Forum Sınıf Cevap Yaz
23 Kasım 2021, 11:57 - Furkan Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin okul ve günlük hayatında en çok ihtiyaç duyacağı konular arasında bulunan 8 Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12-13-14-15-16‘nın cevaplarını paylaştık. 8.Sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 12-13-14-15-16‘de yer alan Friendship ünitesinin bir kısmını cevapladık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları Friendship

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 MEB Yayınları

Warm Up

Tick (✓) the activities you like doing with your friends. Share them with your classmates.
Çeviri: Arkadaşlarınızla yapmaktan hoşlandığınız aktiviteleri işaretleyin (✓). Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:

[✓] Meeting with friends
[✓] Having a picnic
[] Playing sports
[] Skating
[✓] Cycling
[] Having a party


Activity 1

Listen to the recording. Circle the correct phrases.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Doğru ifadeleri daire içine alın.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 MEB Yayınları

1 Really? Are you busy/ What are you doing tomorrow afternoon?
2 No, not at all./ Thanks, a lot. Why?
3 That would be great./ That’s awesome.
4 Do you want/ Would you like to come to the shopping mall on Sunday?
5 I’m sorry, but I can’t./ I’d love to but I’m busy.

Çeviri:

1 Gerçekten mi? Meşgul müsün / Yarın öğleden sonra ne yapıyorsun?
2 Hayır, hiç değil./ Çok teşekkürler. Niye ya?
3 Bu harika olurdu./ Bu harika.
4 Pazar günü AVM’ye gelmek ister misiniz?
5 Üzgünüm ama yapamam./ Çok isterdim ama meşgulüm.


Activity 2

Suppose that one of your friends invites you to do an activity. Accept or refuse by giving explanations and reasons.
Çeviri: Bir arkadaşınızın sizi bir aktiviteye davet ettiğini varsayalım. Açıklamalar ve sebepler vererek kabul edin veya reddedin.

Mehmet: Hi, Selin.
Selin: Hi, Mehmet.
Mehmet: How are you? What kind of activities do you like doing with your friends?
Selin: I like going picnic and playing voleyball.
Mehmet: Nice, are you busy weekend Selin?
Selin: No, not at all. Why?
Mehmet: We played volleyball over the weekend.
Selin: That would be great, but I’m busy.
Mehmet: OK. So, see you in the tomorrow.
Selin: Bye, Mehmet.

Çeviri: 

Mehmet: Merhaba Selin.
Selin: Merhaba Mehmet.
Mehmet: Nasılsın? Arkadaşlarınızla ne tür aktiviteler yapmaktan hoşlanırsın?
Selin: Pikniğe gitmeyi ve voleybol oynamayı severim.
Mehmet: Güzel, haftasonu meşgul müsün Selin?
Selin: Hayır, hiç değil. Niye?
Mehmet: Hafta sonu voleybol oynadık.
Selin: Harika olurdu ama meşgulüm.
Mehmet: Tamam. Öyleyse yarın görüşürüz.
Selin: Görüşürüz Mehmet.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 MEB Yayınları

Activity 1

Match the words/ phrases with their explanations.
Çeviri: Kelimeleri/ifadeleri açıklamalarıyla eşleştirin.

(2) a best/ close/ true friend
(4) b like each other
(1) c support
(3) d trust
(5) e relaxed


Activity 2

Read the text. How many buddies has Emel got?
Çeviri: Metni oku. Emel’in kaç arkadaşı var?
Cevap: Emel has four friends. Their names are Furkan, Stella, Zeynep and Tuna.
(Emel’in dört tane arkadaşı var. İsimleri Furkan, Stella, Zeynep ve Tuna’dır.)

Metnin Çevirisi:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 MEB Yayınları Çeviri


Activity 3

Read the text again. Complete the sentences with the bold words/ phrases in the text.
Çeviri: Metni tekrar okuyun. Cümleleri metindeki koyu kelimeler/kelimeler ile tamamlayınız.

1 Emel has four __buddies__ in her life.
2 They __count on__ Furkan because he always tells the truth.
3 Zeynep __backs__ Emel __up__ when she calls on her.
4 Stella is always calm so she is a __laid-back__ girl.
5 Friends sometimes argue. However, they often __get on well with__ each other

Çeviri: 

1 Emel’in hayatında dört arkadaşı vardır.
2 Furkan’a güveniyorlar çünkü o her zaman doğruyu söylüyor.
3 Zeynep, Emel’i aradığında onu destekler.
4 Stella her zaman sakindir, bu yüzden rahat bir kızdır.
5 Arkadaş bazen tartışır. Ancak çoğu zaman birbirleriyle iyi geçinirler.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 MEB Yayınları

Activity 1

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.
Çeviri: Kutulardaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin.
Cevap:

Making Simple Inquiries (Basit Sorular Sormak)

 • Would you like to come over tomorrow? (Yarın gelmek ister misin?)
 • Would you like some fruit juice? (Biraz meyve suyu ister misin?)
 • Are you busy tomorrow evening? (Yarın akşam meşgul musunuz?)
 • How about going to the cinema this Saturday? (Bu cumartesi sinemaya gitmeye ne dersiniz?)
 • Shall we go to swim weekend? (Hafta sonu yüzmeye gidelim mi?)

