Cevap Yaz
20 Ekim 2023, 18:56 - Sena Yazdı

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 101-102-103. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 101-102-103. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4. Ünitemizi Değerlendirelim konusunun bulunduğu 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 101-102-103 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş, öneri ve fikirlerinizi yorumlardan belirtebilir ve eleştirebilirsiniz.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 101-102-103. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 101-102-103. Sayfa Cevapları 4. Ünitemizi Değerlendirelim

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Değer nedir? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Değer bir milletin sahip olduğu örf, adet, gelenek, görenek, marş, bayrak ve benzeri şeylerdir.


2. Değerlerin oluşumunda dinin nasıl bir etkisi vardır? Açıklayınız.
Cevap: Değerlerin oluşumunda din belli ölçüler, yasaklar ve emirler koyar. Böylelikle o toplamın değerleri oluşur.


3. Değerlerin oluşumunda örf ve âdetlerin nasıl bir etkisi vardır? Yazınız.
Cevap: Değerlerin oluşumunda örf ve adetler atalarımızdan kalmış ve bugünümüze kadar gelerek yaşam biçimi haline gelmiştir. Bu yaşam biçimi yaşam tarzımızın, nişan, evlilik, sünnet gibi değerlerin oluşmasını sağlamıştır.


4. Değerler gençlerin kişilik gelişimini nasıl etkiler? Açıklayınız.
Cevap: Değerler gençlerin kişilik gelişiminde onları doğru yerlere taşıyarak geliştirir.


5. Temel değerler nelerdir? Listeleyiniz.
Cevap: 

  • Vatan
  • Millet
  • Bayrak
  • Peygamber sevgisi
  • Saygı
  • Nezaket
  • Hikmet
  • İffet
  • Şecaat

6. Temel değerlerden olan iffet kavramını farklı anlamlarıyla birlikte açıklayınız.
Cevap: İffet, toplum ağzıyla namus kavramı, bir insanın nefsinin arzularına sahip çıkarak Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmesidir.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (..) Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Cevap: C) Bir toplumda değerlerin oluşumunda din, etkili unsurlardan biridir.


2. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşumuna etki eden örf ve âdetlere örnek değildir?
Cevap: D) Namaz kılmak


9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları

3. Aşağıdakilerden hangisi temel değerlerden biri değildir?
Cevap: C) Mizaç


4. (..) Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Cevap: E) Kişilik gelişiminde değerler etkili değildir.


5. (..) Paragrafta vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Adalet toplumun en önemli değeridir.


C. Aşağıdaki boşlukları parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
Cevap:

1. Bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi ögelerin bütününe …değer…. denir.
2. …Örf ve adetler…. bir toplumun duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını belirleyen yazısız kural ve uygulamalarıdır.
3. Her toplumda tarihi süreç ve kültürel özelliklere bağlı olarak oluşan, o topluma özgü ….değerler… mevcuttur.
4. ….Adalet… doğruluk, eşitlik, denklik, denge, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlara gelir.
5. …Din…., belirlemiş olduğu ölçülerle insanın birey veya toplumla ilişkisini düzenler.


D. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
Cevap:

1. (D) Din, bir toplumun kültürünün oluşmasında etki eden ögelerden biridir.
2. (Y) Örf ve âdetler toplumu bir arada tutan unsurlardan değildir.
3. (D) İşlerin liyakat ve ehliyet sahibi kişilere emanet edilmesi gerekir.
4. (D) İslam dini bireye öğütlediği ahlaki ilkelerle, kişilik gelişiminde önemli bir yere sahiptir.
5. (Y) Şecaat sahibi insanlar düşünmeye gerek duymazlar.


9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları

E. Bulmacayı çözünüz.
Cevap:

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.