Cevap Yaz
6 Şubat 2024, 10:05 - Sena Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 121-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 121-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 3. Tema Ölçme ve Değerlendirme metnine ait cevapların bulunduğu 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 121-122-123-124-125 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 121-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 121-122-123-124-125. Sayfa Cevapları 3. Tema Ölçme ve Değerlendirme

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları Ferman Yayıncılık

Aşağıdaki soruları “Kültür Dili” adlı metne göre cevaplayınız.

1. Yazar, kültür dilini hangi anlamda (manada) kullanmıştır?
Cevap: Yazar, kültür dilini yazılı ve sözlü edebiyat dili anlamında kullanmıştır.


2. Yazara göre sözlü halk edebiyatı niçin kültür diline girer?
Cevap: Yazara göre; sözlü halk edebiyatı, şekli ve muhtevası bakımından farklı olduğu için kültür diline girer.


3. Yazara göre niçin içinde Arapça ve Farsça kelimeler bulunan atasözlerini Türk kültür dilinden çıkarmak boşuna bir çabadır?
Cevap: Yazara göre bu atasözleri halk ile bir bütün içerisinde olmuştur. Bu yüzden Türk kültür dilinden çıkarmak boşuna bir çabadır. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları Ferman Yayıncılık

B. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Atasözü olan cümlelerin yanına (✓) , olmayan cümlelerin yanına (x) işareti koyunuz.
Cevap: 

(✓) 1. Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır.
(✓) 2. Kimi bağ bozar, kimi bostan bozar.
(X) 3. Atı olan Üsküdar’ı geçti.
(✓) 4. Mum dibine ışık vermez.
(✓) 5. Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz.
(X) 6. Dostlar alışverişte görsün.


C. Aşağıdaki cümlelerden amaç-sonuç belirtenlerin yanına “A”, neden-sonuç belirtenlerin yanına “N” yazınız.
Cevap: 

(N) 1. Seni hastanede ziyaret ettiğim için işe geç gittim.
(N) 2. Çok okuyor ki iyi yazıyor.
(A) 3. Ders çalışmak üzere kütüphaneye gitti.
(A) 4. Şiir yazmak için hayal etmek gerekir.
(N) 5. Tiyatroyu çok sevdiğinden her hafta bir oyuna gider.
(A) 6. Kitap almak için para biriktiriyor.
(A) 7. İstanbul’a okumaya gitti.
(N) 8. Çok hızlı konuştuğu için söyledikleri anlaşılmıyordu.


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde abartılı bir ifade yoktur?
Cevap: D) Bülbül, güle küsmüş. 


2. Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz.
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz.
Yukarıdaki dörtlüğün teması, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Anadolu sevgisi 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları Ferman Yayıncılık

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem geçişlidir?
Cevap: C) Erkenden bütün ödevlerimi bitirdim. 


4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem etkendir?
Cevap: D) Konuşması beni çok etkiledi. 


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli olduğu hâlde nesne kullanılmamıştır?
Cevap: C) Ne zaman aradın? 


6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi özne-yüklem ilişkisine göre edilgen, nesne-yüklem ilişkisine göre geçişsizdir?
Cevap: B) Eşyaların fazlası, ihtiyaç sahiplerine verildi. 


7. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?
Cevap: A) İşim gücüm budur benim. 


8. Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir?
Cevap: C) Tiyatro, kişinin sınırlarını genişletir. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları Ferman Yayıncılık

9. Aşağıdakilerden hangisinde bitmemiş bir cümle vardır?
Cevap: B) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan 


10. Yüklemi isim soylu sözcükten oluşan cümlelere “isim cümlesi”, yüklemi fiil olan cümlelere ise “fiil” cümlesi” denir. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Cevap: A) Küs olan kardeşler birbiriyle anlaştı. 


11. Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümledir?
Cevap: D) Hayatı, eseri, davranışları zıtlıklarla doludur. 


12. Numaralı cümlelerden hangileri edilgen çatılı değildir?
Cevap: D) 2 ve 4


13. Geçişli fiiller, nesne alabilen fiillerdir. Cümlede nesne varsa veya cümleye sonradan nesne eklenebiliyorsa cümlenin yüklemi geçişli bir fiildir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
Cevap: C) Öğrenciler okul bahçesinde bekliyor. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Ferman Yayıncılık

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözünden yararlanarak “Millî kültürün oluşmasında dilin önemi nedir?” sorusuna cevap olacak bir metni aşağıya yazınız.
Cevap: 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözü, millî kültürün oluşmasında dilin ne denli kritik bir role sahip olduğunu vurgulamaktadır. Dil, bir toplumun değerlerini, inançlarını, geleneklerini ve tarihini yansıtan önemli bir araçtır. Millî kültürün temel taşı olarak kabul edilen dil, bir milletin kimliğini koruma ve gelecek nesillere aktarma açısından büyük bir öneme sahiptir.

Dil, insanların iletişim kurmasını sağlar ve toplumsal birlikteliği güçlendirir. Bir toplumda ortak bir dilin varlığı, insanların birbirleriyle daha kolay etkileşimde bulunmasını, fikirlerini ifade etmesini ve anlamalarını sağlar. Dil vasıtasıyla düşünceler, duygular ve bilgiler aktarılır. Bu da bireylerin birbirlerine yakınlaşmasını ve ortak bir kültür oluşturmasını sağlar.

Millî kültürün oluşmasında dilin bir diğer önemi de tarih ve kültürel mirasın korunmasıdır. Bir dil üzerinden aktarılan hikâyeler, efsaneler, masallar ve destanlar, geçmişten günümüze uzanan bir köprü kurar. Dil, tarihi ve kültürel değerleri taşıyan bir hazine gibidir. Örneğin, Türkçe’nin zengin bir edebiyat geleneği vardır ve bu edebiyat eserleri Türk milletinin millî kimliğini güçlendirir.

Ayrıca dil, millî düşünce ve bilincin gelişmesinde de etkilidir. Bir milletin değerlerini ve ideallerini ifade etmek için dilin doğru kullanılması önemlidir. Dil, fikirlerin şekillenmesine, tartışmalara ve düşünceye ev sahipliği yapar. Millî kültürün oluşmasında dilin etkisi, bireylerin millî değerlere sahip çıkmasını sağlar ve toplumun birlik ve beraberlik içinde hareket etmesini destekler.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.