Cevap Yaz
5 Aralık 2023, 4:10 - Sena Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 33-34. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33-34. Cevapları Anka Yayınevi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1.Ünite Sonu Değerlendirme konusunun bulunduğu 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33-34 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33-34. Cevapları Anka Yayınevi

8.Sınıf Anka Yayınevi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 33-34. Sayfa Cevapları 1.Ünite Sonu Değerlendirme

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Anka Yayınevi

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kâinatta her şeyin bir ölçü ve düzen içinde olmasıyla kader arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Düşüncelerinizi ifade ediniz.
Cevap: Allah, kainattaki her şeyi bir düzen içerisinde yaratmış ve bunlara bir kader biçmiştir.


2. İnsanın akıllı, ilim ve irade sahibi bir varlık olmasıyla kaderi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Cevap: İnsanlar hayatları boyunca verdiği kararları irade, ilim ve iradesiyle yaparlar. İnsanların hayatlarında yaptığı şeylerde onların kaderidir. Allah gaybı bildiği için kaderlerine yapacaklarını yazmıştır.


3. Yüce Allah’ın (c.c.) kâinatta belirlediği fiziksel ve toplumsal yasalar hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Allah’ın kainatta belirlediği yasalara ”Sünnetullah” denir. Bu yasalar toplumsal ve fiziksel olarak ikiye ayrılır. Toplumsal yasalara adil olunması gerektiği, kazanılan malın bir kısmının paylaşılması gibi örnekler verebiliriz. Fiziksel yasalara suyun kaldırma kuvveti, yer çekimi, kütle çekim kanunu gibi örnekler verebiliriz.


4. Eceli geciktirmek mümkün müdür? Niçin? Görüş ve düşüncelerinizi açıklayınız.
Cevap: Eceli geciktirmek mümkün değildir. Çünkü Allah ölüm günümüzü sabit kılmıştır. 


5. Sağlık ve hastalığın kaderle nasıl bir ilişkisi vardır? Açıklayınız.
Cevap: Yaşayacağımız hastalıklar kaderimizde yazılmıştır. Kaderde olanı yaşarız.


6. Başarısız olmasını kadere bağlayan bir insanın düşüncesini doğru bulur musunuz? Niçin? Belirtiniz.
Cevap: Bu insanın düşüncesini doğru bulmuyorum. Çünkü bir şey elde edebilmek için emek vermeli, çalışmalıyız. Hiç çabalamadan kaderimizdekini bekleyip kaderdendir demek yanlıştır.


7. Tevekkül ne anlama gelmektedir? İslam’ın tevekkül anlayışını örneklerle anlatınız.
Cevap: Tevekkül, elimizden gelen her türlü çabayı gösterip olmasını Allah’tan beklemektir.


B) Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Yüce Allah’ın (c.c.), sonsuz ilmi ve kudreti ile başlangıçtan sonsuza kadar evrende olacak olan her şeyi programlamasına, varlıkları istediği şekilde yaratmasına ve her şeyi önceden bilip takdir etmesine ne ad verilir?
Cevap: B) Kader


2. I. “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.” (Rahman suresi, 5. ayet.)
II. “Allah her canlıyı sudan yarattı…” (Nur suresi, 45. ayet.)
III. “Güneş kendi yörüngesinde akıp gider…” (Yâsin suresi, 38. ayet.)
IV. “…Bir toplum kendilerinde bulunanı (iyi davranışları) değiştirmedikçe Allah, onlara verdiği nimeti değiştirmez…” (Enfâl suresi, 53. ayet.)
Yukarıdaki ayetlerden hangileri fiziksel bir yasaya işaret etmektedir?
Cevap: D ) I, III


3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, kaderle ilgili yanlış bir yargı içermektedir?
Cevap: B) Yüce Allah (c.c.), insanın yapacaklarını önceden belirlediği için kişinin iyiyi ve kötüyü tercih etmesinde iradesinin bir etkisi yoktur.


4. I. Mısır’da doğmuştur.
II. Kendisine Tevrat adlı ilahi kitap inmiştir.
III. İsrailoğulları ile birlikte Filistin topraklarına girip yerleşmiştir.
IV. Kardeşi Harun (a.s.) ile birlikte Firavun’u imana davet etmiştir.
Hz. Musa (a.s.) ile ilgili yukarıda verilen bilgilerin kaç tanesi doğrudur?
Cevap: C ) 3


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Anka Yayınevi

C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap: 

1. (D) Yüce Allah’ın (c.c.) önceden bilip takdir ettiği olayların, yeri ve zamanı geldiğinde onun bilgisi ve iradesi dâhilinde meydana gelmesine kaza denir.
2. (D) İnsan, davranışlarını bilinçli bir şekilde ve kendi özgür iradesiyle yaptığından dolayı yaptıklarından sorumludur.
3. (Y) Ecel yalnızca insanların ölüm anı için kullanılan bir kavramdır.
4. (D) Kâinattaki varlıkların bir ölçü, düzen ve uyum içinde olması, Allah’ın (c.c.) var ve bir olduğunu gösterir.
5. (D) İnsan, hayatını sürdürürken Allah’ın (c.c.) evrende belirlediği yasaları dikkate almalıdır.
6. (D) Yüce Allah’ın (c.c.) iradesine külli irade, insanın iradesine ise cüzi irade denir.
7. (Y) Başarılı ya da başarısız olmak insanın kaderinde vardır ve kişinin başarılı olmak için çalışması bir anlam ifade etmez.
8. (D) Yüce Allah’ın (c.c.) evrende belirlemiş olduğu yasalar gereğince olaylar, neden-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir.


Ç) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.
Cevap: 

1. İnsan, işlerinde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirdikten sonra Allah’a (c.c.) …tevekkül… etmelidir.
2. Yüce Allah’ın (c.c.) kâinatta belirlediği olayların yeri ve zamanı geldiğinde, onun iradesi dâhilinde meydana gelmesine …kaza… denir.
3. Her canlının olduğu gibi toplumların, milletlerin de bir …eceli… vardır.
4. İnsan …iradesi… dâhilinde olan iş ve davranışlardan sorumludur.
5. Hz. Musa (a.s.) zamanında Mısır, …firavun… denilen krallar tarafından yönetilmekteydi.
6. Hz. Musa’ya (a.s.) …Tevrat… adlı ilahi kitap verilmiştir.
7. Allah’ın (c.c.) evrende belirlediği yasalar, Kur’an-ı Kerim’de …sünnetullah… kavramı ile ifade edilir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.