Cevap Yaz
23 Aralık 2023, 21:33 - Gülsüm Yazdı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 60-61-62. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.-Sınıf-Peygamberimizin-Hayatı-Kitabı-60-61-62.-Sayfa-Cevapları-MEB-Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 60-61-62. Sayfa Cevapları Değerlendirme Çalışmaları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı MEB Yayınları Sayfa 60 Ders Kitabı Cevapları

A- İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.
1) Metne uygun bir başlık yazınız.
Cevap: Sünnetin Önemi


2) Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) namaz ibadeti için “Ben nasıl kılıyorsam siz de öyle kılınız.” (Buhârî, Ezan, 18.) buyurmasının sebebi nedir? Aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap: Açıkça Kur’an-ı Kerim’de belirtilmemiştir ama Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’e vahyolunmuştur. Şüphesiz en doğrusunu bilen ve bizi yönlendiren Peygamberdir.


3) Okuduğunuz metnin ana fikri nedir? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Okuduğum metnin ana fikri Kur’an da belirtilmeyen hususlar için sünnete bakmak gerekir. 


4) Yukarıdaki metin aşağıda verilenlerden hangisini ön plana çıkarmaktadır?
Cevap: B) Sünnetin Önemi

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı MEB Yayınları Sayfa 61 Ders Kitabı Cevapları

B- Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.

1) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara anlatırken nasıl bir yol takip etmiştir? Aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını anlatırken çok sabırlı davranmıştır. Kendisine yapılan zulümlere sessiz kalarak onlar gibi tepki vermemiştir. Her zaman yumuşak başlı ve güzel ahlaklı olmuştur. Peygamber Efendimiz(s.a.v.) insanların İslam’a girerek kurtuluşa ermelerini çok istediği için kimi gördü ise onlara incitmeden ve güzel ahlakıyla örnek davranış sergileyerek tebliğde bulunmuştur.


2) Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) bize örnek oluşu ile ilgili bir olay yazınız.
Cevap: Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) bütün yaşamı bize örnektir. Hz. Fatıma hariç bütün çocuklarının ölümünü görmüştür, öksüz ve yetim büyümüştür, namaz kılarken müşrikler tarafından üzerine deve işkembesi dökülmüştür ve daha nice bunun gibi kötü olaylara her zaman sabretmiş ve her zaman yumuşak başıyla karşılık vermiştir. Asla intikam almak için bir uğraş vermemiş ve sadece Allah’a sığınmıştır.


3) Peygambere itaat ile Allah’a (c.c.) itaat arasında nasıl bir ilişki vardır? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Allah, peygamberlerine itaat etmemizi emretmiştir. Çünkü bütün peygamberler Allah’ın birer elçisidir ve bize emredileni ve yasak olanları bildirmek üzere gönderilmişlerdir. Bu yüzden peygamberlere itaat önemlidir.


4) Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) dinle ilgili açıklamalarının Müslümanlar için bağlayıcı olmasının sebebi nedir? Kısaca yazınız.
Cevap: Peygamberler, insan aklının alamayacağı Allah ile konuşma ve ruhlar ile ilgili bilgileri bize bildirmişlerdir. Buna karşılık bizler arasından seçilmiş varlıklardır ve insanüstü varlıklar değildir. Bu bağlamda düşünüldüğünde onların açıkladıkları bir çok durumu insan aklı almakta ve garp karşılamamaktadır. Bu sebeple dinle ilgili yapılan açıklamalar Müslümanlar arasında bağlayıcı olmuştur.


C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. B

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı MEB Yayınları Sayfa 62 Ders Kitabı Cevapları

2. C
3. A
4. A


D- Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
Cevap:

1) (D)
2) (Y)
3) (D)
4) (Y)


E- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1) Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) gelen vahiylerin hiçbirini gizlemeden, eksiltmeden ve herhangi bir ilavede bulunmadan bildirmesine ..TEBLİĞ.. denir.

2) ..TEŞRİ.. kanun koymak anlamına gelir.

3) Hz. Aişe’nin bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ahlakının kaynağı ..KUR’AN.. dır.

4) “De ki: Allah’ı seviyorsanız ..BANA.. uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” (Âl-i İmrân suresi 31. ayet.)

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.