Cevap Yaz
29 Mayıs 2023, 10:27 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 141-142. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayınları

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 141-142. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4. Ünite Neler Öğrendim? konusunun bulunduğu 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 141-142 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 141-142. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayınları

8.Sınıf Dersdestek T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 141-142. Sayfa Cevapları 4. Ünite Neler Öğrendim?

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Dersdestek Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız
Cevap:

1. Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanışı sırasında İsviçre Medeni Kanunu’ndan yararlanılmıştır.
2. 26 Aralık 1925’te çıkarılan kanunla ülkemizde Miladi takvimin kullanılması kabul edilmiştir.
3. Erkân-ı Harbiye Vekâleti 3 Mart 1924’te kabul edilen bir kanunla kaldırılmış ve yerine Genelkurmay Başkanlığı kurulmuştur.
4. 1929 yılında yaşanan Dünya Ekonomik Buhranı ülkemizde devletçilik ilkesinin ortaya çıkmasının nedenlerinden biridir.
5. Atatürk milliyetçilik ilkesi gereği dil alanındaki çalışmalara önem vermiştir.
6. Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi gereği kanunların ve uygulamaların çağın gereklerine göre zaman içinde değiştirilip yenilenmesi zorunludur.
7. Şeriye ve Evkâf Vekâleti laiklik ilkesi gereği kaldırılmıştır.
8. Türk vatandaşları Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesi gereği seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır


B) Aşağıda verilen inkılap hareketlerinin en fazla ilişkili olduğu Atatürk ilkesinin numarasını başındaki kutucuğa yazınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Dersdestek Yayınları


C) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Türkiye İktisat Kongresi’nde yerli malı kullanımına yönelik kararlar alınmıştır.
2. (Y) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulüyle birlikte eğitim öğretimde yeni Türk harfleri kullanılmaya başlanmıştır.
3. (Y) Kabotaj Kanunu Türkiye’deki yabancı şirketleri millîleştirmek amacıyla çıkarılmıştır.
4. (D) Nutuk, Cumhuriyet Halk Fırkasının ikinci büyük kongresinde okunmuştur.
5. (Y) Türk kadını Medeni Kanun’un kabulüyle birlikte seçme seçilme hakkına kavuşmuştur.
6. (D) İstanbul Üniversitesi ülkemizin ilk üniversitesidir.
7. (Y) Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ırk birliği esasına dayanır.
8. (Y) Laiklik vatandaşlar arasında din birliğini sağlamayı amaçlayan bir Atatürk ilkesidir.
9. (D) Türk Tarih Kurumu varlığını günümüzde de sürdürmektedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Dersdestek Yayınları

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. Aşağıdakilerden hangisinin halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri olduğu söylenemez?
Cevap: A) Hükûmetin kurulmasında güçlükler yaşanması


2. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen aşağıdaki uygulamalardan hangisi millî iradenin ülke yönetimine eksiksiz yansımasını amaçlamaktadır?
Cevap: A) Kadınlara siyasi hakların tanınması


3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uluslararası alandaki ekonomik ilişkilerini kolaylaştırmaya yönelik düzenlemelerden biridir?
Cevap: B) Ölçü ve tartı birimlerinin değiştirilmesi


4. – Millet mekteplerinin açılması
– Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
– Evlenmede resmî nikah zorunluluğunun getirilmesi
Verilen gelişmeler aşağıdakilerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Cevap: C) Siyasi alanda inkılap


5. Ülkemizde devletçilik ilkesinin uygulamaya konulmasında;
I. Dünya Ekonomik Buhranı’nın çıkması,
II. Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan beklenen sonucun elde edilememesi,
III. Kapitülasyonların kaldırılması
gelişmelerinden hangileri rol oynamıştır?
Cevap: B) I ve II


6. Atatürk “Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkâr, asker, doktor kısacası herhangi bir sosyal müessesede çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.” sözüyle halkçılık ilkesinin hangi özelliğini vurgulamak istemiştir?
Cevap: D) Halkı oluşturan bireylerin aynı haklara sahip olduğunu


D) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Soyadı Kanunu’nun çıkarılma gerekçeleri nelerdir?
Cevap: Toplumda oluşan sınıf farkını ortadan kaldırmak, resmi dairelerde oluşan karışıklıkların önüne geçmek için soyadı kanunu çıkarılmıştır. 

2. Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda Türk milletine gösterdiği başlıca hedefler nelerdir?
Cevap: Milletin refah ve kaynaklara sahip olacağı bir ortama ulaştırıp ülkenin gelişmesini hedeflemiştir. 

3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile hedeflenen amaçlar nelerdir?
Cevap: Tevhid-i Tedrisat kanununda hedeflenen amaç eğitim birliği kurarak ülke içinde çok başlılık önlenmek istenmiştir. 

4. Ankara’nın başkent olarak seçilmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Ankara’nın jeopolitik konumu, düşman cephelerine uzak olması ve işlerin daha rahat yürütülebileceği yer olmasından kaynaklı başkent olarak seçilmiştir. 

5. Misak-ı İktisadi ile belirlenen başlıca ilkeler ve hedefler nelerdir?
Cevap: Misak-ı İktisadi’nin amacı istihdamı arttırıp, ekonomiyi iyileştirmek ve refah seviyesini yükseltmektir. 

6. Atatürk’ün laiklik ilkesi hangi uygulamalara karşıdır?
Cevap: Laiklik ilkesi Halifeliğe karşı olarak doğmuştur.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.