Cevap Yaz
7 Kasım 2023, 16:43 - Betül Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 20-21-22-23-24-25-26-27. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 20-21-22-23-24-25-26-27. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular  içerisinde bulunan 5. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27. sayfayı paylaştık. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.  Bu konu içerisinde Hello ünitesinin etkinlik çalışmalarını cevapladık.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 20-21-22-23-24-25-26-27. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 20-21-22-23-24-25-26-27. Sayfa Cevapları Hello!

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 MEB Yayınları

12. a) Answer the questions.
Çeviri:12. a) Soruları cevaplayınız.

How many classes do you have a week?(Haftada kaç dersiniz var?)
Cevap: I have forty classes a week.

Which classes do you have today?(Bugün hangi dersler var?)
Cevap: Maths, art and english.

b) Listen to Nancy and complete her timetable.
Çeviri: b) Nancy’yi dinleyin ve zaman çizelgesini tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 MEB Yayınları


13. Complete the sentences about yourself.
Çeviri:13. Kendinizle ilgili cümleleri tamamlayın.
Cevap:

I love English
but I don’t like French.
I like __music__________
but I dislike __history_______.
I am good at __math_______
but I don’t enjoy __art___________.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21 MEB Yayınları

Follow the route and say the favorite classes of the children below.
Çeviri: Rotayı takip edin ve aşağıdaki çocukların favori sınıflarını söyleyin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22 MEB Yayınları

a) Listen to the song and complete the lyrics.
Çeviri:a) Şarkıyı dinleyin ve sözlerini tamamlayın.
Cevap:

Say __hello_______ to everyone,
_Speaking________ English is really fun.
_Solving______ problems isn’ t easy,
Drawing _pictures___ is number one.
Classes classes every day.
“It’s my pleasure” friends say.
They are never far away.
Singing loud is the best way.
Science, physics, __history____, art,
_Study________ and fill in the chart.
_Doing________ exercise is really hard,
Don’ t worry just sing the chant.
Classes classes every day.
“It’s my pleasure” friends say.
They are never far away.
Singing loud is the best way.

b) Listen to the song again and sing.
Çeviri: b) Şarkıyı tekrar dinleyin ve söyleyin.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 MEB Yayınları

Write your own dream timetable showing your class schedule.
Çeviri: Sınıf programınızı gösteren kendi rüya zaman çizelgenizi yazın.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 MEB Yayınları

Reflect on your English.
Çeviri:İngilizceniz üzerinde düşünün.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 MEB Yayınları1

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 24 MEB Yayınları

Activity 1. Find the countries and nationalities. Listen and check.
Çeviri: Faaliyet 1. Ülkeleri ve milliyetleri bulun. Dinle ve kontrol et.

Cevap:
1. U T R K H S I ⇒ T URKISH
2. A E R N G M⇒ GERMAN
3. H C F E N R ⇒ FRENCH
4. R S I S A U N ⇒ RUSSIAN
5. A Y T L I ⇒ ITALY


Activity 2. Listen and complete the dialogue. Then, make a smilar dialogue and act out.
Çeviri: Etkinlik 2. Diyaloğu dinleyin ve tamamlayın. Ardından, benzer bir diyalog kurun ve harekete geçin.
Cevap:

Linda : Hello! I’m Linda.

Sue : Hi, Linda. I’m Sue. How are you doing?

Linda : I’m fine______, thanks. Where are you from?

Sue : I’m from London, you?

Linda : I’m from Canada. How old are you?

Sue : I’m st, and you?

Linda : I’m sixteen. How many languages do you speak?

Sue : Three. English, _Spanish_ and German.

Linda : Great. I speak only English.

Sue : What’s your favorite class?

Linda : Well, I love maths but I don’t really like _history_.

Çeviri:
Linda: Merhaba! Ben Linda’yım.
Sue: Merhaba, Linda. Ben Sue. Nasılsın?
Linda: İyiyim, teşekkürler. Nerelisin?
Sue: Ben Londralıyım, sen?
Linda: Ben Kanadalıyım. Kaç yaşındasın?
Sue: Ben on yedi yaşındayım, ya sen?
Linda: Ben on altı yaşındayım. Kaç dili konuşabiliyorsun?
Sue: Üç. İngilizce, İspanyolca ve Almanca.
Linda: Harika. Sadece İngilizce konuşuyorum.
Sue: En sevdiğin ders ne?
Linda: Şey, matematiği seviyorum ama tarihi pek sevmiyorum.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25 MEB Yayınları

Activity 3. Match the objects with the classes.
Çeviri: Etkinlik 3. Nesneleri sınıflarla eşleştirin.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25 MEB Yayınları

Activity 4. Complete the paragraph with the suitable words.
Çeviri: Etkinlik 4. Paragrafı uygun kelimelerle tamamlayın.

Cevap:
Hello! I am Aslı. I am __from__ Türkiye. I study at Atatürk Secondary School. I am a __student__ at 8th grade. I __speak__ Turkish and English. I __like__ maths because I am good at solving problems. I dislike __physcial education__ because I am not good at sports.

Çeviri: Merhaba! Ben Aslı Ben Türkiye’denim. Atatürk Ortaokulunda okuyorum. 8. sınıf öğrencisiyim. Türkçe ve İngilizce konuşuyorum. Matematiği severim çünkü problem çözmede iyiyimdir. Beden eğitimini sevmiyorum çünkü sporda iyi değilim.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26 MEB Yayınları

Activity 5. Order the conversations and act out.
Çeviri: Etkinlik 5. Konuşmaları sıralayın ve harekete geçin.
Cevap:

_2__ Very well, and you?(Çok iyiyim ya sen?)
_4__ See you. Bye.(Görüşürüz. Hoşçakal.)
_1__ Hello, Dan. How are you doing?(Merhaba Dan. Nasılsın?)
_3__ I’m OK, thanks. See you at school.(İyiyim teşekkürler. Okulda görüşürüz.)

 

_1__ Do you like science?(Bilimi sever misin?)
_2__ Oh, yes. It’s my favorite.(Oh evet. Bu benim favorim.)
_3__ What about art?(Peki ya resim ?)
_4__ No, not really. I hate doing experiments(Hayır gerçek değil. deney yapmaktan nefret ediyorum)


Activity 6. Look at Tom’s timetable and answer the questions.
Çeviri: Tom’un zaman çizelgesine bakın ve soruları yanıtlayın.

1. Which classes does he have on Monday?(1. Pazartesi günü hangi dersleri var?)
Cevap: He has mats and music on  monday.

2. When is his English course?(2. İngilizce kursu ne zaman?)
Cevap: Hes english course is on wednesday.

3. Does he have science on Friday?(3. Cuma günü bilim var mı?)
Cevap: No, he hasn’t.

4. How many classes does he have a week?(4. Haftada kaç dersi var?)
Cevap: He has ten classes a week.

5. Is social studies on Thursday?(5. Sosyal bilgiler perşembe günü mü?)
Cevap: No, it is on Friday.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27 MEB Yayınları

Activity 7. Look at the pictures and make sentences.
Çeviri:Etkinlik 7. Resimlere bakın ve cümleler kurun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27 MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 20-21-22-23-24-25-26-27. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 20-21-22-23-24-25-26-27. Sayfa, Hello Ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı bir durumla karşılaşmanız halinde bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.