Cevap Yaz
18 Şubat 2024, 19:13 - Furkan Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165. Cevapları ATA Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4. Ünite Sonu Soruları konusunun yer aldığı 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165. Sayfa Cevapları 4. Ünite Sonu Soruları

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları ATA Yayıncılık

4. Ünite Sonu Soruları

A. Aşağıda bazı elementlerin periyodik tablodaki yerleri gösterilmiştir.

Bu elementlerin periyodik tablodaki periyot ve grup numarasını aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları ATA Yayıncılık


B. Aşağıda asit, baz ve tuz çözeltilerine turnusol kâğıdı daldırılıyor.

Daldırma sonucunda turnusol kâğıtlarında oluşan renk değişimlerini çözeltilerin altlarına yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları ATA Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıdaki tabloda P, R ve S elementlerinin sahip olduğu bazı özellikler (✓), sahip olmadıkları ise (✗) ile gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre, P, R ve S elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Soygaz Ametal Metal 


2. Aşağıda verilen grafik bir kimyasal tepkime sırasında oluşan bazı maddelerin miktarlarını göstermektedir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre,
I. Tepkimede A ve B maddeleri kullanılmış, C ve D maddeleri oluşmuştur.
II. Tepkime esnasında girenlerin tamamı tükenmiştir.
III. C ve D’nin kimyasal özellikleri aynıdır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Cevap: D) II ve III


3. Bir öğrenci sülfürik asit (H2SO4) çözeltisini mermer, metal ve plastik üzerine eşit miktarda olacak şekilde damlatıyor ve bu maddelerde oluşan değişimi gözlemliyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları ATA Yayıncılık

Bu deneydeki gözlemlere dayanarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Cevap: D) Asitler, metal kaplarda saklanabilir. 


4. Hipotez: Kimyasal tepkimelerde kütle korunur.
Gürkan, yukarıdaki hipotezi ispatlamak için yaptığı deneyde aşağıdaki adımları takip ediyor.

I. Adım: Terazi ile sirkenin net kütlesini 25 g olarak ölçüyor.
II. Adım: Kabartma tozunu 10 g olarak ölçüyor.
III. Adım: Kabartma tozunu sirkenin üzerine döküyor. Meydana gelen değişimleri gözlemliyor.
IV. Adım: Kabartma tozu ve sirkenin toplam kütlesini ölçüyor. Toplam kütlenin 30 g olduğunu görüyor.
Sonuç: Hipotez ispatlanamadı.

Buna göre Gürkan aşağıdakilerden hangisini yapsaydı hipotezi ispatlayabilirdi?
Cevap: A) Deneyi kapalı bir kapta yapmalıydı. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları ATA Yayıncılık

5. Ahmet, yaptığı deneyde dibi kireç tutmuş olan çaydanlığına hidroklorik asit döküyor. Ahmet’in yaptığı deneydeki maddelerin kütlelerinin zamana bağlı değişimi grafikteki gibidir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre Ahmet’in deneyindeki kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A) CaCO3 ve HCI 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları ATA Yayıncılık

Yukarıda boyalı alanla gösterilmiş elementlerin özellikleriyle ilgili olarak;

I. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz hâlde bulunabilir.
II. Mat görünümlüdür.
III. Kendi aralarıda bileşik oluşturamaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve II 


7. Buğdayın sofralarımıza ekmek olarak gelene kadar geçirdiği aşamalar aşağıdaki gibidir.

I. Buğday başağından buğday elde edilmesi
II. Buğdayın öğütülerek un elde edilmesi
III. Un, su ve mayanın karıştırılarak hamur yapılması
IV. Hamurun pişirilerek ekmek yapılması
V. Ekmeğin dilimlenip sofraya getirilmesi

Buna göre, buğdayın ekmek olana kadar geçirdiği numaralanmış aşamalardan hangisinde maddenin yapısı değişmiştir?
Cevap: C) III ve IV


8. Periyodik tablonun oluşturulmasıyla ilgili çalışma yapmış bir bilim insanına ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

Yaşadığı devirde, bilinen 62 elementi artan atom ağırlıklarına göre sıralamış; benzer fiziksel özelliklere göre elementleri gruplandırarak periyodik tabloyu oluşturmuştur.

Buna göre hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) J. Newlands 


9. Bir sıvıya ait sıcaklık-ısı grafiği aşağıda verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları ATA Yayıncılık

Bu sıvı için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) II. bölgede madde sadece gaz hâldedir. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları ATA Yayıncılık

10. Kaplardaki K, L ve M çözeltilerine pH metre daldırıldığında çözeltilerin pH değerlerinin şekildeki gibi olduğu görülüyor.

Buna göre K, L ve M çözeltileri ile ilgili olarak,
I. K sıvısı metal kapta saklanabilir.
II. L sıvısı sulu çözeltisinde H+ iyonu oluşturur.
III. K sıvısının tahriş etme özelliği, M sıvısına göre daha fazladır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: A) Yalnız III


11. K, L ve M kaplarında eşit sıcaklıkta farklı kütlelerde sular bulunmaktadır. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları ATA Yayıncılık

Ahmet, kaplardaki suları özdeş ısıtıcılarla eşit sıcaklığa kadar ısıtıyor ve suların sıcaklık değişimlerini ölçüp kaydediyor.

Buna göre, suların sıcaklık değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A)

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları ATA Yayıncılık

12. Doğal bir asit baz ayıracı olan kiraz sapı suyu, eşit hacimde tuz ruhu ve yağ çözücüye eklenerek çözeltilerin renk değişimleri not ediliyor.

Yapılan deneyle ilgili olarak,

I. Kiraz sapı suyu, metallerle tepkimeye giren çözeltiye eklenirse açık pembe renk elde edilir.
II. Kiraz sapı suyu, cam ve porseleni aşındıran maddelere eklenirse açık sarı, mermeri aşındıran maddelere eklenirse açık pembe renk elde edilir.
III. Kiraz sapı suyu, sulu çözeltisine H+ iyonu veren maddelerle açık pembe, OH– iyonu verebilen maddelerle açık sarı renk oluşturur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?
Cevap: D) I, II ve III 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları ATA Yayıncılık

13. Selim yaptığı deneyde özdeş kaplarda bulunan ilk sıcakları aynı olan P ve R sıvılarını özdeş ısıtıcılarla aynı ortamda 5 dakika boyunca ısıtıp son sıcaklıklarını ölçüyor. R sıvısının son sıcaklığının, P sıvısının son sıcaklığından fazla olduğunu gözlemliyor.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: B) Deneyde kontrol edilen değişken verilen ısı ve kütledir. 


14. Bir bardak suya bir kaşık şeker atıp karıştırıldığında aşağıdaki durum oluşuyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları ATA Yayıncılık

Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Çözünme olayında şeker kimliğini korur. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları ATA Yayıncılık

15. Ülkemizdeki kimya endüstrisi tarafından ihracatı yapılan ürünlerin yıllara göre satışı (Amerikan Doları) aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tabloya göre,

I. Tüm ürünlerin ihracatı her yıl artmıştır.
II. İhracatı en fazla yaplan ürünler mineral yakıtlar ve yağlardır.
III. Kimya endüstrisinin ihracat tutarı, ithalat tutarından fazladır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
Cevap: A) Yalnız II


16. Elif, “Farklı miktarlardaki aynı cins sıvılar eşit süre ısıtılırsa sıcaklık değişimleri farklı olur.” hipotezini yapacağı deneyle ispatlamak istiyor.

Buna göre Elif aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır?
Cevap: C)

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.