Cevap Yaz
3 Aralık 2022, 1:04 - Furkan Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 23-24-25-26-27-28. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 23-24-25-26-27-28. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde LGS sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 8. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 23-24-25-26-27-28. sayfa cevaplarını paylaştık. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 23-24-25-26-27-28. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 23-24-25-26-27-28. Sayfa Cevapları Teen Life

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 24 MEB Yayınları

L – 1 Lesson

Warm Up

Tick (✓) the types of music you like. Share them with your classmates.
Çeviri: Beğendiğiniz müzik türlerini işaretleyin (✓). Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

(✓) Rock –  (✓) Jazz –  (✓) Rap – () Folk
() Classical – () Pop – () Slow – () Dance – () Indian


Activity 1

Listen to the recording. Fill in the blanks with the words/ phrase in the box.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Boşlukları kutudaki kelime/ifade ile doldurunuz.

1) 16 of the students __prefer__ rap music.

2) 15 of them __enjoy__ listening to rock music.

3) 13 of them __love__ classical music.

4) 7 of them __like__ folk music.

5) 5 of them _are fond of___ Indian music.

6) Surprisingly, most of the students __disslike__ pop music. Just 4 of them __prefer__ it.

Çeviri:

1) Öğrencilerin 16’sı rap müziği tercih ediyor.

2) 15 tanesi rock müzik dinlemekten keyif alıyor.

3) 13 tanesi klasik müziği seviyor.

4) 7 tanesi halk müziğini sever.

5) 5 tanesi Hint müziğine düşkün.

6) Şaşırtıcı bir şekilde, öğrencilerin çoğu pop müzikten hoşlanmaz. Sadece 4 tanesi bunu tercih ediyor.


Activity 2

What type of music do you prefer/ like/ dislike? Why? Use the adjectives in the box.
Çeviri: Ne tür müzikleri tercih edersin/beğenirsin/sevmezsin? Neden? Kutudaki sıfatları kullanın.

 • I like rap because it’s energetic. (Rap’i seviyorum çünkü enerjik.)
 • I dislike indian music because it’s unbearable. (Hint müziğini sevmiyorum çünkü dayanılmaz.)
 • I prefer classic music because it’s terrific. (Caz müziğini tercih ederim çünkü müthiş.)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25 MEB Yayınları

L – 2 Lesson

Activity 1

Work in pairs. Brainstorm about camping. Fill in the mind map with your ideas.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Kamp hakkında beyin fırtınası yapın. Zihin haritasını fikirlerinizle doldurun.

CAMPING

 • relaxing
 • amusing
 • refreshing
 • funny

Activity 2

Read the blog. Write a title for it.
Çeviri: Blogu okuyun. Bunun için bir başlık yazın.
Cevap: Adrasan Gençlik Kampı

Metin Çevirisi:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 24 MEB Yayınları


Activity 3

Read the blog again. Fill in the blanks according to the text.
Çeviri: Blogu tekrar okuyun. Boşlukları metne göre doldurunuz.

1 We go for camping to __Antalya__ every summer.
2 __Atakan and Büşra__ pitch the tents.
3 Korkut and I __prepare meal__ every day.
4 We have __marshmallows__ for dessert.
5 __Sitting around the fire and eating marshmallow __ are our favorite parts of camping.

Çeviri:

1) Her yaz Antalya’ya kamp yapmaya gideriz.
2) Atakan ve Büşra çadırları kuruyor.
3) Korkut ve ben her gün yemek hazırlarız.
4) Tatlı olarak şekerlememiz var.
5) Ateşin etrafında oturmak ve lokum yemek kampın en sevdiğimiz yanlarıdır.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26 MEB Yayınları

L – 3 Lesson

Activity 1

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.
Çeviri:
Cevap:

Expressing Likes and Dislikes (Beğenip beğenilmediğini ifade etmek)

 • I love helping people. (İnsanlara yardım etmeyi severim.)

Expressing Preferences (Tercihleri İfade Etme)

 • I prefer to listen to pop music. They are relaxing. (Pop müzik dinlemeyi tercih ederim. Rahatlıyorlar.)

Stating Personal Opinions (Making Simple Inquiries) (Kişisel Görüşleri Belirtme (Basit Sorgulama Yapma))

 • I am fond of reading books. (Kitap okumaya bayılırım.)

