Cevap Yaz
28 Mayıs 2024, 9:49 - Sena Yazdı

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 127-128-129. Sayfa Cevapları GÜN Yayınları

7.Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 127-128-129. Sayfa Cevapları GÜN Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünitemizi Değerlendirelim konusunun da içerisinde bulunduğu 7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 127-128-129 Cevapları konusunu paylaştık. Konu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 127-128-129. Sayfa Cevapları GÜN Yayınları

7.Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 127-128-129. Sayfa Cevapları 5. Ünitemizi Değerlendirelim

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127 GÜN Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Peygamber efendimizin yaptıkları, bu davranışları sahabelerin ve din  adamlarının yorumlaması ve yaşam şartlarının değişmesi.


2. Başlıca tasavvufi yorumlar hangileridir? Üç örnek veriniz.
Cevap:
⇒ Yesevilik
⇒ Kadirilik
⇒ Nakşibendilik.


3. Fıkıh ilmi hangi konuları ele alır? Söyleyiniz.
Cevap: Helal haram ölçüsünü, insanlar arası ilişkileri, kişilerin Allah’a karşı ibadet yükümlülüğünü ele alır.


4. Kadirilikte önem verilen ilkelere örnekler veriniz.
Cevap:
⇒ Alçakgönüllü olmak
⇒ Sözünde durmak
⇒ Günahlardan sakınmak


5. Nakşibendilik hakkında kısaca bilgi veriniz.
Cevap: Nakşibend, nakış yapan anlamına gelmektedir. Kalbi dünyadan ahirete bağladığı düşünüldüğü için bu adı almıştır. Haramdan uzak durmak, dünya malına karşı hırslı olmamak, hayır işlemek gibi davranışlar tavsiye edilendir. Muhammed Bahauddin Nakşibend’in görüşlerini ve düşüncelerini belirten bir tasavvufi yorum biçimidir.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biri değildir?
Cevap: C) Maturidilik 


2. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde yaygın olan tasavvufi yorumlardan biri değildir?
Cevap: A) Eş’arilik


3. Yukarıdaki sözü edilen ünlü mutasavvıf kimdir?
Cevap: B) Ahmet Yesevi


4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalıdır?
Cevap: D) Hanefilik → Ahmet bin Hanbel’in görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmış fıkhi bir mezheptir.


7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128 GÜN Yayınları

5. Yukarıdakilerden hangileri inançla ilgili yorumlardandır?
Cevap: D) I, II


6. İnsanın kötü davranışları terk edip güzel huylar edinmesini, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) edep ve ahlakını davranış hâline getirmesini amaçlayan düşünce biçimine ve hayat tarzına ne ad verilir?
Cevap: D) Tasavvuf


7. Alevilik-Bektaşilik kültüründe cem sırasında yerine getirilmesi gereken bazı görevler vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşilikte cem törenini yönetmekle görevlidir?
Cevap: B) Dede


8. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Alevilik-Bektaşilik kültüründe yol kardeşliği anlamına gelir?
Cevap: B) Musahiplik


C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.
Cevap: 

(D) Alevilik-Bektaşiliğin oluşumunda, Hacı Bektaş Veli’nin görüşleri etkili olmuştur.

(Y) Maturidilik, İmam Âzam Ebu Hanife’nin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmış bir mezheptir.

(D) Alevilik-Bektaşilikte musahiplik , muhacir-ensar kardeşliğine dayandırılır.

(Y) Gülbank, Nakşibendilikle ilgili bir kavramdır.

(D) Tasavvuf, insanı ahlaken yüceltmeyi, nefsi kötülüklerden arındırmayı ve insana erdemli davranışlar kazandırmayı amaçlayan bir ilim dalıdır.

(Y) Yeseviliğin kurucusu, Mevlana’dır.

(D) Cemin yapıldığı yere cemevi denir.


7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 129 GÜN Yayınları

Ç. Ünitemizde geçen bazı önemli kişi, kelime ve kavramlar aşağıdaki bulmacada gizlenmiştir. Bunları bulmacadan bulup işaretleyiniz.
Cevap:
7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 129 GÜN Yayınları


7.Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 127-128-129. Sayfa, 5. Ünitemizi Değerlendirelim 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.