Cevap Yaz
3 Nisan 2024, 10:24 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 162-166-167-168-169. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 162-166-167-168-169. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Selim’i Anarım konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 162-166-167-168-169 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 162-166-167-168-169. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 162-166-167-168-169. Sayfa Cevapları Selim’i Anarım

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

“Emek” kelimesi size neler çağrıştırıyor? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Emek kelimesi belli bir iş üzerine sarf edilen çabayı çağrıştırıyor. 


Metni özetleyerek okuma stratejisine uygun olarak okuyunuz. Bunun için metni türünün özelliklerine ve noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Sessiz okuma sırasında aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde anlatılan olay nedir?
Cevap: Selim adında bir köylü yazıhaneye avukatı ziyarete gelir. Ona köyden domates, çiçek getirir. Yazıhane ilk açıldığı haline göre değişmiş ve güzelleşmiştir. Selim’de kendi kötü tarlasını nasıl iyi hale getirdiğini göstermek için Avukatı köye davet eder. 10 dönüm tarlasına tapu çıkarma işini sormadığını söyleyen avukat Selim onun  için gelmediğini halini hatırını sormak için geldiğini söyler. Gün gelir yargıç, tutanak yazıcısı, tapu fen memuru Selim’in yanına giderler. Tarlasını evini nasıl baktığını görürler. Selimn alçak gönüllü ve hatır bilen bir kişi olduğunu gösterir. 

• Metindeki kahramanlar kimlerdir?
Cevap: Selim, avukat, yazıhanedeki çalışan çocuk, yargıç, tutanak yazıcı, tapu fen memuru. 

• Metinde anlatılan olay ne zaman, nerede geçmektedir?
Cevap: Anlatılan olay Yazıhane de ve tarlada geçmektedir. Avukat ile görüştüğü zaman belli değildir. Tarlanın keşfi için ise Ayın 17’si olarak belirtilmiştir. 

• Metnin serim, düğüm ve çözüm bölümünde neler anlatılmaktadır?
Cevap: Serim bölümünde Selim avukatı ziyarete gelir ve ona çiçek domates getirir. Yazıhanenin eski halli hakkında konuşurlar. Düğüm bölümüne Selim tarlasını evini gösterir. Ona iyi bakması nasıl değiştirdiği hakkında konuşurlar. Çözüm bölümünde Selim’in insanlar üzerinde bıraktığı güzel etki hakkında avukat güzel sözlerde bulunur. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Yazıhane
Tahminî Anlamı: Büro, iş yeri
Cümlem: Yazıhaneden dışarı yaşlı bir adam elinde bastonuyla çıkıyordu.

Kelime/Kelime Grubu: Sığırtmaç
Tahminî Anlamı: çoban
Cümlem: Sığırtmaç dağların yamacından aşağı doğru iniyordu. 

Kelime/Kelime Grubu: Tarh
Tahminî Anlamı: Eksiltme, çıkarma
Cümlem:  Tarh yerleri çiçekler için ayrılmış. 


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Selim, ilk gelişinde avukatın iş yerini neden sevmemiştir?
Cevap: Karanlık, harap olduğu için ilk gelişinde beğenmemiştir. 

2. Selim, tarlayı almadan önce tarla ne hâldeydi?
Cevap: Selim tarlayı almadan önce yaz kış su basan, kovalık, yılan, kurbağa yatağıydı. 

3. Karısıyla birlikte çalışan Selim, tarlada ne gibi değişiklikler yapmıştır?
Cevap: İlk olarak damı yapmışlar. Daha sonra ahır, samanlık ve arabalığı eklemişlerdir. Damın önüne iki asma yetiştirmişler. 

4. Avukat, Selim’in tarlasını ney benzetmiştir? Neden?
Cevap: Avukat Selim’in tarlasını kınaya benzetmiştir. Çünkü iyi işlenmiş topraklara kına gibi dedikleri için kınaya benzetmiştir. 

5. Avukat niçin Selim’i anmaktadır?
Cevap: Gördüğü işlenmemiş toprak olduğu zaman Selim’in eline bu tarla geçse diye düşünürmüş.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Cevap:

Metnin konusu: Tarlasına tapu almak için avukatla geçen sohbeti ve tarlasında yaptığı değişiklikler. 
Ana fikri: En kötü görünen durumlar bile insanın isteği doğrultusunda değişebilir. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları Ferman Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Selim’i Anarken” adlı metindeki hikâye unsurlarını belirleyerek aşağıya yazınız.
Cevap:

Yer: Yazıhane ve Selim’in tarlası
Zaman: Avukat ile görüştüğü zaman belli değildir. Tarlanın keşfi için ise Ayın 17’si olarak belirtilmiştir. 
Kişiler/Varlıklar: Selim, avukat, yazıhanedeki çalışan çocuk, yargıç, tutanak yazıcı, tapu fen memuru. 
Olay Örgüsü: Selim tarlasının tapusuna bakacak olan avukatı ziyarete gelir ona hediyeler getirir. Burada yaptığı değişiklikleri konuşurlar. Daha sonra Selim tarlasına davet eder. Avukat oraya keşif için gider. Burada Selim’in tarlasını nasıl değiştirdiğini görür. Daha sonra her kötü tarla gördüğü zaman Selim’i anarak onun eline geçse bu tarlalar diye düşünür. 


