Cevap Yaz
10 Ekim 2023, 19:47 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43. Sayfa Cevapları Başak Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43. Sayfa Cevapları Başak Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 5. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 38-39-40-41-42-43. sayfa cevaplarını paylaştık. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43. Sayfa Cevapları Başak Yayınları

5.Sınıf Başak Yayınları İngilizce Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43. Sayfa Cevapları Games and Hobbies

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 Başak Yayınları

Listen and number the pictures.
Çeviri: Resimleri dinleyin ve numaralandırın.
Cevap: 

1- I like origami and I make origami in my free time.(1) I also go fishing(2) with my father. My father and I like fishing.
Çeviri: Origami severim ve boş zamanımda origami yaparım.(1) Ayrıca balığa giderim(2) Babam ve ben balık tutmayı severiz.
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 Başak Yayınları


2- In summer, I go camping(1) with my mother and father. We like camping. I like collecting stamps,(2) too. I collect them in my free time.
Çeviri: Yaz aylarında, oğlumla kampa giderim.(1) anne ve baba kamp yapmayı severiz.
Pul toplamayı da severim (2). Ben boş zamanlarımda onları toplarım.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39 Başak Yayınları

3- I play checkers(1) with my brother at home. My brother and I like checkers. I like tag game,(2) too. I play tag with my friends at school. I also play Chinese whisper(3) with my friends.
Çeviri: Evde kardeşimle dama oynarım. Kardeşim ve ben dama severiz. Ben de etiket oyununu severim. Okulda arkadaşlarımla tag oynuyorum. Ayrıca arkadaşlarımla Çince fısıltı çalıyorum.


4- I play dodge ball (1) with my friends at school. It’s so fun. I like blind man’s buff.(2) I play blind man’s buff with my friends, too. In my free time, I also do sculpting.(3) I like sculpting.
Çeviri: Okulda arkadaşlarımla yakar top oynarım. Bu çok eğlenceli. Kör adamı oynamayı severim. Ben de arkadaşlarımla kör adam oynuyorum. Boş zamanlarımda da heykel yapıyorum. Heykel yapmayı severim.5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39 Başak Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 Başak Yayınları

Number the pictures.
Çeviri: Resimleri numaralandırın.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 Başak Yayınları


Complete the table.
Çeviri: Tabloyu tamamlayın.
Cevap:

Hobbies
– Sculpting
– Camping
– Fishing
– Origami

Games
– Hopscotch
– Checkers
– Dodge Ball
– Chinese Whispers
– Bilind Man’s Buff
– Hangman


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 41 Başak Yayınları

Listen and read.
Çeviri: Dinle ve oku.

1. Gina Pico lives in Rome. (Gina Pico Roma’da yaşıyor.)

– Do you play checkers, Gina? (Dama oynar mısın, Gina?)

– No, I don’t, but I collect stamps, go camping and fishing. (Hayır, bilmiyorum ama pul topluyorum, kampa gidiyorum ve balık tutuyorum.)


2. Max Kaiser lives in Munich. (Max Kaiser Münih’te yaşıyor.)

– Max, do you play blind man’s buff? (Max, kör ebe oynar mısın?)

– Yes, we play blind man’s buff and we play Chinese whisper, too. (Evet, kör ebe oynuyoruz ve Çin fısıltısını da çalıyoruz.)


3. Helena Petro lives in Athens. (Helena Petro Atina’da yaşıyor.)

– What are your hobbies, Helena? (Hobilerin nelerdir Helana?)

– Collecting stamps, making origami and sculpting. (Pul koleksiyonu yapmak, origami yapmak ve heykel yapmak.)


4. Chen Yee lives in Beijing. (Chen Yee, Pekin’de yaşıyor.)

– Can you do sculpting, Chen? (Heykel yapabilir misin Chen?)

– No, I can’t do sculpting, but I can play checkers, tag and dodge ball. (Hayır, heykel yapamam ama dama oynayabilir, etiket ve yakar top oynayabilirim.)


Listen again and tick ✓ or cross X.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve ✓’yi işaretleyin veya X’i işaretleyin.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 41 Başak Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 Başak Yayınları

Use the information in exercise 2b and talk about the characters.
Çeviri: Alıştırma 2b’deki bilgileri kullanın ve karakterlerden bahsedin.
Cevap:

– This is Gina and she lives in Rome. (Bu Gina ve Roma’da yaşıyor.)

– She likes camping, fishing and collecting stamps. (Kamp yapmayı, balık tutmayı ve pul toplamayı sever.)


Listen and check your answers.
Çeviri: Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.


Work in groups of three. Ask and answer questions to complete the table.
Çeviri: Üçlü gruplar halinde çalışın. Tabloyu tamamlamak için sorular sorun ve yanıtlayın.
Cevap:

– Do you play checkers, Duygu? (Dama oynar mısın Duygu?)

+ No, I don’t like checkers, but I like playing chess. (Hayır, dama sevmem ama satranç oynamayı severim.)

– What are your hobbies? (Hobilerin neler?)

+ I like origami and collecting stamps. (Origami yapmayı ve pul toplamayı severim.)

– Do you like playing hopscotch? (Seksek oynamayı sever misin?)

+ Yes, I like playing hopscotch. (Evet, seksek oynamayı severim.)

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 Başak Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43 Başak Yayınları

Use the information in exercise 2e and talk about yourself and your friends.
Çeviri: Alıştırma 2e’deki bilgileri kullanarak kendiniz ve arkadaşlarınız hakkınızda konuşun.
Cevap:

– Giselle likes origami and collecting stamps. (Giselle origami yapmayı ve pul toplamayı sever.)

– I don’t like collecting stamps, but I likefishing and camping. (Pul toplamayı sevmem ama balık tutmayı ve kamp yapmayı severim.)

– I can’t do sculpting, but I can play tag and dodge ball. (Ben heykel yapamam ama etiket ve yakar top oynayabilirim.)

– Giselle and Larry like tag. (Giselle ve Larry etiketi sever.)


Choose an ID card on pages 165, then ask and answer questions.
Çeviri: Sayfa 165’te bir kimlik kartı seçin. Daha sonra aşağıdaki soruları sorarak karttaki kişinin nelerden hoşlandığını belirleyin ve kim olduğunu bulun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43 Başak Yayınları

– Can Andy play hopscotch? (Andy seksek oynayabilir mi?)

+ Yes, Andy plays hopscotch. (Evet, Andy seksek oynar.)

– Can Andy sculpt? (Andy heykel yapabilir mi?)

+ No, Andy can’t sculpt. (Hayır, Andy heykel yapamıyor.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43. Sayfa Cevapları Başak Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 38-39-40-41-42-43. Sayfa, Games and Hobbies Ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.