Cevap Yaz
25 Eylül 2023, 18:17 - Furkan Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin okul ve günlük hayatında en çok ihtiyaç duyacağı konular arasında bulunan 8 Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12-13-14-15-16‘nın cevaplarını paylaştık. 8.Sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 12-13-14-15-16‘de yer alan Friendship ünitesinin bir kısmını cevapladık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları Friendship

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 MEB Yayınları

Warm Up

Tick (✓) the activities you like doing with your friends. Share them with your classmates.
Çeviri: Arkadaşlarınızla yapmaktan hoşlandığınız aktiviteleri işaretleyin (✓). Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:

[✓] Meeting with friends
[✓] Having a picnic
[] Playing sports
[] Skating
[✓] Cycling
[] Having a party


Activity 1

Listen to the recording. Circle the correct phrases.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Doğru ifadeleri daire içine alın.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 MEB Yayınları

1 Really? Are you busy/ What are you doing tomorrow afternoon?
2 No, not at all./ Thanks, a lot. Why?
3 That would be great./ That’s awesome.
4 Do you want/ Would you like to come to the shopping mall on Sunday?
5 I’m sorry, but I can’t./ I’d love to but I’m busy.

Çeviri:

1 Gerçekten mi? Meşgul müsün / Yarın öğleden sonra ne yapıyorsun?
2 Hayır, hiç değil./ Çok teşekkürler. Niye ya?
3 Bu harika olurdu./ Bu harika.
4 Pazar günü AVM’ye gelmek ister misiniz?
5 Üzgünüm ama yapamam./ Çok isterdim ama meşgulüm.


Activity 2

Suppose that one of your friends invites you to do an activity. Accept or refuse by giving explanations and reasons.
Çeviri: Bir arkadaşınızın sizi bir aktiviteye davet ettiğini varsayalım. Açıklamalar ve sebepler vererek kabul edin veya reddedin.

Mehmet: Hi, Selin.
Selin: Hi, Mehmet.
Mehmet: How are you? What kind of activities do you like doing with your friends?
Selin: I like going picnic and playing voleyball.
Mehmet: Nice, are you busy weekend Selin?
Selin: No, not at all. Why?
Mehmet: We played volleyball over the weekend.
Selin: That would be great, but I’m busy.
Mehmet: OK. So, see you in the tomorrow.
Selin: Bye, Mehmet.

Çeviri: 

Mehmet: Merhaba Selin.
Selin: Merhaba Mehmet.
Mehmet: Nasılsın? Arkadaşlarınızla ne tür aktiviteler yapmaktan hoşlanırsın?
Selin: Pikniğe gitmeyi ve voleybol oynamayı severim.
Mehmet: Güzel, haftasonu meşgul müsün Selin?
Selin: Hayır, hiç değil. Niye?
Mehmet: Hafta sonu voleybol oynadık.
Selin: Harika olurdu ama meşgulüm.
Mehmet: Tamam. Öyleyse yarın görüşürüz.
Selin: Görüşürüz Mehmet.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 MEB Yayınları

Activity 1

Match the words/ phrases with their explanations.
Çeviri: Kelimeleri/ifadeleri açıklamalarıyla eşleştirin.

(2) a best/ close/ true friend
(4) b like each other
(1) c support
(3) d trust
(5) e relaxed


Activity 2

Read the text. How many buddies has Emel got?
Çeviri: Metni oku. Emel’in kaç arkadaşı var?
Cevap: Emel has four friends. Their names are Furkan, Stella, Zeynep and Tuna.
(Emel’in dört tane arkadaşı var. İsimleri Furkan, Stella, Zeynep ve Tuna’dır.)

Metnin Çevirisi:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 MEB Yayınları Çeviri


Activity 3

Read the text again. Complete the sentences with the bold words/ phrases in the text.
Çeviri: Metni tekrar okuyun. Cümleleri metindeki koyu kelimeler/kelimeler ile tamamlayınız.

1 Emel has four __buddies__ in her life.
2 They __count on__ Furkan because he always tells the truth.
3 Zeynep __backs__ Emel __up__ when she calls on her.
4 Stella is always calm so she is a __laid-back__ girl.
5 Friends sometimes argue. However, they often __get on well with__ each other

Çeviri: 

1 Emel’in hayatında dört arkadaşı vardır.
2 Furkan’a güveniyorlar çünkü o her zaman doğruyu söylüyor.
3 Zeynep, Emel’i aradığında onu destekler.
4 Stella her zaman sakindir, bu yüzden rahat bir kızdır.
5 Arkadaş bazen tartışır. Ancak çoğu zaman birbirleriyle iyi geçinirler.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 MEB Yayınları

Activity 1

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.
Çeviri: Kutulardaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin.
Cevap:

Making Simple Inquiries (Basit Sorular Sormak)

 • Would you like to come over tomorrow? (Yarın gelmek ister misin?)
 • Would you like some fruit juice? (Biraz meyve suyu ister misin?)
 • Are you busy tomorrow evening? (Yarın akşam meşgul musunuz?)
 • How about going to the cinema this Saturday? (Bu cumartesi sinemaya gitmeye ne dersiniz?)
 • Shall we go to swim weekend? (Hafta sonu yüzmeye gidelim mi?)