Expressing Regular Activities (Düzenli Faaliyetleri İfade Etmek)

 • I play video games sometimes weekend. (Bazen hafta sonu video oyunları oynarım.)

Activity 2

Work in pairs. Ask your partner about his/ her regular activities.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Partnerinize düzenli aktivitelerini sorun.
Cevap:

A: What do you do at the weekdays?
B: I play football and with my meetings friends.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27 MEB Yayınları

L – 4 Lesson

Activity 1

Look at the book genres. Match them with the pictures.
Çeviri: Kitap türlerine bakın. Onları resimlerle eşleştirin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26 MEB Yayınları

(3) Harry Potter
(5) Steve Jobs
(8) Çalıkuşu
(2) The Little Prince
(6) Uzaydaki Gizem
(7) Frankenstein
(1) Sherlock Holmes
(4) Around the World


Activity 2

Listen to the recording. Tick (✓) the sentences True or False.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Doğru veya Yanlış cümlelerini işaretleyin (✓).

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27 MEB Yayınları

1) Rose prefers fantasy and detective books.
Çeviri: Rose, fantezi ve dedektif kitaplarını tercih ediyor.

2) Selim likes reading fantasy and sci-fi books.
Çeviri: Selim fantastik ve bilim kurgu kitapları okumayı sever.

3) Rose thinks biographical books are ridiculous.
Çeviri: Rose, biyografik kitapların saçma olduğunu düşünüyor.

4) Rose invites Selim to a book fair next week.
Çeviri: Rose, Selim’i önümüzdeki hafta bir kitap fuarına davet ediyor.

5) Selim knows the place and the date of the book fair
Çeviri: Selim kitap fuarının yerini ve tarihini biliyor


Activity 3

What is your favorite daily activity? Give a simple description of it.
Çeviri: En sevdiğiniz günlük aktivite nedir? Bunun basit bir tanımını yapın.
Cevap: My favourite daily activity is play video games. I play games on the computer every weekend. I play no more than two hours a day.

En sevdiğim günlük aktivite video oyunları oynamaktır. Her hafta sonu bilgisayarda oyun oynarım. Günde iki saatten fazla oynamıyorum.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28 MEB Yayınları

L – 5 Lesson

Activity 1

Answer the following questions.
Çeviri: Aşağıdaki soruları cevaplayın.

1) Which sports do you prefer? (Hangi sporları tercih edersin?)
Cevap: I prefer football, volleyball and table tennis. (Futbol, voleybol ve masa tenisini tercih ederim.)

2) How often do you do sports? (Ne sıklıkla spor yaparsınız?)
Cevap: I do sport every day.
(Arkadaşlarımla spor yaparım.)

3) Who do you do sports with? (Kimlerle spor yaparsın?)
Cevap: I sport with my friends.
(Arkadaşlarımla spor yaparım.)


Activity 2

Read the text. What are Mete Gazoz’s regular activities?
Çeviri: Metni oku. Mete Gazoz’un düzenli faaliyetleri nelerdir?
Cevap: He always gets up early on weekdays. He has a shower and then brushes his teeth.
(Hafta içi her zaman erken kalkar. Duş alır ve sonra dişlerini fırçalar.)

Metnin Çevirisi:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28 MEB Yayınları


Activity 3

Read the text again. Answer the following questions.
Çeviri: Metni tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.
Cevap:

1) What is his branch? (Onun dalı nedir?)
Cevap: His branch is archery. (Onun dalı okçuluktur.)

2) How does he go to school? (Okula nasıl gidiyor?)
Cevap: He goes to school on foot.
(Okula yürüyerek gider.)

3) What time does he have dinner? (Akşam yemeğini ne zaman yer?)
Cevap: He usually has dinner about 7.30 p.m.
(Genellikle akşam yemeğini saat 19.30 civarında yer.)

4) Why is he successful? (Neden başarılı?)
Cevap: Because he is very organized and hardworking.
(Çünkü o çok düzenli ve çalışkandır.)


Activity 4

Write a paragraph about your regular activites.
Çeviri: Düzenli aktiviteleriniz hakkında bir paragraf yazın.
Cevap: I’m always gets up early on everyday. I’m has a shower and brushes teeth.
(Ben her zaman her gün erken kalkarım. duş alıyorum ve dişlerimi fırçalıyorum)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 23-24-25-26-27-28. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 23-24-25-26-27-28. Sayfa, Teen Life ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.