Cevap Yaz
2 Nisan 2023, 23:26 - Gülsüm Yazdı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 84-85-86. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.-Sınıf-Peygamberimizin-Hayatı-Kitabı-84-85-86.-Sayfa-Cevapları-MEB-Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 84-85-86. Sayfa Cevapları Değerlendirme Çalışmaları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı MEB Yayınları Sayfa 84 Ders Kitabı Cevapları

(Mutaffifîn suresi,1-6. ayetler.)

A- İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.

1) Ayette “vay hâline” tabiri kimler için kullanılmıştır? Aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap: Eksik ölçüp tartanlar yani haksızlık yapanlar için söylemiştir.
Cevap: “vay haline” tabiri ahirette onların zor durumda olacağına işaret eder.


2) Yukarıdaki ayetlerde hangi konuya vurgu yapılmıştır? Kısaca yazınız.
Cevap: En fazla adalet konusuna vurgu yapılmıştır.
Cevap: Alışveriş yaparken hile yapan kişilere vurgu yapılmıştır.


3) Konu hakkında Kur’an’da ayet olması bize neyi gösterir? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Adaletin her iki dünyamız içinde ne kadar önemli olduğunu gösterir.
Cevap: Kur’an-ı Kerim’de böyle bir ayet olması bu konuda bizleri uyarır ve hile yapmamızın doğru olmadığını anlatır.


4) Bu ayetlere göre bir Müslüman’ın alışverişte nasıl davranması gerektiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: A) Ölçü ve tartıda adil olmalıdır.

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı MEB Yayınları Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları

B- Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.

1) Adil yöneticinin özellikleri nelerdir? Aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap: Adil yönetici hüküm verirken adil olmalıdır, kimseye torpil yapmamalıdır, herkese eşit davranmalı ve ceza verirken kimseye ayrı muamele yapmamalıdır. Herkese hak ettiğini vermelidir.

2) Peygamberimizin (s.a.v.) çevreye verdiği önemi göz önünde bulundurarak çevremizi güzelleştirmek için neler yapabiliriz?
Cevap: Yerlere çöp atmamalıyız, tükürmemeliyiz, ağaçlara ve yapraklarına zarar vermemeliyiz.
Cevap: Etrafa çöp atılmamalıdır. Çöpleri geri dönüşümüne dikkat ederek atmalıdır. Hava kirliliğine neden olan ürünleri kullanmamalıyız. Kanalizasyon atıklarının denize ve içme suyuna karışmasını önlemeliyiz.


3) Peygamberimiz (s.a.v.) toplumsal adaleti sağlamak için hangi yöntemleri kullanmıştır? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Yerlilerle hicret edenlerin kardeş olduğunu söylemiştir. Fakir olanlar ile zengin olanları zekat ile malda ortak kılmıştır. Dinler ayrı olsa bile arada sözleşmeler imzalatıp toplumsal barışı sağlamıştır.
Cevap: Hicret ettikten sonra ensar ile muhaciri kardeş ilan etmiş ve oluşabilecek sorunların önceden önüne geçmiştir.


4) Hz. Peygamberin (s.a.v.) ticaret ahlakıyla ilgili iki örnek davranışını yazınız.
Cevap: Hz. Peygamber(s.a.v.) hem satmış hem de satın almıştır. Ticaret işi peygamber mesleği denilir. Her zaman adaletli olmuştur ve hak geçmesine asla izin vermemiştir.
Cevap: Peygamberimiz hem satış yapmış ve hemde mal almıştır. Peygamberimiz kendisi henüz peygamber olmadan önce bir sürüyü para karşılığında gütmüş, ticaret yolculuklarında Hz. Hatice’nin malını Şam’a götürmüştür.


C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
Cevap:

1. C

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı MEB Yayınları Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları

2. B
3. D
4. A


D- Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
Cevap:

1) (D) Peygamberimiz (s.a.v.) istişareye önem vermiştir.
2) (Y) Suffe Okulu sadece eğitim verilen bir okuldur.
3) (D) Medine Sözleşmesi toplumda huzur ve adaleti sağlamıştır.
4) (D) Çalışana insanca davranmalı, emeğinin karşılığı verilmelidir.


E- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. (Ensar, İnfak, Muhtesib,
Merhamet, Medine Sözleşmesi)
Cevap:

1) Medineli Müslümanlar ile Yahudiler arasında imzalanan sözleşmeye ..MEDİNE SÖZLEŞMESİ.. denir.

2) Müslüman kardeşlerine yardım ettikleri için haklarında ayet gelen topluluğa ..ENSAR.. denir.

3) Medine Pazarı’nda pazarı denetleyen kişilere ..MUHTESİB.. denir.

4) ..MERHAMET.. edin ki size de merhamet edilsin.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.