Cevap Yaz
3 Kasım 2023, 16:42 - Betül Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 37-38-39-40-41-42-43. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 37-38-39-40-41-42-43. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 5. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları meb yayınları sayfa 37-38-39-40-41-42 ve 43. sayfa cevaplarını paylaşmış bulunuyoruz. Bu konular içerisinde eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 37-38-39-40-41-42-43. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 37-38-39-40-41-42-43. Sayfa Cevapları My Town

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37 MEB Yayınları

10. Answer the questions and then match with pictures.
Çeviri: 10. Soruları cevaplayın ve ardından resimlerle eşleştirin.
cCevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37 MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 MEB Yayınları

Listen and sing the song.
Çeviri :Dinle ve şarkıyı söyle.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39 MEB Yayınları

Make your imaginary town map. Tell it to your friends.
Çeviri: Hayali şehir haritanızı yapın. Arkadaşlarına söyle.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32 Başak Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39 MEB Yayınları

I can talk about the locations of things and people.(Eşyaların ve insanların yerleri hakkında konuşabilirim.)

I can ask for directions(yol tarifi sorabilirim)

I can give directions in a simple way(Basit bir şekilde yol tarifi verebilirim)

I can recognize the use of rising intonation.(Yükselen tonlama kullanımını tanıyabilirim.)

I can understand simple directions.(Basit yönergeleri anlayabilirim.)

I can understand information about important places.(Önemli yerler hakkındaki bilgileri anlayabilirim.)

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 MEB Yayınları

Activity 1. Match the names of places with the pictures.
Çeviri:Etkinlik 1. Yer adlarını resimlerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 MEB Yayınları (1)

a) Supermarket: Süper market

b) Bookshop: Kitapçı

c) Train Stration: Tren İstasyonu

d) Mosque: Cami

e) Pharmacy: Eczane

f) Police station: Polis Karakolu

g) Hospital: Hastane

h) Toy shop: Oyuncak dükkanı

i) Playground: Oyun alanı

j) Shoe shop: Ayakkabı dükkanı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 41 MEB Yayınları

Activity 2. a) Look at the map and complete the dialogues.
Çeviri: Faaliyet 2. a) Haritaya bakın ve diyalogları tamamlayın.

Cevap:

1. Bruce : How can I get to the __theater__ ?
Ekin : Go straight ahead. Take the second right. It is on your left, opposite the supermarket.

2. Joe : How can I go to the __barber’s__ ?
Sally : Go straight ahead. Take the first left. Go past the toy shop. It is on your right.

3. Kate : Is there a __restaurant__ near here?
Linda : Oh, yes, there is. Take the first right and go straight. Cross the Tulip Road. It is on your right.

Çeviri:
1. Bruce : Tiyatroya nasıl gidebilirim?
Ekin: Düz git. İkinci sağdan dönün. Solunuzda, süpermarketin karşısında.

2. Joe : Berbere nasıl gidebilirim?
Sally:Düz devam et. İlk sola dönün. Oyuncak dükkanının yanından geç. Sağınızda.

3. Kate : Buraya yakın bir restoran var mı?
Linda: Ah, evet, var. İlk sağa dönün ve düz gidin. Lale Yolu’nu geçin. Sağınızda.


b) Look at the map again and match the beginning of the sentences with the correct statements.
Çeviri: b) Haritaya tekrar bakın ve cümlelerin başlangıcını doğru ifadelerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 41 MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 MEB Yayınları

Activity 3. Read the directions and write the names of the places.
Çeviri:Etkinlik 3. Yönergeleri okuyun ve yerlerin adlarını yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 MEB Yayınları


Activity 4. Write the names of the places and find the secret place.
Çeviri:Etkinlik 4. Yerlerin isimlerini yazın ve gizli yeri bulun.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 MEB Yayınları2

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43 MEB Yayınları

Activity 5. Order the conversation and act out.
Çeviri: Etkinlik 5. Sohbeti sıralayın ve harekete geçin.
__3___ Yes, a supermarket. ( Evet, bir süpermarket.)

__5___ Thank you. (Teşekkürler.)

__1___ Excuse me, is there a supermarket near here? (Afedersiniz, buraya yakın bir süpermarket var mı?)

__6___ You are welcome. ( Rica ederim.)

__4___ Well, go straight ahead. Turn left. It’s on your right. (Peki, dümdüz devam edin. Sola çevirin. Senin sağında.)

__2___ Supermarket? (Market)


Activity 6. a) Listen and complete the dialogue.
Çeviri:Etkinlik 6. a) Diyaloğu dinleyin ve tamamlayın.
Cevap:

The student : __Excuse__ me, how
can I get to the __english__ classroom?
The teacher : Go __straight__ ahead.
Go past the __maths classroom__.
classroom. It is __opposite__ the
Turkish classroom on your __right__.
The student :  __Thank__ you.
The teacher : You are __welcome__ .

Çeviri:

Öğrenci : Pardon nasıl ingilizce sınıfına gidebilir miyim?

Öğretmen: Düz devam edin. Matematik sınıfının yanından geç sınıf. Karşısında Sağınızda Türkçe sınıfı.

Öğrenci: Teşekkür ederim.

Öğretmen: Rica ederim.


b) Look at the map again and make a similar dialogue.
Çeviri: b) Haritaya tekrar bakın ve benzer bir diyalog kurun.

e.g. The student : Excuse me! Where is the music class?
The teacher : Go straight ahead , get past the computer lab and Turkish classroom.It’s on your left opposite the science lab.

Çeviri: Örneğin. Öğrenci: Pardon! Müzik sınıfı nerede?
Öğretmen : Dümdüz ilerleyin, bilgisayar laboratuvarını ve Türkçe sınıfını geçin. Fen laboratuvarının karşısında solunuzda.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 37-38-39-40-41-42-43. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 37-38-39-40-41-42-43. Sayfa, My Town ünitesi içerisinde eksik veyahut hatalı bir durumla karşılaşmanız halinde bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.