Cevap Yaz
12 Şubat 2024, 21:12 - Sena Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 90-94-95-96-97. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 90-94-95-96-97. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Türk Plastik Sanatları metnine ait cevapların bulunduğu 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90-94-95-96-97 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 90-94-95-96-97. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 90-91-92-93-94-95-96-97. Sayfa Cevapları Türk Plastik Sanatları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Türk sanatları denilince aklınıza hangi sanat türleri geliyor? Bunlarla ilgili bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Türk sanatları denilince aklıma resim, heykel, müzik, çinicilik ve tiyatro geliyor. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Musiki
Tahminî Anlamı: Müzik
Cümlem: Dedem Türk musikisini çok sever.

Kelime/Kelime Grubu: Toy
Tahminî Anlamı: Küçük olan, bilgisiz.
Cümlem: Babam henüz toy olduğumu söyler.

Kelime/Kelime Grubu: Şuur
Tahminî Anlamı: Bilinç, akıl.
Cümlem: Kafasına aldığı darbeyle şuurunu kaybetti.

Kelime/Kelime Grubu: Heybe
Tahminî Anlamı: İçine bir şeyler koymaya yarayan torba.
Cümlem: Çiftçi kadın heybesine atıştırmalık doldurmuş.

Kelime/Kelime Grubu: Tecessüs
Tahminî Anlamı: Bir şeyi merak etme.
Cümlem: Tecessüsün yanlış bir davranış olduğunu anlatmaktan yoruldum.

Kelime/Kelime Grubu: Kaşif
Tahminî Anlamı: Merak edip araştıran.
Cümlem: Kaşifler merak edilenleri araştırıp öğrenen kişilerdir.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Hayvan figürlü eserler hangi adla anılmaktadır?
Cevap: Hayvan figürlü eserler hayvan üslubu adıyla anılmaktadır.


2. Türkler yerleşik hayata geçtiklerinde sanat anlayışlarında ne gibi bir değişiklik olmuştur?
Cevap: Türkler yerleşik hayata geçtiklerinde sanat anlayışlarında da katı maddeye geçmişlerdir. Taş, tahta, cam, çini gibi maddeleri işlemişlerdir. Bu maddeleri işleyerek çeşmeler, saraylar, konaklar, mabetler inşa etmişlerdir.


3. Yazar neden tarihî eserleri korumanın vatanı korumak kadar önemli olduğunu söylemektedir?
Cevap: Tarihi eserlerimiz geçmişimizi, kültürümüzü yansıttığı ve geleceğe miras oldukları için vatanı korumak kadar önemli olduğunu söylemiştir.


4. Okuduğunuz metinden Türk plastik sanatları ile ilgili neler öğrendiniz? Açıklayınız.
Cevap: Okuduğum metinde Türklerin yerleşik hayata geçmesinden sonra katı maddeleri işlediklerini, sanat ürünleri ortaya çıkardıklarını ve bu sanatları hangi malzemelerle yaptıklarını öğrendim.


5. Millî Eğitim Temel Kanunu’nun, Türk kültür eserlerinin mana ve değerinin Türk milletinin bütün fertlerine öğretilmesini istemesinin nedeni ne olabilir? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: Türk kültür eserleri bizlere geçmişimizi ve kültürümüzü yansıtan değerli bir miras olarak kalmıştır. Bu nedenle bu mirasımızın önemi ve değeri Türk fertlerine öğretilmelidir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Ferman Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Cevap:

Metnin Konusu: Türklerin yerleşik hayaya geçmesinden sonra değerli eserler inşa etmeleri.

Metnin Ana Fikri: Türklerin geçmişte yapmış olduğu eserlerin önemi ve değeri.


4. ETKİNLİK

Cümlelerin altını çizmek, kelimeleri koyu veya italik yazmak, renklendirmek, farklı punto ya da font kullanmak metindeki önemli bölümleri vurgulamak için başvurulan yöntemlerdir. Okuduğunuz metinde bazı cümleler koyu, bazıları ise altı çizili şekilde yazılmıştır. Sizce bu bölümler dışında metindeki hangi bölümler koyu ya da altı çizili şekilde yazılmalıydı? Metnin üzerinde işaretleyerek gösteriniz.
Cevap:

  • Türkler yerleşik medeniyete geçince, bu medeniyetin temeli olan katı maddeyi, taşı, tahtayı, camı, çiniyi daha büyük bir zevkle işlemişlerdir. 
  • İstanbul’da fetihten sonra Türklerin vücuda getirdikleri eski eserleri gören yerli, yabancı herkes, onlara hayran olmaktan kendini alamaz. 

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.
Cevap:

• Bu eserlerden pek büyük bir kısmı yanmış, yıkılmış, kaybolmuş, yabancıya gitmiştir.
→ Özne / yüklem

• Her okulun Türk sanat eserlerinin resimlerini, planlarını, maketlerini gösteren müzeleri olmalıdır.
→ Özne / yüklem

• Bu eserlerden hareket edilerek yeni yeni eserler vücuda getirilebilir.
→ Zarf tümleci / özne / yüklem

• Avrupalılar bizim eserlerimizdeki motifleri kullanarak modalar icat etmişlerdir.
→ Özne / zarf tümleci / nesne / yüklem

• Plastik sanat eserlerini incelemenin en pratik yolu onların benzerini yapmaktır.
→ Özne / nesne / yüklem

• En güzel sanat eseri modellerinin çoğaltılması da bir kültür çalışmasıdır.
→ Ö
zne / yüklem


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Yukarıdaki cümlelerden hangisinin nesne aldığını belirleyiniz. Aşağıdaki cümlelerden hangileri nesne almıştır? Cümlelerin nesnelerini yanlarına yazınız.
Cevap:

Malını yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür.
Akılsız başın cezasını ayak çeker. : Ayak – belirtisiz nesne
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. : doğru söyleyeni – belirtili nesne
Evdeki hesap çarşıya uymaz. : hesap – belirtisiz nesne
Burası yemek kokuyor. : yemek – belirtisiz nesne
İlkbaharda bitkiler yeşerir. : bitkiler – belirtisiz nesne
Yalnızlığıma doğru yürüyorum. :  yalnızlığıma – belirtisiz nesne
Size verdiğim etkinliği yapmalısınız.: etkinliği – belirtili nesne
Bu akşam şehre dönüyormuş.


