cevapları

Demokrasi denildiğinde aklınıza gelen kavramlar nelerdir?
Cevap: Demokrasi, kelime anlamı olarak halk iktidarı anlamına gelmektedir. Bu halk iktidarı din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın kişinin kendi kendini geliştirmesini ve özgürce yaşamasını hedefler. Demokrasi adının altında insan, hak, adalet, özgürlük ve eşitlik gibi kavramlar yatmaktadır.


Martin Luther King, konuşmasında Amerika’da yaşanan demokrasi dışı uygulamalardan hangilerine değinmektedir?
Cevap: İnsanların derilerinin renginden dolayı ikinci sınıf insan muamelesi görmelerinden, kölelik ticareti ile esir olan insanlara zulüm edilmesinden bahsetmiştir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 183 Ders Kitabı Cevapları

Demokratik ilkelerin günlük hayattaki uygulamalarına örnekler veriniz.
Cevap: Her kesimden insanın belli şartlar dahilinde seçme ve seçilme hakkının olması demokrasinin çoğulculuk ilkesine örnektir.


Etkinlik Zamanı

Aşağıdaki tabloyu örneği dikkate alarak doldurunuz.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 183 Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 184 Ders Kitabı Cevapları

İlk Türk devletlerinde kurultaylara hükümdarın eşi de katılırdı. Bu durumu demokrasi ve kadın hakları açısından
değerlendiriniz.
Cevap: Kadında erkekler ile eşittir ve aynı haklara sahiptir. Cinsiyette göre değil insan oluşuna göre adaletli bir şekilde yargılanıp eşit haklar verilmektedir. Demokrasi temelde insan özgürlüğünü ve adaletini ele aldığına göre kadın ya da erkek olması bir şeyi değiştirmez. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 185 Ders Kitabı Cevapları

Herkesin kanun önünde eşit olması neden önemlidir? Tartışınız.
Cevap: Toplum içindeki düzeni ve devlete olan güveni sağlamak için demokrasinin çoğulculuk ilkesine dayanan eşitlik halk ve devlet için önemlidir.


Türk tarihinde yönetim alanındaki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleriyle ilişkilidir? Açıklayınız?
Cevap: Egemenlik hakkı o zaman ki dönemde kağanda toplanırdı. Kurultay ise günümüzdeki meclisin görevini görürdü. Kağanın savaş ya da barış gibi kararlar alırken kurultayın fikirlerine başvurması demokratik bazı uygulamalara başvurulduğunu gösterir.


Türkiye Büyük Millet Meclisinde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözü ile verilmek istenen mesaj nedir?
Açıklayınız.
Cevap: Türkiye Büyük Millet Meclisinin dayanağını oluşturan sözdür. Egemenliğin ne saltanatın ne de o ülkeyi yöneten kişinin olduğunu egemenliğin sadece milletin olduğunu anlatmak istemiştir. Milletin kendi belirlediği bir kaderi yaşaması gerektiğini savunan Mustafa Kemal, bu sözü Meclis duvarına yazdırmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 186 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik Zamanı

A. Aşağıdaki tabloyu örneği dikkate alarak doldurunuz.
Cevap:
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 186 Ders Kitabı Cevapları


B. Ülkemizin yönetimindeki demokratik özelliklere örnekler veriniz.
Cevap: Seçme ve seçilme haklarının verilmesi, meclisin olması, her görüşten partinin olup bu partilere söz hakkı verilmesi gibi durumlar demokratik özellikler taşır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 187 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik Zamanı

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.
1. Metne göre Bilge Kağan tek başına karar alıp uygulayabilmekte midir? Neden?
Cevap: Hayır, uygulayamamaktadır. Kurultayın fikirleri kabul etmeden onaylayamaz.


2. Kurultay üyelerinin tutumu hangi demokratik ilkelerle açıklanabilir? Neden?
Cevap: Demokrasi de farklı görüşlere yer verilir. Eşitlik ilkesi ve çoğulculuk ilkesine dayanmaktadır.


Etkinlik Zamanı

Kanun-i Esasi’nin aşağıdaki maddelerini okuyunuz ve bunlarla ilgili soruları cevaplayınız.
1. Bu maddeler demokrasinin hangi ilkeleriyle ilgilidir? Aşağıya yazınız.
Cevap: Halkçılık ve çoğulculuk ilkeleri ile alakalıdır.


2. Kanun-i Esasi’nin bu maddelerinin benzerlerini 1982 Anayasası’ndan bularak aşağıya yazınız.
Cevap:
“Madde 9 – Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.”
“Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir”

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.