Cevap Yaz
9 Şubat 2024, 14:43 - Sena Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-108-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-108-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ergenekon Destanı metnine ait cevapların bulunduğu 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104-108-109-110-111-112 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-108-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 104-108-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Ergenekon Destanı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Sizi çok etkileyen bir olayla ilgili yazı yazmak ister misiniz? Yazarsanız hangi türü tercih edersiniz? Neden?
Cevap: Beni çok etkileyen bir olayla ilgili yazı yazmak isterim. Yazarsam hikaye yazmak isterim. Çünkü hikaye türünde olağanüstü olaylarda bulunur.


Metinde anlatılan olay nedir?
Cevap: Metinde Göktürklerin bir savaşta yenilmesi, bunların içerisinde bir kaç ailenin dağa kaçması ve uzun yıllarca orada çoğalması, yıllar sonra topraklarına dönerek tekrar savaşmaları ve topraklarını kazanmaları anlatılmıştır.


Metindeki karakterler kimlerdir?
Cevap: Metindeki karakterler Kayan aile başları, Tukuz aile başları, Börte Çene Göktürkleri, Dede Korkut.


Metinde anlatılan olay ne zaman, nerede geçmektedir?
Cevap: Metindeki olay Göktürkler zamanında, Orta Asya’da geçmektedir.


Metnin serim, düğüm ve çözüm bölümünde neler anlatılmaktadır?
Cevap: Metnin serim bölümünde Göktürklerin savaşta yenilerek Ergenekon adı verdikleri bir bölgeye yerleşmeleri anlatılmaktadır. Düğüm bölümünde Ergenekon’
da düzen kurmaları, oraya sığmayacak kadar çoğalmaları ve 400 yıl kadar yaşamaları anlatılmıştır. Çözüm bölümünde Göktürklerin eski topraklarına dönerek savaşmaları ve öç aldıkları anlatılmıştır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

Kelime/Kelime Grubu: Öç
Cümlem: Bana yaptıklarının öcünü aldım.

Kelime/Kelime Grubu: Hendek
Cümlem: Askerler günlerce hendekler kazdı.

Kelime/Kelime Grubu: Nice
Cümlem: Dedem nice savaşlara şahit olmuş.

Kelime/Kelime Grubu: Göç
Cümlem: Leylekler bu yıl erken göç etti.

Kelime/Kelime Grubu: Kıskaç
Cümlem: Yere düşen kömürü kıskaçla tutup attı.

Kelime/Kelime Grubu: Elçi
Cümlem: Osmanlı zamanında haberler elçiler tarafından iletilirmiş.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Metinde birlik ve beraberliği sağlamak için yapılanlar nelerdir?
Cevap: Metinde birlik ve beraberliği sağlamak için her işi birlikte yapmışlardır. Savaşta birlikte hendek kazmış, birlikte savaşmış, birlikte tekrar çoğalarak büyümüş ve birlik olarak yıllar önceki öçlerini almışlar.


2. Türkler savaşta neden yenilmiştir?
Cevap: Türklerin savaşta yenilmelerinin nedeni tüm kavimlerin onlara karşı birleşmesidir.


3. Savaştan kurtulan Türkler kimlerdir ve nasıl bir yere yerleşmişlerdir?
Cevap: Savaştan Tukuz, Kayan ve eşleri kurtulmuştur. Tek bir gidişi ve tek bir atın geçebileceği yolu olan gizli ve suyu, hayvanı bol olan bir yere yerleşmişler.


4. Ergenekon’dan çıktıktan sonra Börtü Çene ve Gök-Türkler neler yapmıştır?
Cevap: Ergenekon’dan çıktıktan sonra Börte Çene illere elçi göndererek geldiklerini bildirmiştir. Gök-Türkler eski düşmanlarıyla savaşarak yıllar önceki öçlerini almışlardır.


5. Türklerin dağdan çıktıkları ve her gün bayram olarak kutlanan gün, hâlâ kutlanmaktadır. Yukarıdaki metinde söz edilen günün hangi gün olabileceğini tahmin edebilir misiniz? Tahminlerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: Bahsedilen bayram ”Nevruz” olabilir. Nevruz baharın başlangıcı kutlamasıdır.


3. ETKİNLİK

“www.eba.gov.tr” genel ağ adresinden “Ergenekon Destanı”nın sesli anlatımını dinleyiniz. Okuduğunuz metin ile dinlediğiniz metni kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönünden karşılaştırınız. Tespit ettiğiniz benzer ve farklı yönleri aşağıya yazınız.
Cevap: 

Benzer Yönleri: Olay, zaman, mekanlar aynıdır.

Farklı Yönleri: Olayların anlatım şekli, anlatıcının bakış açısı ve dili farklıdır.


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz metnin türünü belirleyiniz.

1. Metinde bir toplumu ya da milleti derinden etkilemiş bir olay mı anlatılmaktadır?
Cevap: Metinde bir toplumu derinden etkilemiş bir olay anlatılmıştır. Savaşta Tüm Türk halkının öldürüldüğü, sadece dört kişinin kurtulduğu anlatılmıştır.