Cümledeki nesnelerin cümlenin anlamını nasıl etkilediğini aşağıya yazınız.
Cevap: Cümlede verilen yargıda etkilenen şeyler belirtilmiştir. Bu nesneler, cümlede öznenin yaptığı işten ötürü dolaylı veya dolaysız şekilde etkilenen şeyi belirtmiştir.


7. ETKİNLİK

Yukarıdaki cümlelerde bulunan fiillerin altlarını çiziniz. Fiiller arasındaki farkı söyleyiniz. Hangi cümlede işi yapan bellidir? Söyleyiniz.
Cevap: 

a) Geziye gitti. → Git fiil. Kim gitti? O gitti. 3. tekil şahıs.
b) Geziye gidildi. → Git fiil. Özne belli değil.

Aşağıdaki fiilleri cümle içinde kullanınız.
Cevap: 

yaz: Üç sayfa yazı yazdım.
sev: Bana mendil atmasını çaresizce beklerken onu daha çok sevdim.
oku: Yazdığım mektubu yalnızca bir kez okudu.
bil: Şiirlerindeki anlamı kimse bilemiyordu.
bak: Herkes hayranlıkla ona bakıyordu.
başla: Bariyerin kalkmasıyla yarışa başladılar.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları Ferman Yayıncılık

Aşağıdaki fiillerin kök ya da gövdelerine -(i)l veya -(i)n eklerinden birini ekleyerek cümle içinde kullanınız.
Cevap:

yaz-: Benim yazım gibi yazmaya çalışıyor.
sev-: Ona ben kadar kimse sevildiğini hissettiremeyecek.
oku-:  Benim okumayı sevdiğim kadar kimse sevemez.
bil-: Onun biliyor olduğunu düşünüyorum.
bak-: Onun bana bakındığını görünce kıpkırmızı oldum.
başla-: Öğretmenimizin başlayın komutunu beklemeden koşmaya başladı.


Fiiller ek aldıktan sonra cümlelerde anlam bakımından nasıl bir farklılık oluşmuştur? Aşağıya yazınız.
Cevap: Kelimeler ilk başta fiil iken ek aldıktan sonra nesne haline döndüler.


8. ETKİNLİK

Sınıfınızda “tarihî eserlerimizi korumak” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda yaratıcı konuşma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için bir önceki arkadaşınızın anlattıklarını dikkatlice dinleyiniz. Arkadaşlarınızın söylediklerinden hareketle konuşarak konuya farklı bir bakış açısı geliştirerek konuşmanızı tamamlayınız. Konuşmalarınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap:

Sevgili dostlar, bugün sizlerle değerli ve önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum: “tarihî eserlerimizi korumak”. Tarihimiz, kimlik ve kültürümüzün temelini oluşturur. Geçmişten günümüze uzanan zengin bir mirası olduğunu düşündüğümüzde, bu eserleri korumanın ne kadar hayati bir görev olduğunu anlarız.

Son olarak, hükümetler ve yerel yönetimlerin tarihî eserlere destek vermeleri gerekmektedir. Yasalar aracılığıyla korumalı ve bu yasaların uygulanması gereklidir. Bu konuda hepimize düşen bir sorumluluk vardır. Sizler de bu konuda farkındalık yaratarak, üzerinize düşen görevleri yerine getirmeye çalışın. Geleceğimizi inşa ederken, geçmişimizi unutmamalı ve tarihî eserlerimize sahip çıkmalıyız.


9. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki yazarın “Vatan çıplak topraktan ibaret değildir. Bir milletin asıl vatanı yarattığı kültür eserleridir.” sözünden hareketle defterinize “kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma” yöntemini kullanarak hikâye edici veya bilgilendirici bir metin yazınız. Bu amaçla konuyla ilgili aklınıza gelen kelime ve kelime gruplarını kâğıtlara yazınız. Arkadaşlarınızın yazdığı kâğıtlarla kendi kâğıtlarınızı bir masada toplayarak kavram havuzu oluşturunuz. Metninizi oluşturduğunuz kavram havuzundan yararlanarak yazınız. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Vatan, sadece çıplak topraktan ibaret değildir. Bir milletin asıl vatanı, yarattığı kültür eserleridir. Bu ifade, vatan kavramının özünü anlatırken derin bir anlam taşımaktadır. Kültür eserleri, bir milletin tarihini, değerlerini ve kimliğini yansıtan önemli unsurlardır.

Kültür eserleri, farklı disiplinlerde ortaya çıkan sanat yapıtları, edebi eserler, mimari yapılar ve diğer sembolik ifadelerden oluşur. Bunlar, bir ülkenin tarihini ve kültürünü miras olarak gelecek nesillere aktarır. Örneğin, bir ülkenin milli destanları, folklorik hikayeleri veya ulusal marşları, o ülkenin kimliğinin simgesi haline gelir. Tarihi yapılar, geçmişin izlerini günümüze taşır ve insanlara köklerine bağlılık duygusu verir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.