Accepting (Kabul Etmek)

 • Yes, I would love some. (Evet, biraz isterim.)
 • Sure, that sounds fun! (Elbette, kulağa eğlenceli geliyor!)
 • Yeah, that would be great. (Evet bu harika olurdu.)
 • Yeah, why not? (Evet neden olmasın?)
 • No, not at all. Why? (Hayır, hiç de değil. Niye ya?)
 • Sure, it sounds good/ great/ awesome. (Elbette, kulağa hoş/harika/harika geliyor.)
 • I’ll text our friends to come over at 7 o’clock, then. (Arkadaşlarımıza saat 7’de gelmeleri için mesaj atacağım.)
 • This is definitely a great idea. (Bu kesinlikle harika bir fikir.)

Refusing/ Apologizing/ Giving Explanations and Reasons (Reddetme/Özür Dileme/ Açıklama ve Sebep Verme)

 • I’m sorry, but I can’t come over because my cousin is coming tomorrow.
 • No, thanks. I’m full / stuffed.
 • I’d love to but I feel ill.
 • Üzgünüm. Çok meşgulüm.
  Hayır teşekkürler. Ödevim var.
  Üzgünüm meşgulüm.

Activity 2

Make a role play according to the instructions in the cards.
Cevap: Kartlardaki talimatlara göre bir rol oyunu yapın.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 MEB Yayınları

Activity 1

Tick (✓) the kind of movies you like watching.
Çeviri: İzlemeyi sevdiğiniz film türlerini işaretleyin (✓).

[X] Comedy
[X] Animation
[] Drama
[] Thriller

[] Science Fiction
[] Western
[] Romance
[X] Action


Activity 2

Listen to the recording. Write the names of invitees and tick (✓) the chart.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Davetlilerin isimlerini yazın ve çizelgeyi (✓) işaretleyin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 MEB Yayınları


Activity 3

What kind of movies do you like watching? Explain by giving reasons. Share with your classmates.
Çeviri: Ne tür filmler izlemeyi seversin? Nedenlerini belirterek açıklayınız. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:
I like watching horror films because I like adrenaline and fear. (Adrenalin ve korku hoşuma gidiyor.)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 MEB Yayınları

Activity 1

Where do you want to invite your friends? Tick (✓) the events.
Çeviri: Arkadaşlarını nereye davet etmek istersin? Olayları işaretleyin (✓).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 MEB Yayınları

Activity 2

Read the invitation card. What should Burak bring with him?
Çeviri: Davetiyeyi okuyun. Burak yanında ne getirmeli?
Cevap: Burak should bring his gloves (Burak eldivenlerini getirmelidir.)

(Davetiye Çevirisi)

Sevgili Burak,

Spor kulübü 17 Kasım Cuma öğleden sonra bir bowling turnuvası düzenliyor. Öğleden sonra saat 2 ve 4 arasında Green Street’teki bowling salonunda. Neden katılmıyoruz? Lütfen eldivenlerinizi getirin. Çok eğleneceğiz. Gelmeni umuyorum. Şerefe,

Sam.


Activity 3

Read the invitation card again. Fill in the table.
Çeviri: Davetiyeyi tekrar okuyun. Tabloda doldurunuz.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 MEB Yayınları (1)


Activity 4

Suppose that you get an invitation card of a book fair. Write a short letter apologizing and giving reasons for not attending to the invitation.
Çeviri: Diyelim ki bir kitap fuarından davetiye aldınız. Özür dileyen ve davete katılmama nedenlerini belirten kısa bir mektup yazın.

Dear Sena,

I’d love to, but I can’t. Because I have a project assignment to complete. I’m sorry. 

Cheers,
Furkan

Çeviri:

Sevgili Sena,
Çok isterdim ama yapamam. Çünkü tamamlamam gereken bir proje ödevim var. Üzgünüm.

Şerefe,
Furkan


8 Sınıf İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 12-13-14-15-16. Sayfa, Friendship ünitesi içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.