Cevap Yaz
15 Ağustos 2023, 16:50 - Furkan Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 29-30-31-32-33-34. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 29-30-31-32-33-34. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyacağı ve en çok zorlandığı konular arasında bulunan 8. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 29-30-31-32-33-34. sayfa cevapları nı paylaşmış bulunuyoruz. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 29-30-31-32-33-34. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 29-30-31-32-33-34. Sayfa Cevapları Teen Life

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 29 MEB Yayınları

L – 6 Lesson

Activity 1

Work in groups of 3. Write group members’ names in the blanks. Ask these questions to them. Tick (✓) their answers in the chart.
Cevap:

1) Who likes eating healthy food? (Kim sağlıklı yemek yemeyi sever?)

2) Who hates getting up early? (Kim erken kalkmaktan nefret eder?)

3) Who enjoys watching a movie at the cinema? (Kim sinemada film izlemeyi sever?)

4) Who enjoys eating out? (Kim dışarıda yemek yemeyi sever?)

5) Who likes playing an instrument? (Kim enstrüman çalmayı sever?)

6) Who enjoys doing exercises? (Kim egzersiz yapmaktan hoşlanır?)

7) Who hates talking about serious topics? (Kim ciddi konular hakkında konuşmaktan nefret eder?)

8) Who dislikes listening to jazz music? (Caz müzik dinlemeyi kim sevmez ki?)

9) Who enjoys reading travel books? (Kimler gezi kitapları okumayı sever?)

10) Who likes having a good relationship with teachers? (Kim öğretmenlerle iyi bir ilişki kurmayı sever?)

11) Who dislikes arguing with friends? (Arkadaşlarla tartışmayı kim sevmez?)

12) Who dislikes listening to jazz music? (Caz müzik dinlemeyi kim sevmez ki?)

13) Who enjoys following the fashion? (Kimler modayı takip etmekten hoşlanır?)


Activity 2

Share the results in the classroom.
Çeviri: Sonuçları sınıfta paylaşın.

 • Ayşe likes eating healthy food, hates getting up early and enjoys eating out. (Ayşe sağlıklı yemek yemeyi sever, erken kalkmaktan nefret eder ve dışarıda yemek yemeyi sever.)
 • Mehmet enjoys watching a movie at the cinema, likes playing an instrument, enjoys doing exercises and hates talking about serious topics. (Mehmet sinemada film izlemeyi sever, enstrüman çalmayı sever, egzersiz yapmaktan hoşlanır ve ciddi konular hakkında konuşmaktan nefret eder.)
 • Ayşe dislikes listening jazz music, enjoys reading travel books and likes having a good relationship with teachers. (Ayşe caz dinlemeyi sevmez, gezi kitapları okumayı ve öğretmenlerle iyi ilişkiler kurmayı sever.)
 • Mehmet dislikes arguing with friends and listening jazz music. (Mehmet arkadaşlarıyla tartışmayı ve caz müziği dinlemeyi sevmez.)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 30 MEB Yayınları

A – 2 Assignment

Do Your Best!

Read the characteristics of a music band. Write a paragraph of a music band as in the sample.
Çeviri: Bir müzik grubunun özelliklerini okuyun. Örnekteki gibi bir müzik grubunun paragrafını yazın.
Cevap:

The name of it band is maNga. There are four members in it band. Ferman is the vocalist of the band, the guitarists of the band are Cem and Yağmur, and Özgür Can is the drummer of our band. Their songs are generally for teenagers. They usually sing rock music. Songs are energetic.

Çeviri: Grubun adı maNga. Grupta dört üye var. Grubun vokalisti Ferman, gitaristleri Cem ve Yağmur, davulcusu Özgür Can’dır. Şarkıları genellikle gençler içindir. Genellikle rock müzik söylerler. Şarkılar enerjiktir.


S – 2 Self-assessment

How well can you do these things? Tick (✓) the chart.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin (✓).

I can understand expressions about regular activities of teenagers.
Çeviri: Gençlerin düzenli faaliyetleri ile ilgili ifadeleri anlayabilirim.

I can express daily activities by using prefer, like and dislike.
Çeviri: Günlük aktiviteleri tercih, beğeni ve beğenmeme şeklinde ifade edebilirim.

I can understand texts about regular activities of teenagers.
Çeviri: Gençlerin düzenli aktiviteleriyle ilgili metinleri anlayabilirim.

