Cevap Yaz
13 Nisan 2024, 20:15 - Furkan Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133-135-137-138. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133-137-138. Cevapları ATA Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Asit ve Bazlar konusunun yer aldığı 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133-137-138 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133-137-138. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 133-134-135-136-137-138. Sayfa Cevapları Asit ve Bazlar

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları ATA Yayıncılık

Ç. Asit ve Bazların Madde Üzerindeki Etkileri

Sonuçları Yorumlayalım

● Sodyum hidroksit ve hidroklorik asitin maddeler üzerinde nasıl bir etkisi oldu?
Cevap: Sodyum hidroksit maddeler bazik özellikleri arttı ve reaksiyona girdi. Hidroklorik asit ise asidik özelliklerini arttı ve asidik çözeltiyle etkileşime girdi.

● Asit ve bazların maddeler üzerinde etkileri aynı mı?
Cevap: Asit ve bazlar maddeler üzerinde farklı farklı etkilere sahiptir. Asitler maddelerin asidik özelliklerini arttırarak; bazlar maddelerin bazik özelliklerini arttırarak etkiler.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları ATA Yayıncılık

Beyin Fırtınası

Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik neler yapılabilir? Düşünelim. Çözüm önerilerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Arkadaşlarımızın çözüm önerilerini tahtaya yazalım.
Cevap: Fosil yakıtların tüketimi hızla arttığı sürece asit yağmurları da aynı oranda artmaya devam edecektir. Bunu durdurmanın en etkili yolu dünya genelinde fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmaktan geçer. Fosil yakıtlar yerine güneş enerjisi, rüzgar enerjisi veya hidroelektrik santrallerindeki temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak asit yağmurlarının bitirme düzeyine getirebilir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları ATA Yayıncılık

4. Bölüm Sonu Soruları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.

1. (Y) Bazların tatları ekşidir.
2. (D) Portakal suyunun pH değeri 7’den küçüktür.

3. (D) Asit yağmurları tarihî yapılara zarar verir.
4. (D) Asitler, metallerle tepkimeye girdiğinde gaz çıkışı görülür.

5. (Y) Tuz ruhu (HCl) kuvvetli bir bazdır.
6. (D) Maddelerin asit mi, baz mı olduğunu anlamak için belirteç kullanılır.

7. (Y) Bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez.
8. (D) Bazlar, sulu çözeltilerine OH– iyonu verir.
9. (Y) pH’si 11 olan bir madde, mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızı yapar.
10. (D) Kırmızı lahana suyu doğal asit baz ayıracıdır


B. Aşağıdaki asit ve bazların sistematik adları ile yaygın adlarını eşleştirelim.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları ATA Yayıncılık


C. Aşağıdaki kutularda pH dereceleri verilmiş olan maddelerin asit mi, yoksa baz mı olduğunu verilen boşluklara yazalım.

a) pH: 3,1 → asit
b) pH: 7,6 → baz
c) pH: 8,9 → baz
ç) pH: 1,3 → asit
d) pH: 11,3 → baz
e) pH: 6,4 → asit

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları ATA Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 

1.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları ATA Yayıncılık

Numaralı maddelerin asit ve bazik özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.  /  Sulu çözeltilerine OH– iyonu verir


2. Aşağıda üç ayrı kapta sırasıyla NH3, HNO3 ve NaCI’nin sulu çözeltileri bulunmaktadır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: B) III. kaptaki NaCI, asit ve bazın tepkimesi sonucu oluşmuştur. 


3. Hasan, yaptığı doğal asit baz belirtecinin asitlerde pembe bazlarda ise sarı renk aldığını belirliyor. Hasan daha sonra hazırladığı belirteci aşağıdaki grafikte pH değerleri verilmiş olan K, L, M ve N çözeltilerine ekliyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre K, L, M ve N çözeltilerinin aldığı renkler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Cevap: D) Pembe –  Sarı – Pembe – Sarı 


4. Aşağıda kimyasal maddelerle ilgili bazı uyarı sembolleri verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre, 1 ve 2. sembolün anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A) Yanıcı madde /  Zehirli madde 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.