Cevap Yaz
22 Mayıs 2024, 11:27 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 200-201. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 200-201. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Kendimizi Değerlendiriyoruz konusunun da bulunduğu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 200-201 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 200-201. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 200-201.  Sayfa Cevapları Kendimizi Değerlendiriyoruz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 200 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.
Cevap:

1. (D)
2. (D)
3. (Y)
4. (Y)
5. (D)


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız
Cevap:

1. Osmanlı Devleti’nde senedi İttifak ile padişahın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır.

2. Türk milletinin ilk anayasası Kanun-ı Esasî ile ilk defa anayasal yönetime geçilmiştir.

3. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü kurultay danışma meclisi niteliğindedir.

4. MS 1215’te İngiltere’de kral ile soylular arasında imzalanan Magna Carta ile kralın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır.

5. Sosyal devlet, ihtiyacı olan ve çalışamayacak durumda olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılar; çalışan kesimin haklarını yasalar aracılığı ile korur.


C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 200 Ders Kitabı Cevapları

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 201 Ders Kitabı Cevapları

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Yukarıdaki maddelerden hangileri hukuk devleti ilkesine uygundur?
Cevap: B) I ve II

2. Aşağıda I. Meşrutiyet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Yasama ve yürütme yetkisi tamamen meclise bırakılmıştır

3. Yûsuf Has Hâcib’in Türk töresinin bazı özelliklerini yansıttığı yukarıdaki sözü, demokrasinin aşağıda yer alan özelliklerinden hangisini göstermektedir?
Cevap: A) Eşitlik

4. Aşağıdakilerden hangisi demokratik ülkelerde bulunması gereken özelliklerinden
biri değildir?
Cevap: C)Sadece çoğunluğun fikirleri önemlidir.


E. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınızız

Yukarıdaki metinde Atina’daki demokrasi uygulamasında demokrasinin temel ilkelerinden hangileri eksiktir? Yazınız. 
Cevap: Eşitlik, özgürlük ve çoğulculuk.


F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız

1. Sosyal devletin olmadığı toplumlarda ne gibi sorunlar yaşanır?
Cevap: Toplumda adalet, eşitlik olmaz ve karışıklık meydana gelir haklar çiğnenirdi.

2. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına verdiği hakların demokrasinin gelişmesi açısından önemi nedir?
Cevap: Bir ülkede kadını geri tutup adalesiz olması o ülkenin geri kalmışlığını gösterir. Böyle bir toplum her zaman gerilemeye mahkum olur.

3. 1876 yılında yayınlanan Kanun-ı Esasî’nin Türk tarihi açısından önemini açıklayınız
Cevap:  Osmanlı Devleti’nin ilk ve son anayasasıdır. Halk seçme ve seçilme hakkı kazanmıştır.

4. Bireylerin demokrasi kültürü ile yetişmesi için anne ve babalara düşen görevler nelerdir?
Cevap: Ebeveynlerin çocuklarına belli bir yaştan sonra söz hakkı tanımaları, bilgilendirici kitaplar almalı, eşitliği, adaleti evlerinde uygulayıp anlatmalıdırlar.


7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 200-201. Sayfa, Kendimizi Değerlendiriyoruz 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.