Cevap Yaz
1 Aralık 2023, 15:43 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 53-54-55. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 53-54-55. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünite Değerlendirme konusunun yer aldığı 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53-54-55 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 53-54-55. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 53-54-55. Sayfa Cevapları 1. Ünite Değerlendirme

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları MEB Yayınları

1. Tablodaki ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları MEB Yayınları


2. Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri ya da sayıları yazınız.
Cevap:

a) Aralarında asal sayılardan birisi 18 ise diğeri ..7.. olabilir.
b) 0,45 ∙ 10²⁰ ve 361 ∙ 10¹⁹ sayılarının bilimsel gösterimi sırasıyla ..4,5 . 10¹⁹.  ve ..3,61 . 10²¹..  olur.
c) 2³² . 5³¹ işleminin sonucunda ..31..  tane sıfır vardır.
→ 2³² . 5³¹= 2¹+(2.5)³¹
= 2 + 10³¹

                      = sonda 31 tane sıfır vardır
ç) 25⁴² sayısı, 5⁴² sayısının ..5⁴².. katıdır.
→ 25⁴² = (5²)⁴² = 5⁸⁴ 


3. Aşağıda üslü biçimde yazılmış sayılardan hangisi yanlıştır?
Cevap: D şıkkı yanlıştır.

A) 56 = 2³ . 7
56   2
28   2
14   2
7     7

= 2³ . 7

B) 148 = 2² .37
148     2
 74      2
 37     37

= 2² . 37

C) 228 = 2² . 3 .19
228    2
114     2
 57     3
 19     19

2² . 3 . 19

D) 310 = 2² . 3 . 5 . 7
310      2
155      5
 31       31

= 2 . 5 . 31


4. A sayısı 50 ile 100 arasında bir doğal sayı olduğuna göre A
sayısı kaçtır?

Cevap: D) 73

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları MEB Yayınları


5. işleminin sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 2,7 . 10¹⁶

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları MEB Yayınları


6. 97,503 = a . 101 +7 . 10b + 5 . 10c + d . 10–3 olduğuna göre a + b + c + d kaçtır?
Cevap: A) 11

97,503 = a . 10¹ +7 . 10b + 5 . 10c + d . 10–³
a = 9
b = 0
c = -1
d = 3 

9 + 0 + (-1) + 3 = 11


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları MEB Yayınları
Cevap:  D) Doğru çözülmüştür


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları MEB Yayınları

8. Bir A sayısı asal çarpanlarına ayrıldığında en küçük asal çarpan 3, en büyük asal çarpan 13 olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: D) 255

A) 39
39    3
13    13
 1

B) 117
117     3
 39     3
 13     13
  1  

C) 195
195     3
 65      5
 13     13
  1

D) 255
255   3
 85    5
 17     17
  1


9. 9¹² sayısının 27³ sayısına oranı kaçtır?
Cevap: B) 27⁵

9¹²  = (3²)¹² = 3²⁴
27³ = (3³)³ = 3⁹

3²⁴ – 3⁹ = 3¹⁵
3¹⁵ = (3³)⁵ = 27⁵


10. 8⁶ sayısının yarısını gösteren üslü ifadeyi yazınız
Cevap:

8⁶/2 =
8⁶ → (2³)⁶ = 2¹⁸
2¹⁸/2 = 2¹⁸ – 2¹ = 2¹⁷ olur.


11. a, b ve c biribirinden farklı asal sayılardır.
A= a . b³ . c⁴ şeklinde yazılan en küçük A doğal sayısını bulunuz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları MEB Yayınları


12. Sude merdiven basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer indiğinde her defasında bir basamak artmaktadır. Basamak sayısı 20’den fazla olduğuna göre merdivenin en az kaç basamaklı olduğunu bulunuz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları MEB Yayınları


13. İki hemşireden biri 8 günde, diğeri 12 günde nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra birlikte nöbet tutacaklarını bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları MEB Yayınları


14. 10-². 10k sayısı 23 basamaklı bir sayı olduğuna göre k’nin alabileceği değeri bulunuz.
Cevap:

23 basamaklı bir sayı olduğu için çarpımdaki kuvvet -2 olduğu için;
k = -21 ya da k = 25 olması gerekir. 


15. EKOK’ları 90 olan birbirinden farklı iki sayının toplamının en fazla kaç olduğunu bulunuz.
Cevap:

en fazla dediği için ilk olarak 90’ı asala çarpanlarına ayırırız
90   2
45    3
15     3
 5      5
1

90 ile 45 alırız
90    45    2
45    45    3
15     15    3
 5       5     5
 1        1

EKOK(90, 45) = 2 . 3² . 5 = 90 olur. Bu durumda;
90 + 45 = 135 toplamı en fazla olan sayılar


16. 64 GB’lik bir hafıza kartı kaç MB hafızaya sahiptir? (1 GB = 2¹⁰ MB)
Cevap:

1 GB = 2¹⁰ MB
64 GB → 2⁶
2⁶ . 2¹⁰ = 2¹⁶ olur


17. İki sayının en büyük ortak böleni ile en küçük ortak katının çarpımı 240’tır. Bu sayılardan biri 12 olduğuna göre diğer sayıyı bulunuz
Cevap:

EKOK(12, a) . EBOB(12, a) = 240
12a = 240
    a = 20


18. 42 litre koyun sütü ile 56 litre keçi sütü birbirine karıştırılmadan, eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bu şişelerin en çok kaç litre alacağını bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları MEB Yayınları


19. Alanları 8 cm² ve 7 cm², kenar uzunlukları birer tam sayı olan dikdörtgenler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Oluşan yeni dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları MEB Yayınları


20. Bir gemide A grubundan 100 kişi, B grubundan 96 kişi seyahat edecektir. Bu gemide her kamarada gruplar birbirine karışmadan ve eşit sayıda kişi kalacaktır. Buna göre gemide en az kaç kamaranın kullanılacağını bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları MEB Yayınları

EĞLENELİM-ÖĞRENELİM

Aşağıda verilen kare bulmacada satırlar ve sütunlar 1-5 şeklinde isimlendirilmiştir. İlgili satır ve sütunlarda verilen işlemleri yaparak bulmacayı çözünüz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.