Accepting (Kabul Etmek)

 • Yes, I would love some. (Evet, biraz isterim.)
 • Sure, that sounds fun! (Elbette, kulağa eğlenceli geliyor!)
 • Yeah, that would be great. (Evet bu harika olurdu.)
 • Yeah, why not? (Evet neden olmasın?)
 • No, not at all. Why? (Hayır, hiç de değil. Niye ya?)
 • Sure, it sounds good/ great/ awesome. (Elbette, kulağa hoş/harika/harika geliyor.)
 • I’ll text our friends to come over at 7 o’clock, then. (Arkadaşlarımıza saat 7’de gelmeleri için mesaj atacağım.)
 • This is definitely a great idea. (Bu kesinlikle harika bir fikir.)

Refusing/ Apologizing/ Giving Explanations and Reasons (Reddetme/Özür Dileme/ Açıklama ve Sebep Verme)

 • I’m sorry, but I can’t come over because my cousin is coming tomorrow.
 • No, thanks. I’m full / stuffed.
 • I’d love to but I feel ill.
 • Üzgünüm. Çok meşgulüm.
  Hayır teşekkürler. Ödevim var.
  Üzgünüm meşgulüm.

Activity 2

Make a role play according to the instructions in the cards.
Cevap: Kartlardaki talimatlara göre bir rol oyunu yapın.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 MEB Yayınları

Activity 1

Tick (✓) the kind of movies you like watching.
Çeviri: İzlemeyi sevdiğiniz film türlerini işaretleyin (✓).

[X] Comedy
[X] Animation
[] Drama
[] Thriller

[] Science Fiction
[] Western
[] Romance
[X] Action


Activity 2

Listen to the recording. Write the names of invitees and tick (✓) the chart.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Davetlilerin isimlerini yazın ve çizelgeyi (✓) işaretleyin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 MEB Yayınları


Activity 3

What kind of movies do you like watching? Explain by giving reasons. Share with your classmates.
Çeviri: Ne tür filmler izlemeyi seversin? Nedenlerini belirterek açıklayınız. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:
I like watching horror films because I like adrenaline and fear. (Adrenalin ve korku hoşuma gidiyor.)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 MEB Yayınları

Activity 1

Where do you want to invite your friends? Tick (✓) the events.
Çeviri: Arkadaşlarını nereye davet etmek istersin? Olayları işaretleyin (✓).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 MEB Yayınları

Activity 2

Read the invitation card. What should Burak bring with him?
Çeviri: Davetiyeyi okuyun. Burak yanında ne getirmeli?
Cevap: Burak should bring his gloves (Burak eldivenlerini getirmelidir.)

(Davetiye Çevirisi)

Sevgili Burak,

Spor kulübü 17 Kasım Cuma öğleden sonra bir bowling turnuvası düzenliyor. Öğleden sonra saat 2 ve 4 arasında Green Street’teki bowling salonunda. Neden katılmıyoruz? Lütfen eldivenlerinizi getirin. Çok eğleneceğiz. Gelmeni umuyorum. Şerefe,

Sam.


Activity 3

Read the invitation card again. Fill in the table.
Çeviri: Davetiyeyi tekrar okuyun. Tabloda doldurunuz.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 MEB Yayınları (1)


Activity 4

Suppose that you get an invitation card of a book fair. Write a short letter apologizing and giving reasons for not attending to the invitation.
Çeviri: Diyelim ki bir kitap fuarından davetiye aldınız. Özür dileyen ve davete katılmama nedenlerini belirten kısa bir mektup yazın.

Dear Sena,

I’d love to, but I can’t. Because I have a project assignment to complete. I’m sorry. 

Cheers,
Furkan

Çeviri:

Sevgili Sena,
Çok isterdim ama yapamam. Çünkü tamamlamam gereken bir proje ödevim var. Üzgünüm.

Şerefe,
Furkan


8 Sınıf İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 12-13-14-15-16. Sayfa, Friendship ünitesi içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

] }

Linkedin'de Paylaş

Yorum Yazmak İster Misiniz.

Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.