Cevap Yaz
2 Mart 2024, 21:16 - Sena Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 128-132-133-134-135. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 128-132-133-134-135. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Duatepe konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128-132-133-134-135 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 128-132-133-134-135. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 128-132-133-134-135. Sayfa Cevapları Duatepe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Millî Mücadele yıllarında yaşananlarla ilgili neler biliyorsunuz? Bilgilerinizi arkadaşlarınızla
Cevap: Milli Mücadele, Atatürk’ün gizlice bir vapura binip Samsun’a gitmesiyle başlamıştır. Atatürk Samsun’dan başlayarak Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde çeşitli mitingler, kongreler ve genelgeler hazırlayarak Anadolu halkını düşmana karşı mücadeleye davet etmiştir. 

Milli Mücadele’nin başlamasından bir süre sonra Meclisin kurulmasında önemli katkılarda bulunmuş ve mecliste başkanlık yaparak bir yönetim sistemi kurmuştur. Daha sonrasında meclisin kendisine verdiği başkumandanlık yetkisiyle düzenli ordular kurmuş ve yurttaki başta Yunan işgalciler olmak üzere tüm işgalcilerle savaşmıştır. Bu savaşları Dumlupınar Meydan Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi, Kütahya – Eskişehir savaşları örnek gösterilebilir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

Kelime/Kelime Grubu: Izdırap
Tahminî Anlamı: Acı
Cümlem: Babamın yokluğu ızdırap veriyor.

Kelime/Kelime Grubu: Gözetlemek
Tahminî Anlamı: İzlemek, bakmak.
Cümlem: Kapının deliğinden bizi gözetliyordu.

Kelime/Kelime Grubu: Zorba
Tahminî Anlamı: Zor kullanmak.
Cümlem: Okuldaki öğrenciler zorba.

Kelime/Kelime Grubu: Haykırmak
Tahminî Anlamı: Bağırmak.
Cümlem: Mutluluktan tüm gücüyle haykırdı.

Kelime/Kelime Grubu: Siper
Tahminî Anlamı: Saklanmak, bir şey arkasına gizlenmek.
Cümlem: Askerler siper almışlar.

Kelime/Kelime Grubu: Tümen
Tahminî Anlamı: Asker birliği
Cümlem: Bir tümen cepheye doğru harekete geçti.

Kelime/Kelime Grubu: Hücum
Tahminî Anlamı: Savaşa koşmak.
Cümlem: Düşman gelmeden bizler hücum ettik.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Metinde adı geçen komutanlar kimlerdir?
Cevap: Metinde Kazım Bey, Atatürk, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa komutanlarının adı geçmektedir.


2. Yazar Duatepe hakkında hangi bilgileri veriyor?
Cevap: Yazar Duatepe hakkında, “Önümüzdeki bir ova, karşımızda çepeçevre. İç içe sarı, kızıl, mor ve dumanlı dağlar. En batıda sarı, iki yüksek tepeli bir dağ.” bilgilerini veriyor.


3. Duatepe’den neden yanardağ gibi dumanlar çıkıyormuş?
Cevap: Duatepe’de top mermilerinin patlamasından dolayı yanardağ gibi duman çıkıyormuş.


4. Duatepe’de düşmanın arkası çevrilince neler yaşanmış?
Cevap: Duatepe’de düşman arkası çevrilince mağlup ediliyorlar.


5. Kumandan nasıl bir haber almış ve bu haberi alınca ne yapmış?
Cevap: Kumandan düşman askerlerinin arkasının çevrildiği haberini alıyor ve bu haberi alınca Allah’a şükrediyor.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Cevap: 

Metnin Konusu: Duatepe’nin düşman elinden kurtarılması.

