Cevap Yaz
29 Kasım 2022, 19:59 - Gülsüm Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 52-56-57-58-59. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 52-56-57-58-59. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58-59. Sayfa Cevapları 2. Tema ATATÜRK VE MÜZİK

Hazırlık Çalışmaları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları

1. Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz? Niçin?

Cevap: Resim sanatıyla ifade etmek isterdim. Çünkü çizilen ya da yapılan her resimde bir anlatılmak istenen bir şeyler vardır ve bu resmi bakan kişinin yorumlaması gerekir. Her insan baktığında kendinden bir parça bulabilir. Bu yüzden resim sanatı ile ifade ederdim kendimi.


2. Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir?

Cevap: “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözüyle neden önem verdiği anlatılmaktadır. Yaşamı eğlenceli kılan duyguları paylaşabildiğimiz bir platformdur sanat.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

1.ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.
Cevap:

 • DAMGA VURMAK
 • EVRENSEL
 • TASDİKLEMEK
 • İHTİMAM
 • FASIL
 • AMATÖR
 • MALUM
 • İŞTİRAK ETMEK
 • NEZDİNDE
 • NABIZ YOKLAMAK
 • ENTERESAN
 • İCAT ETMEK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB Yayınları

2. Etkinlik

“Atatürk ve Müzik” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?
Cevap: Klasik Türk müziğinin evrensel boyutlara taşınması ve çok sesli müziğin Türk halkına benimsetilmesidir.


2. Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?
Cevap: Fransız düşünür Montesque ‘ nun Kanunların Ruhu adlı eserinden etkilenmiştir. Müzikte yapılacak ufak bir değişikliğin bir devletin yapısında da değişiklik yapılması gerektirdiği söylemi Atatürk’ü etkilemiştir ve bu söylemden kürsüde bahsetmesine neden olmuştur.


3. Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur?
Cevap: Harp akademisinde iken arkadaşları ile birlikte özel fasıllar yapıp bu fasıllarda amatör olarak şarkı söylemiştir. Atatürk iyi bir klasik müzik dinleyicisidir.


4. Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir?
Cevap: “Aliş’imin Kaşları Kare, Atladım Bahçeye Girdim, Ayağına Giymiş Sedef Nalini, Bülbülüm, Dağlar Dağlar, Gide Gide Yarelerin Derildi, Köşküm Var Deryaya Karşı, Maya Dağ’dan Kalkan Kazlar, Manastır, Şahane Gözler, Yemenimin Uçları, Zeynep” tir.


5. Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Müzik eğitimi verilmesi ve bu eğitimi verecek kurumları açarak müzik inkılabını gerçekleştirmiştir. Atatürk, Ankara’da 1934′ te bir konservatuvar açmıştır.


6. Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?
Cevap: Sanatı sevmeleri için bir halkın öncelikle refah seviyesine ulaştırmak gerekir. Refah seviyesine ulaşan halk için de tiyatro, sinema ve sergi salonlarını ülkenin mümkün olan her yerine açarak ücreti düşük bir şekilde görmelerini sağlardım. Okullarda tiyatro ya da ses eğitimi verirdim.


3.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki yargılardan okuduğunuz metnin tür özelliklerini yansıtanları işaretleyiniz.
Cevap: 

 • [✓] Metinde Atatürk’ün müzik ile ilgili düşünceleri anlatılmıştır.
 • [] Metinde öznel yargılar ağır basmaktadır.
 • [✓] Yazar, düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmemiştir.
 • [✓] Yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir.
 • [✓] Yazar, alanında uzman kişidir.
 • [✓] Yazar, metni karşılıklı konuşma havasında yazmıştır.

b) Okuduğunuz metnin türü nedir?

Cevap: Anı türündedir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

4. Etkinlik

Aşağıda Atatürk’ün özdeyişleri verilmiştir. Bu özdeyişlerin konusunu örnekteki gibi yazınız.
Cevap: 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 58 Ders Kitabı Cevapları

5. Etkinlik

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili planlama tablosunu sunumunuzdan önce doldurup sunumunuzu gerçekleştiriniz.
Cevap:

Sunumun konusu nedir? ⇒ Türk Dilinin Önemi

Sunumun mesajı ne olacak? ⇒ Türk dilini korumamız gerektiği ve emanet edilen dilin ne kadar önemli olduğu mesajı verilecektir.

Sunumu kimlere yapacaksınız? ⇒ Arkadaşlarıma

Sunumu nerede yapacaksınız? ⇒ Sınıfta

Sunum için hangi araçları (etkileşimli tahta, projeksiyon, ses kayıt cihazı, fotoğraflar vb.) kullanacaksınız? ⇒ Fotoğraflar ve akıllı tahta kullanacağım.

Sunum için hangi bilgi kaynaklarından (kitap, internetvb.) yararlanacaksınız? ⇒ Nutuk’tan ve internetten yararlanacağım.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları

6. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümleri işaretleyiniz.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 59 Ders Kitabı Cevapları

7.ETKİNLİK

b)“Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”

Yukarıdaki cümlelerde geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz. Bu sözcükleri ve Türkçe karşılıklarını alttaki boşluklara yazınız.
Cevap: “Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”

Perspektif: Görünge
Objektif: Nesnel
Trend: Yönelim


Gelecek Derse Hazırlık

Çanakkale Savaşı konulu anılar derleyip sınıfa getiriniz.
Cevap: Reşit Paşa takasına Bekir Çavuş adında ağır yaralı bir adam getirildi. Ayakları kangren olmuştu. Hemen ameliyata alıp bir bacağını kestik. Çok kötü durumdaydı yaşamasını beklemiyorduk. Sabah uyandıklarında Bekir Çavuş yattığı yerden kalkıp dolaşmak istiyormuş ve kimse onu yerine oturtamıyormuş. Otur diyenlere karşılık “Aman! Ne diyorsun? Cepheden emir geldi gitmem gerek. Emri yerine getirmem gerek.” diyormuş. Bu şekilde söyleyerek hemşirenin kolları arasında can vermiş. Bekir Çavuş sevdiklerini değil de vatanını seven bir kahramanmış.


Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi ile ilgili araştırma yapınız.
Cevap:

 • Kurtuluş Savaşının temelleri atılmıştır.
 • Çanakkale, Avrupa ve Asya’ yı birbirine bağlayan bir boğazdır ve bu önemli ticaret ilişkilerine ön ayak olur.
 • İtilaf devletleri, Rusya donanmalarıyla bağlantı kurmak için Çanakkale boğazını ele geçirmek istiyordu. İtilaf devletlerine fırsat verilmemiş oldu.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.