2. Metinde abartılı, olağanüstü unsurlar bulunmakta mıdır?
Cevap: Metinde abartılı, olağanüstü unsurlar bulunmaktadır. Dağın eritilmesi abartılmıştır.

METNİN TÜRÜ: DESTAN

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Yukarıdaki örneklerden yararlanarak okuduğunuz metinde amaç-sonuç, neden-sonuç ve koşul ilişkisi içeren cümleler bularak aşağıya yazınız.
Cevap: 

  • Bütün kavimler birleşerek” Gök-Türklerden öç almaya yürüdüler. → amaç-sonuç
  • Gök-Türkleri görünce birden geri döndüler. →  neden-sonuç
  •  Eğer ayağını yanlış bassa parça parça olurdu. → koşul-sonuç

6. ETKİNLİK

Yukarıdaki örnekten yararlanarak okuduğunuz metinde abartma sanatı içeren cümleleri tespit ederek aşağıya yazınız.
Cevap: 

  • Tanrı’nın gücü ile ateş kızdıktan sonra demir dağ eriyip akıverdi.
  • “O da öyle bir yoldu ki bir deve, bir at bin güçlükle yürürdü; eğer ayağını yanlış bassa parça parça olurdu.”

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerden yüklemi isim ya da isim soylu kelime olanların altına “isim cümlesi”, fiil olanların altına “fiil cümlesi” yazınız.
Cevap: 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Ferman Yayıncılık


b) Okuduğunuz metinden isim ve fiil cümlelerine üçer örnek yazınız.
Cevap: 

İsim Cümlesi:

  • Kayan adlı bir küçük oğlu vardı.
  • Eğer, ile varalım desek; dört taraftaki illerin hepsi bize düşman.

Fiil Cümlesi:

  • Böylece dört yüz yıl sonra kanlarının öcünü aldılar.
  • Düşmandan kaçıp gelen dört maldan (deve, at, öküz, koyun) çok buldular.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. ETKİNLİK

“Ergenekon Destanı” adlı metni okuduktan sonra anlamını öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak metinde geçen kültürel unsurları anlatan bilgilendirici bir metin hazırlayınız. Hazırladığınız metinden yararlanarak sınıfınızda bu kültürel unsurlarla ilgili bir konuşma yapınız. 

Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili kullanmaya özen gösteriniz. Beden dilini etkili kullanmanın konuşmacının vermek istediği sözlü olmayan mesajları iletmeyi kolaylaştıracağını unutmayınız. Konuşmalarınızda kelimeleri anlamlarına uygun kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap: 

Ergenekon Destanı, Türk mitolojisinin en önemli destanlarından birisidir. Ergenekon Destanı, Türk milletinin atalarının Ergenekon adı verilen bir vadiye sıkıştırıldığı ve burada zorlu koşullar altında hayatta kalmaya çalıştıkları bir dönemi anlatır. Bu destan, toplumsal dayanışma, cesaret, inanç ve direniş gibi temaları içerir. Ergenekon Destanı, toplumun ortak hafızasında yaşayan ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültürel mirasdır. Kültürel unsurlar açısından Ergenekon Destanı, Türk halkının tarih boyunca karşılaştığı zorluklara olan direnişini ve vatan sevgisini yansıtır.


9. ETKİNLİK

Destanlarla ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sırasında yararlandığınız bilgi kaynaklarının adı, yazarı, basım yılı, basım yeri, yayınevini; genel ağ üzerinden yaptığınız araştırmalar için de genel ağ adresi, genel ağ adresine erişim tarihini aşağıya not ediniz. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri yazılı hâle getirmeden önce bir taslak hazırlayınız. Taslağınızda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine yer vermeniz gerektiğini unutmayınız.

Hazırladığınız taslağa bağlı kalarak metninizi dosya kâğıdına yazınız. Metni hazırlarken yararlandığınız kaynakları, metnin sonunda oluşturacağınız kaynakça bölümüne alfabetik sırayla yazınız.

Metninizi gözden geçirirken metninizdeki varsa yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Yazdığınız metni sınıf panosunda paylaşabilirsiniz.
Cevap: 

Türk kültürü, zengin bir mirasa sahip olan büyük bir topluluğun ifadesidir. Bu kültürde destanlar önemli bir yer tutar.

Destanlar, tarihimizin kahramanlarını ve efsanelerini anlatan sözlü kültürel geleneklerimizdendir. Destanların hikayesi binlerce yıl öncesine dayanır,

Destanlarda, cesur kahramanların mücadeleleri, aşkın gücü, doğaüstü varlıklar ve kahramanlık olayları etrafında gerçekleşir. En önemli destanlar Oğuz Kağan Destanı, Ergenekon Destanı, Alp Er Tunga Destanı, Attila Destanı, Bozkurt Destanı ve Türeyiş Destanı’dır.

Yazılı Kaynaklar: https://www.forumsinif.com/8-sinif-turkce-ders-kitabi-104-108-109-110-111-112-sayfa-cevaplari-ferman-yayincilik.html

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.