Metnin Ana Fikri: Kurtuluş Savaşı’nın birlik, beraberlik ve fedakarlıklar sayesinde kazanıldığı.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin aşağıdaki bölümlerinde kullanılan anlatım biçimlerini yanlarına yazınız.
Cevap: 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Ferman Yayıncılık


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Yukarıdaki örnekten yararlanarak okuduğunuz metinde benzetme içeren cümleleri tespit ederek aşağıya yazınız.
Cevap: 

  • İsmet Paşa’nın siyah gözleri sabit birer ateşe benziyor.
  • Fevzi Paşa’nın omuzları dua eder gibi bütün bütün eğilmiş.
  • …kararmış, katı, rençber elleri arasında gül yaprağı gibi taze çocuk elleri…
  • Top şarkısı bu asil ve sert Anadolu’nun dağ ve tepe dalgası olan topraklarının can dili gibi!
  • Kumandan başından miğferini, göğsünden zırhını çıkarmış on beşinci yüzyıldan bu sipere atlamış tunçtan bir heykele benziyor.
  • Karapınar’dan geçerken çadırlar ve evlerden küçük kızlar ve örtülü kadınlar sarı gergin yüzlerle, soru işaretine benzeyen gözlerle bize bakıyorlar.
  • Duatepe’nin üstü birkaç ağızlı yanardağ gibi dumanları da gökte!
  • Coşkun ve sonsuz bir gümbürtü ortasında renk renk dumanlar, beyaz kandiller gibi uçuşan şarapneller, bu semavi teranenin sahnesidir. Bu bir dev dünyasına benziyor.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerden herhangi bir eylemin yapıldığını ya da yargının gerçekleştiğini belirtenlerin yanına “olumlu cümle”, eylemin yapılmadığını, sözü edilen yargının bulunmadığını, gerçekleşmediğini anlatan cümlenin yanına “olumsuz cümle” yazınız.
Cevap: 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Ferman Yayıncılık


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Sınıfınızda “Millî Mücadele yıllarında yaşananlar” konulu bir tartışma yapınız. Tartışma sırasında düşüncelerinizi ifade ederken arkadaşlarınıza karşı saygı ve anlayış içerisinde olmaya, onların sözünü kesmemeye, konu dışına çıkmadan konuşmaya özen gösteriniz. Tartışmanın ardından aşağıda verilen değerlendirme formunu doldurunuz.
Cevap: 

Milli Mücadele, Atatürk’ün gizlice bir vapura binip Samsun’a gitmesiyle başlamıştır. Atatürk Samsun’dan başlayarak Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde çeşitli mitingler, kongreler ve genelgeler hazırlayarak Anadolu halkını düşmana karşı mücadeleye davet etmiştir. 

Milli Mücadele’nin başlamasından bir süre sonra Meclisin kurulmasında önemli katkılarda bulunmuş ve mecliste başkanlık yaparak bir yönetim sistemi kurmuştur. Daha sonrasında meclisin kendisine verdiği başkumandanlık yetkisiyle düzenli ordular kurmuş ve yurttaki başta Yunan işgalciler olmak üzere tüm işgalcilerle savaşmıştır. Bu savaşları Dumlupınar Meydan Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi, Kütahya – Eskişehir savaşları örnek gösterilebilir.


8. ETKİNLİK

“Sakarya Savaşı” ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sırasında yararlandığınız bilgi kaynaklarının adı, yazarı, basım yılı, basım yeri, yayınevi; genel ağ üzerinden yapacağınız araştırmalar için de genel ağ adresi, genel ağ adresine erişim tarihini not ediniz. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri yazılı hâle getirmeden önce bir taslak hazırlayınız. Hazırladığınız taslakta giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine yer veriniz.

Hazırladığınız taslağa bağlı kalarak metninizi oluşturunuz. Metni hazırlarken yararlandığınız kaynakları alfabetik sırada metnin sonunda oluşturacağınız kaynakça bölümüne yazınız.
Cevap: Sakarya Savaşı yada diğer adıyla Sakarya Meydan Muharebesi Atatürk’ün deyişiyle Melhame-i Kübra olarak da adlandırılır. Kurtuluş Savaşı’nın en önemli ve en kanlı savaşlarından birisidir. Bu savaş öylesine önemlidir ki kaybedilseydi TBMM Sevr antlaşmasını kabul etmek zorunda kalabilirdi. Yunan ordusuyla TBMM ordusu arasında gerçekleşen bu savaş Yunanlıların mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır. 

Kaynak: Forumsınıf.com

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.