Cevap Yaz
7 Mayıs 2024, 7:37 - Betül Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 117-118-119-120-121-122-123. Sayfa Cevapları Başak Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 117-118-119-120-121-122-123. Sayfa Cevapları Başak Yayınları

5.Sınıf Başak Yayınları İngilizce Ders Kitabı 117-118-119-120-121-122-123. Sayfa Cevapları Fitness

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 117 Başak Yayınları

Complete the table.
Çeviri: Tabloyu tamamlayın.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 117 Başak Yayınları

Follow the directions.
Çeviri: Yönergeleri izleyin.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 118 Başak Yayınları

Listen and number the pictures.
Çeviri: Resimleri dinleyin ve numaralandırın.
Cevap: 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 118 Başak Yayınları

Read again and answer the questions.
Çeviri: Tekrar oku ve soruları cevapla.

1. What’s Giselle’s favori exercise?(1. Giselle’in favori egzersizi nedir?)
Cevap: Joggingi (Jogging)

2. Who likes cycling, who dislikes cycling?(2. Bisiklete binmeyi kim sever, kim sevmez?)
Cevap: Giselle dislikes, Satoshi and Duygu likes . (Giselle sevmez, Satoshi ve Duygu sever.)

3. What’s Larry’s favourite fitness activity?(3. Larry’nin favori fitness aktivitesi nedir?)
Cevap: Larry’s favourite, fitness activity (Larry’nin favorisi, fitness aktivitesi)

4. Can Duygu play basketball?(4. Duygu basketbol oynayabilir mi?)
Cevap: Yes, she can play basketball.( Evet, basketbol oynayabilir.)

5. Can Giselle play golf?(5. Giselle golf oynayabilir mi?)
Cevap: No, she can’t play golf.(Hayır, golf oynayamaz.)

6. Who can play football?(6. Kimler futbol oynayabilir?)
Cevap: Satoshi can play football.(Satoshi futbol oynayabilir.)

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 119 Başak Yayınları

Prepare a poster about fitness activities you can and can’t do. Give information about exercises you like and dislike.
Çeviri: Yapabileceğiniz ve yapamayacağınız fitness aktiviteleri hakkında bir poster hazırlayın. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz egzersizler hakkında bilgi verin.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 120 Başak Yayınları

Write the missing letters and number the pictures. Then, talk about your favourite activities with your friends.
Çeviri: Eksik harfleri yazın ve resimleri numaralandırın. Ardından, arkadaşlarınızla en sevdiğiniz etkinlikler hakkında konuşun.
Cevap:5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 120 Başak Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121 Başak Yayınları

Write “go”, “play” or “do”.
Çeviri: “Git”, “oynat” veya “yap” yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121 Başak Yayınları

Look at the words in the parenthesis and write the dialogues.
Çeviri: Parantez içindeki kelimelere bakın ve diyalogları yazın.
Cevap: 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121 Başak Yayınları2

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 122 Başak Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 122 Başak Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 Başak Yayınları

4 Complete the paragraph with the words below.
Çeviri:  Aşağıdaki kelimelerle paragrafı tamamlayınız.
Cevap:

Hello, my …..name…………. is Susan. Tom and Anita are my …..friends…………. . We like games and fitness ………activities……… . My favourite exercise is ….aerobics………….. . I love aerobics. I do it every morning. But, my ……………… Anita ……………… it. She …..likes…………. cycling and Tom likes …..basketball…………. He……plays………… it every weekend. I can …..play…………. basketball, too, but Anita ……can’t………… . She …..can…………. play golf.

5 Now, listen and check your answers.
Çeviri:  Şimdi dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.


5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 117-118-119-120-121-122-123. Sayfa, Fitness ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.