Cevap Yaz
16 Ekim 2023, 9:28 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Üslü İfadelerle İşlemler konusunun bulunduğu 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42. Sayfa Cevapları Üslü İfadelerde İşlemler

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları

Kırmızı kuşlar bahçesinde 4 bölüm,
Her bölümde 4 ağaç,
Her ağaçta 4 yuva,
Her yuvada 4 kuş,
Her kuşun 4 yavrusu bulunmaktadır.
Sizce kırmızı kuşlar bahçesinde kaç kuş ve kuş yavrusu vardır?
Cevap: 

4 . 4 . 4 . 4 = 256 kuş
4 . 4 . 4 . 4 . 4 = 1024 kuş yavrusu bulunmaktadır.


ETKİNLİK

Örüntünün adımlarındaki kâğıt miktarını gösteren sayıları tablodaki noktalı yerlere örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları

 

SONUÇLANDIRALIM

Örüntünün 6. adımındaki üslü ifadeyi tahmin ediniz
Cevap: 6. adım negatif üslü olduğu için kesir şeklinde yazılır. 1/4

Üssü negatif olan ifadelerin değerleri nasıl hesaplanır? Tartışınız.
Cevap: kesir olarak ifade ederek yazılır. 


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları


Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları


Aşağıdaki ifadeleri negatif üsle gösteriniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade şeklinde gösteriniz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade şeklinde gösteriniz.
Cevap: 

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları


Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade şeklinde gösteriniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

 Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade şeklinde gösteriniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları


(7-⁹ :7¹⁴) · (7²)³ işleminin sonucunu üslü ifade şeklinde gösteriniz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki ifadelerin sonuçlarını üslü ifade şeklinde yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları


37 · (15²⁷: 3²⁷) ∙ 2²⁶ işleminin sonucunun kaç basamaklı olduğunu bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda verilen üslü ifadelerdeki bilinmeyenlerin değerini bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

((2⁵)⁷.81³) ÷ 3¹²) işleminin sonucunu üslü ifade şeklinde gösteriniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları


UYGULAYALIM

1. Aşağıdaki harflerin yanındaki işlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçlarla eşleşen harfleri örnekteki gibi tabloya yazdığınızda, bir bilim insanının adını ve soyadını bulacaksınız. Bulduğunuz bilim insanının üslü sayılarla ilgili çalışmalarını araştırınız
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları


2. 625a sayısının beşte birinin küpü 25 · 5¹⁹ olduğuna göre a’nın değerini bulunuz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları


3. ((12⁹ . 3⁴) ÷ 2⁵) işleminin sonucunu üslü ifade şeklinde yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları


4. 6a iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, 2⁶a sayısının 32¹² üslü ifadesine eşit olabilmesi için a’nın alabileceği değeri bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

5. 1 ÷ 729 = 3x eşitliğinde x’in değerini bulunuz
Cevap:

1/729 = 3x
1/729 → 1/3⁶
1/3⁶ = 3x 
kesirli ifadeden kurtarmak için üslü ifade eksi işareti alarak değişir. Buna göre;
3x = 3-⁶ olur. 


6. (((12¹⁸ ÷ 3¹⁸).5¹⁰) ÷ 25²) işleminin sonucunda sondan kaç basamağın sıfır olduğunu bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

7. olduğuna göre “x . y” yi bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları


8. Yanda verilen diyagramda, bütün işlemlerin sonuçları merkezde bulunan 5³ ifadesine eşittir. İşlemlerin iki ucunda bulunan altıgenlerden boş olanını örnekteki gibi uygun sayılarla doldurunuz (Bölme işlemlerinde büyük altıgendeki ifadeyi küçük altıgendeki ifadeye bölünüz.).
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

 


9. 10 tane 10’un çarpımının,10 tane 10’un toplamına oranını bulunuz.
Cevap:

10 tane 10’un çarpımı 10¹⁰
10 tane 10’un toplamı 10²
Oranı
10¹⁰ ÷ 10² = 10¹⁰-² = 10⁸ olur. 


10. -(9/18)-² . A = -(12/5) eşitliğinde A sayısını bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

 

 

 


11. işleminin sonucunu bulunuz

Cevap:

(3⁵)² . 2¹⁰ = □ ise
3¹⁰ . 2¹⁰ = 6¹⁰ 
□ → 6¹⁰ 

□ . 6⁹ = Δ
6¹⁰ . 6⁹ = 6¹⁹
Δ → 6¹⁹

(6¹⁰ . 216) ÷  6¹⁹ = 
(6¹⁰ . 6³) ÷ 6¹⁹ = 6¹⁰ . 6³ . 6-¹⁹
                             = 6-⁶


12. Bir kenar uzunluğu 243 dm olan eşkenar üçgen şeklindeki bahçenin çevresi 3 sıra tel ile çevrilecektir. Buna göre kullanılacak telin uzunluğunu üslü biçimde gösteriniz.
Cevap:

243 = 3⁵
Çevresi = 3⁵ . 3¹
3 sıra tel çekildiği için = 3⁶ . 3¹ = 3⁷ dm olur.


13. n bir doğal sayı olmak üzere aşağıdaki üslü ifadeleri (an/bn) şeklinde yazınız
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları


14. 32⁴ liranın yarısını bulunuz
Cevap:

32⁴ ÷ 2 = (2⁵)⁴ ÷ 2
               = 2²⁰ . 2-¹
               = 2¹⁹ 


15. ((125² . 25³) ÷ 625) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 5⁸

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.