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki gerçek ve kurgusal unsurları tespit ediniz. Tespit ettiğiniz gerçek ve kurgusal unsurları aşağıya yazınız.
Cevap:

Gerçek Unsurlar: Metinde geçen meslek isimleri, coğrafi isimler, çiçek isimleri gerçek unsurlardır. 

Kurgusal Unsurlar: Metinde anlatılan olaylar, yenilenen tarla kurgusal unsurlardır. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Aşağıda metinde geçen deyimler verilmiştir. Deyimlerin karşılarında verilen anlamlardan doğru olanı işaretleyiniz ve deyimleri kendi cümlelerinizde kullanınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları Ferman Yayıncılık


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Sınıfınızda “emek”, “tembellik” ve “çalışkanlık” kelimelerinin size çağrıştırdıklarıyla ilgili bir konuşma yapınız. Konuşmanızda eleştirel konuşma stratejisini uygulayınız. Konuşmanızda ele aldığınız konuyu olumlu ya da olumsuz yanlarıyla, tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirerek farklı fikirler ve yaklaşımlar üretiniz. Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap:

Emek, bir insanın çabalarının karşılığıdır ve genellikle başarıyla alakalıdır. İnsanlar emeğinin karşılığını görmeyi ve çalışmanın meyvelerini görmek için çaba sarf etmeyi önemserler. Emek, kişinin kendine olan güvenini artırır. Tam tersine tembellik, sorumluluklarından kaçmaktır ve sık sık erteleme işidir. Bu durum, insanların yapabileceklerini gerçekleştirmesini engelleyebilir ve başarısızlığa neden olur. Toplum genelinde tembellik hoş karşılanmaz ve olumsuz kabul edilir.

Öte yandan, çalışkanlık herkes tarafından hoş görülür. Çalışkan insanlar, azimle işlerine odaklanır ve zorluklara karşı sabırla mücadele ederler.


8. ETKİNLİK

Aşağıya “serbest yazma” yöntemini kullanarak seçeceğiniz bir konuda masal yazınız. Metni yazarken yazım kurallarına uymaya özen gösteriniz. Bu amaçla yazım kılavuzundan yararlanabilirsiniz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Bir zamanlar derin bir ormanda yaşlanan bir aslan kral vardı. Artık gücünü yitirmiş olan kral, tahtını devredeceği yeni kralı belirlemek için bir toplantı düzenleme kararı aldı. Ormanda yaşayan fil, kaplan, çita, genç aslan ve gergedan bu toplantıya katılmak üzere bir araya geldi.

Toplantı günü gelince, hayvanlar heyecanla bir araya geldiler. Her biri kendisini krallığa layık gördüğünü düşünüyordu. Yaşlı kral tüm hayvanların fikrini öğrenmek istedi.

Sırayla konuşmaya başlayan hayvanlar, neden kral olmayı hak ettiklerini anlatmaya çalıştı. Fil, büyük ve güçlü olmasıyla liderlik vasfına sahip olduğunu ileri sürdü. Kaplan, hızı ve avlanma yetenekleriyle ormanın en korkulan hayvanı olduğunu ifade etti. Çita ise yırtıcı doğası ve hızıyla ormanı koruyabileceğini dile getirdi.

Genç aslan, enerjisi ve cesareti sayesinde ormanın geleceğini şekillendirebileceğini söyledi. Gergedan ise güçlü boynuzlarıyla ormanı savunabileceğini iddia etti.

Yaşlı Aslan Kral, her hayvanın söylediklerini dikkatle dinledi. Ardından, her birinin güçlü olduğu noktaları ve zayıf yönlerini düşündü. Sonunda, kral seçimi için bir test yapmaya karar verdi. Bu testi yaptırması için yardımcısı Sincap’a yetki verdi.

Sincap, hayvanlara ormanda yaşayan diğer canlıları koruma görevi verdi. Kimin en iyi şekilde liderlik edeceğini, sorumluluk alacağını ve diğerleriyle uyum içinde çalışacağını görmek istiyordu. Geçen günlerde hayvanlar, ormandaki bitkileri ve diğer hayvanları korumak için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Sincap, her hayvanın çabalarını dikkatle izledi ve notlar aldı.

Sonunda, sincap tüm hayvanları tekrar çağırdı ve kararını açıkladı. Yeni kral olarak seçilen hayvan genç aslandı. Sincap, genç aslanın enerjisi, cesareti ve diğer hayvanlarla uyumu sayesinde liderlik yeteneklerini en iyi şekilde sergilediğini görmüştü.

Genç aslan, tüm hayvanların kabulünü kazanarak ormanı yönetmeye başladı. Diğer hayvanlar da ona destek olmayı kabul ettiler. Ormanda birlikte çalışarak, her biri kendi özel yeteneklerini kullanarak ormanı korumaya devam ettiler.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.