Cevap Yaz
19 Aralık 2023, 16:59 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları Başak Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları Başak Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 5. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 44-45-46-47-48-49’un cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. Bu konu içerisinde öğrencilerimize Games and Hobbies ünitesinin cevaplarını paylaştık.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları Başak Yayınları

5.Sınıf Başak Yayınları İngilizce Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları Games and Hobbies

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 Başak Yayınları

Read Duygu’s dreams and fill in the gaps with can or can’t.
Çeviri: Duygu’nun hayallerini okuyun ve boşlukları can veya can’t ile doldurun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 Başak Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 Başak Yayınları

Mark the sentences as True (T) or False (F).
Çeviri: Cümleleri Doğru (T) veya Yanlış (F) olarak işaretleyin.
Cevap: 

(T) 1. Helena can play checkers.
(T) 2. Helena can play chess.
(F) 3. Satoshi can go hiking.
(T) 4. Satoshi can go fishing.
(T) 5. Satoshi can’t play chess.
(T) 6. Larry can play hopscotch.
(T) 7. Larry can’t play chess.
(F) 8. Giselle can’t play chess.
(T) 9. Duygu can play chess.
(T) 10.Two people can play chess.


Ask questions for the answers below.
Çeviri: Aşağıdaki cevaplar için sorular sorun.
Cevap: 

1. Can Helena play checkers? (Helena dama oynayabilir mi?)
Yes, she can play checkers. (Evet, dama oynayabilir.)

2. Can Helena play domino? (Helena domino oynayabilir mi?)
Yes, she can play domino. (Evet, domino oynayabilir.)

3. Can stoshi go fishing? (Stoshi balık tutmaya gidebilir mi?)
No, but he can go fishing. (Hayır, ama balık tutmaya gidebilir.)

4. Can Larry play tag and hopscotch? (Larry etiket ve seksek oynayabilir mi?)
Yes, he can play tag and hopscotch. (Evet, etike ve seksek oynayabilir.)

5. Can Giselle play chess? (Giselle satranç oynayabilir mi?)
Yes, Giselle can play chess. (Evet, Giselle satranç oynayabilir.)

6. Yanlış Cevap!
No, she can’t play domino. (Hayır, domino oynayamıyor.)


Make a poster about your hobbies and favourite games and write their names.
Çeviri: Hobileriniz ve sevdiğiniz oyunlar hakkında bir poster yapın ve bunları yazın.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46 Başak Yayınları

Group the games and hobbies. Then, listen and check.
Çeviri: Oyunları ve hobileri gruplandırın. Ardından, dinleyin ve kontrol edin.
Cevap:

Play
– Dodge Ball
– Checkers
– Tag
– Blind man’s buff
– Hangman
– Hopscoth
– Chinese whisper

Go→ Fishing

Make→ Origami

Do
– Camping
– Sculpting

Collect→ Stampsa


Complete the questions and answer them for yourself. Then, ask and answer the questions with your friends.
Çeviri: Soruları tamamlayın ve kendiniz cevaplayın. Sonra sorarak arkadaşlarınızla soruları cevaplayın.
Cevap: 

1. Do you make origami? (Origami yapar mısın)
Yes , I do. (Evet, yaparım.)

2. Do you go fishing? (Balığa gider misin)
Yes, I do. (Evet, yaparım.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47 Başak Yayınları

3. Do you play hngman? (Adam asmaca mı oynuyorsun)
Yes, I do. (Evet ediyorum.)

4. Do you play dodgeball? (yakar top oynar mısın)
Yes, I do. (Evet oynarım)

5. Do you make sculpting? (Heykel yapıyor musunuz?)
No, I don’t. (Hayır, yapamam)

6. Do you play checkers? (Dama oynar mısın?)
Yes, I do. (Evet, oynarım)

7. Do you play tag? (Etiket oynar mısın?)
No, I don’t. (Hayır, oynamam)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48 Başak Yayınları

Look at the table and write about these people’s likes and dislikes.
Çeviri: Tabloya bakın ve bu insanların beğenilerini ve hoşlanmadıklarını yazın.
Cevap:

Susan likes playing tags, but she dislikes go fishing. (Susan künye oynamayı sever ama balık tutmayı sevmez.)


Anita likes playing tags, but she dislkes checkers. (Anita etiket oynamayı sever, ancak dama oynamaz.)


George likes camping, bu he dislikes origami. (George kamp yapmayı sever ama origamiyi sevmez.)


Tom and Sue like playing blind man’s buff, but there dislikle sculpting. (Tom ve Sue, kör adamın buff’ını oynamayı severler, ama orada heykel yapmaktan hoşlanmıyorlar.)


I like going fishing but, I dislike origami. (Balığa çıkmayı severim ama origamiden hoşlanmam.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49 Başak Yayınları

Answer the questions about the characters.
Çeviri: Karakterlerle ilgili soruları cevaplayın.
Cevap:

1. Can Emily play computer games?(Emily bilgisayar oyunları oynayabilir mi?)
No, she can’t play computer games. 
(Hayır, bilgisayar oyunları oynayamaz.)

2. Can Jack play domino? (Jack domino oynayabilir mi?)
Yes. He can play domino. 
(Evet. Domino oynayabilir.)

3. What can Gökhan do? (Gökhan ne yapabilir?)
He can go camping. 
(Kampa gidebilir.)

4. Can Elly go hiking? (Elly yürüyüşe çıkabilir mi?)
No, she can’t go hiking.
 (Hayır, yürüyüşe çıkamaz.)

5. What can Lilly do? (Lilly ne yapabilir?)
She can play football. 
(Futbol oynayabilir.)

6. Can Gilbert play blind man’s buff? (Gilbert kör ebe oynayabilir mi?)
No, he can’t play blind man’s buff.
 (Hayır, kör ebe oynayamaz.)

7. Can Elsa play tennis? (Elsa tenis oynayabilir mi?)
Yes, she can play tennis. 
(Evet, tenis oynayabilir.)

8. Can Dennis do sculpting? (Dennis heykel yapabilir mi?)
Yes, he can do sculpting.
 (Evet, heykel yapabilir.)

9. Can Derin play checkers? (Derin dama oynayabilir mi?)
No, she can’t play checkers. 
(Hayır, dama oynayamaz.)

10. Can Susan go fishing? (Susan balık tutmaya gidebilir mi?)
No, she can’t go fishing.
 (Hayır, o balık tutmaya gidemez.)

11. What can Brad do? (Brad ne yapabilir?)
He can play chess. 
(Satranç oynayabilir.)

12. Can Rana play hopscotch? (Rana seksek oynayabilir mi?)
Yes, she can play hopscotch.
 (Evet, seksek oynayabilir.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları Başak Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 44-45-46-47-48-49. Sayfa, Games and Hobbies ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı bir kısımla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.