Cevap Yaz
26 Kasım 2023, 20:22 - Betül Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 30-31-32-33-34-35-36. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 30-31-32-33-34-35-36. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 5. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 30-31-32-33-34-35-36. sayfa cevaplarını paylaştık. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. Konu içerisinde My Town ünitesi içerisindeki bir takım çalışmaları cevapladık.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 30-31-32-33-34-35-36. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 30-31-32-33-34-35-36. Sayfa Cevapları My Town

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 30 MEB Yayınları

1. Read and repeat the names of the places below.
Çeviri: 1. Aşağıdaki yerlerin adlarını okuyun ve tekrarlayın.
Cevap:

pharmacy : Eczane
library: Kütüphane
bank: Banka
stationery: Kırtasiye
hospital: Hastane
bakery: Fırın
cafe: Kafe
cinema: Sinema

2. Work in pairs. Read the dialogue and make similar dialogues.
Çeviri: 2. Çiftler halinde çalışın. Diyaloğu okuyun ve benzer diyaloglar yapın.
Cevap:

Mehmet: Is Alice at shop?
Ahmet: No, He isn’t
Mehmet: Where is Alice?
Ahmet: Alice is at the bakery.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31 MEB Yayınları

3. Look at the pictures and complete the sentences.
Çeviri: 3. Resimlere bakın ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31 MEB Yayınları

 

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32 MEB Yayınları

4. a) Answer the questions.
Çeviri:4. a) Soruları cevaplayın.

Where do you sit in class?(Sınıfta nerede oturuyorsun?)
Cevap: Next to and behind.

How many students are there in the picture below?(Aşağıdaki resimde kaç öğrenci var?)
Cevap: There are ten students in the picture.

b) Listen to the dialogue and complete the sentences.
Çeviri:b) Diyaloğu dinleyin ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

Teacher: Peter, where is Danny? (Peter, Danny nerede?)

Peter : Danny is __between__ Janny and Ketty. (Danny, Janny ve Ketty arasındadır.)

Teacher: OK. Where is Harry? (Tamam. Harry nerede?)

Peter : Harry is __next to__ Ketty and _in front of__ Mark. (Harry, Ketty’nin yanında ve Mark’ın önünde.)

Teacher: And where is Julie? (Peki Julie nerede?)

Peter : Julie is __behind___ Janny. (Julie, Janny’nin arkasında.)

Teacher: Where is Alex? (Alex nerede?)

Peter : Alex is __behind_ Danny and _next to__ Mike. (Alex, Danny’nin arkasında ve Mike’ın yanında.)

Teacher: Thank you very much, Peter. (Çok teşekkür ederim Peter.)

Peter : You’re welcome. (Rica ederim.)


c) Listen to the dialogue again and write the names of the students.
Çeviri: c) Diyaloğu tekrar dinleyin ve öğrencilerin isimlerini yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32 MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 33 MEB Yayınları

5. Read the dialogue and find the library on the map.
Çeviri:5. Diyaloğu okuyun ve haritada kütüphaneyi bulun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 33 MEB Yayınları


6. Look at the signs and write the directions.
Çeviri:6. İşaretlere bakın ve talimatları yazın.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 33 MEB Yayınları2

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 MEB Yayınları

7. a) Listen to the people and match them with the places they want to go. Be careful about the intonation.
Çeviri:7. a) İnsanları dinleyin ve gitmek istedikleri yerlerle eşleştirin. Entonasyona dikkat edin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 MEB Yayınları


b) Listen to the recording again and write the names of the places on the map.
Çeviri: b) Kaydı tekrar dinleyiniz ve haritadaki yerlerin isimlerini yazınız.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 MEB Yayınları2

 

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 35 MEB Yayınları

8. Look at the map and complete the dialogues with suitable words.
Çeviri:8. Haritaya bakın ve diyalogları uygun kelimelerle tamamlayın.
Cevap:

1)Max : Excuse me, how can I go to the restaurant?
Pam : The restaurant?
Max : Yes, the restaurant.
Pam : Well, __go straight ahead__ on Daisy Road. __turn right__ into King Street.
It’s __between__ the theater and the school.
Max : Thanks.
Pam : Not at all.

Çeviri:

Max: Affedersiniz, restorana nasıl gidebilirim?
Pam: Restoran mı?
Max: Evet, restoran.
Pam: Pekala, Daisy Yolu’ndan dümdüz gidin. Sağa King Street’e dönün. Tiyatro ve okul arasında.
Maks: Teşekkürler.
Pam: Hiç de değil.


2) Carol : __Excuse__ me, how can I go to the cinema?
Terry : Well, go __straight ahead__ and take __the first right__. Then cross
the Princess Road. Turn __left__. It is on your __right___ .
Carol : Thank you.
Terry : You are welcome.

Çeviri:
Carol : Affedersiniz, sinemaya nasıl gidebilirim?
Terry: Pekala, dümdüz devam edin ve ilk sağa dönün. Sonra çapraz
Prenses Yolu. Sola çevirin. Sağınızda.
Karol: Teşekkür ederim.
Terry: Rica ederim.


3) Susan : Excuse me, is there a park near here?
Danny : Oh, yes. There is one nearby. ____go straight ahead___ on Daisy Road.
Take __the second left__. It is on your __right__ opposite __the museum___ .
Susan : Thank you.
Danny : You are welcome.

Çeviri:
Susan: Afedersiniz, buraya yakın bir park var mı?
Danny: Ah, evet. Yakınlarda bir tane var. Daisy Yolu üzerinde dümdüz ilerleyin.
İkinci sola dönün. Müzenin tam karşısında sağınızda.
Suzan: Teşekkürler.
Danny: Rica ederim.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36 MEB Yayınları

9. Work in pairs. Ask and answer questions and complete the map.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Soru sorun ve cevaplayın ve haritayı tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36 MEB Yayınları

Zülal: Excuse me, how can I go to the library?
Betül: The library?
Zülal: Yes the library.
Betül: Well, go straiht ahead and take the first right. Then cross the second street.Turn right. It is on your left.
Zülal: Thank you.
Betül: You are welcome.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 30-31-32-33-34-35-36. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 30-31-32-33-34-35-36. Sayfa, My Town ünitesi içerisinde eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.