I can write a paragraph about regular activities of teenagers.
Çeviri: Gençlerin düzenli faaliyetleri hakkında bir paragraf yazabilirim.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31 MEB Yayınları

1. Find the missing letters.
Çeviri: Eksik harfleri bulun.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31 MEB Yayınları


2.a. Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out.
Çeviri: Kaydı dinleyin ve diyaloğu bir kelime veya cümle ile tamamlayın. Sonra harekete geç.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31 MEB Yayınları 2


2.b. Read the dialogue. Put a mark “✓” or “X” in the chart.
Çeviri: Diyaloğu oku. Tabloya “✓” veya “X” işareti koyun.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31 MEB Yayınları 3


3. Put the sentences into the correct order.
Çeviri: Cümleleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

[3] a. In the afternoons, I go skating with my friends.
[1] b. At the weekends, I get up late.
[5] c. I read my book before I go to the bed at nights.
[4] d. I get home at 6 p.m. and have a shower.
[2] e. I have breakfast with my family.


4. Look at the pictures. What does Yavuz like/ dislike doing? Write your sentences
Çeviri: Resimlere bakmak. Yavuz ne yapmaktan hoşlanır/hoşlanmaz? Cümlelerinizi yazın
Cevap:

1) Yavuz likes reading book. (Yavuz kitap okumayı sever.)

2) Yavuz dislikes riding bike. (Yavuz bisiklete binmeyi sevmez.)

3) Yavuz dislikes washing dishes. (Yavuz bulaşık yıkamaktan hoşlanmaz.)

4) Yavuz likes playing guitar. (Yavuz gitar çalmayı sever.)

5)  Yavuz likes jogging. (Yavuz koşmayı sever.)

6) Yavuz dislikes drawing picture. (Yavuz resim çizmeyi sevmez.)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32 MEB Yayınları

Activity 1

Solve the puzzle.
Çeviri: Yap boz u çöz.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 33 MEB Yayınları

Activity 2

Match the questions with the correct answers. (There is one extra question.)
Çeviri: Soruları doğru cevaplarla eşleştirin. (Bir soru daha var.)

1. How often does he wash his car? (f)

2. Do you prefer reading children’s books or sci-fi books? (d)

3. What time does your sister go to swimming courses? (b)

3. What time does your sister go to swimming courses? (e)

5. Do you like listening to folk music? (c)

6. How often do you meet with your friends? (a)

Çeviri:

 • 1. Arabasını ne sıklıkla yıkıyor? (f)
 • 2. Çocuk kitapları mı yoksa bilim kurgu kitapları mı okumayı tercih edersiniz? (d)
 • 3. Kız kardeşin ne zaman yüzme kursuna gidiyor? (b)
 • 3. Kız kardeşin ne zaman yüzme kursuna gidiyor? (e)
 • 5. Halk müziği dinlemeyi sever misiniz? (c)
 • 6. Arkadaşlarınızla ne sıklıkla buluşursunuz? (a)

Activity 3

Write sentences using love/ like/ enjoy. (There are two extra pictures.)
Çeviri: Sevmek/beğenmek/eğlenceli cümleler yazın. (Ekstra iki resim var.)

 1. I love playing chess.
 2. I like going to camping.
 3. I enjoy drawing picture.
 4. I like listening to music.
 5. I love studying together.
 6. I like shopping.
 7. I love do cooking.
 8. I like reading a book.
 9. I like singing a song.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 MEB Yayınları

Activity 4

Put the words/ phrases into the correct order.
Çeviri: Kelimeleri/ifadeleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

1. eating / you / Do / like / fruit / ?
Cevap: Do you like eating fruit?

2. bakes / My mother / a cake / sometimes / .
Cevap: My mother sometimes bakes a coke.

3. friends/ argue with / We / in the classroom / don’t / our / .
Cevap: We don’t argue with my friends in the classroom.

4. come together / twice / They / a year / .
Cevap: They come together twice a year.

5. bed / late / He / at nights / doesn’t / go to / .
Cevap: He doesn’t go to bed late at nights.

6. you / often / read / do / travel books / How / ?
Cevap: How often do you read travel books.


Activity 5

Match the words/ phrases with the pictures.
Çeviri: Kelimeleri/ifadeleri resimlerle eşleştirin.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 29-30-31-32-33-34. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 29-30-31-32-33-34. Sayfa, Teen Life ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı bir kısım ile karşılaşmanız durumunda bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.