Cevap Yaz
20 Nisan 2024, 23:45 - Saniye Yazdı

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 114-115-116. Sayfa Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 114-115-116 Sayfa Cevapları Erkad Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun yer aldığı 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 114-115-116 Cevapları konusunu paylaşmış bulunuyoruz. Din kültürü cevapları hakkında görüş ve fikirlerinizi yorumlardan belirtmeyi unutmayın.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 114-115-116. Sayfa Cevapları Erkad Yayıncılık

9.Sınıf Erkay Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 114-115-116 Sayfa Cevapları 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Erkay Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kültür ve medeniyet ne demektir? Tanımlarını yapınız.
Cevap: Kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde bütün maddi ve manevi değerler ile bunları sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. Medeniyet, bir ülke veya toplumun veya diğer zeki canlı türlerinin, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. 

2. Kültür ve medeniyet arasındaki fark ve benzerlikler nelerdir?
Cevap: 

Benzerlik: Maddi ve manevi değerlerdir. Farklı milletlerin birlikte yaşayarak veya katkı sağlayarak oluşturdukları değerler.
Farkı: Evrensel düzeye ulaşmış bir kültür veya benzer kültürlerin oluşturdukları anlama, yaşama, bilgi, teknoloji ve
 maddi-manevi kurumların bütünü olmasıdır.

3. İslam medeniyeti ne demektir? Tanımlayınız.
Cevap: Dini kabul etmiş milletlerin, İslam’ın etkisi altında kalarak meydana getirdikleri medeniyetin ortak tanımıdır. 

4. İslam medeniyeti hangi coğrafyalarda kendisine yer bulmuştur? Kısaca bilgi veriniz.
Cevap: İslam medeniyeti Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Endülüs’te kendisine yer bulmuştur.

5. İslam medeniyetinin kaynakları nelerdir? Kısaca anlatınız.
Cevap: Kur’an, sünnet, tevhid, icma ve kıyastan sonra gelen islam medeniyetinin kaynaklarındandır.


B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (Y) İslam kültürü içinde şehirlerin kurulmasına örnek peygamber şehri Mekke olmuştur.
2. (D ) Mekke’de Kâbe, Medine’de Mescid-i Nebi ve Kudüs’te Mescid-i Aksâ İslam medeniyetinin köşe taşlarıdır.
3. (D ) İslam mimarisinin ilk sağlam esaslı mimari eserleri, Emeviler Dönemi’nde yapılmıştır.
4. (D ) Medeniyet, milletlere ait bazı kültür değerlerinin birçok millet tarafından benimsenerek ortak duruma gelmiş bütününe denir.
5. (Y ) Kültürün kaynağı medeniyetlerdir, bundan dolayı medeniyet millî, kültür ise milletlerarasıdır.


C. Aşağıdaki cümleleri verilen ifadelerden uygun olanıyla tamamlayınız.
Cevap:

1. Müslümanların kurdukları şehirlerin merkezinde cami, çarşı ve  okul bulunmaktadır.
2. İskenderiye’den başlayıp Suriye, Irak ve İran üzerinden Horasan’a çekilecek bir jeokültürel çizgi üzerinden kuran’a dayalı dünya görüşünün antik medeniyet halkalarına eklemlenmesine sahne olmuştur.
3. İslam dini Hicaz’ın içerisinde bulunduğu Arap Yarımadası’nda doğmuştur.
4. Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail’in (a.s.) Allah’ın (c.c.) emri ile inşa ettikleri yeryüzündeki en eski mabet olan kabe Mekke şehrindedir.
5. Peygamberimizin (s.a.v.) Medine’ye hicretten sonra sahabeyle birlikte inşa ettiği, yeryüzündeki en kutsal mescitlerden biri olan Mescid’i Nevebi Medine’dedir.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları Erkay Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki bölgelerden hangisinde İslam medeniyetinin izleri yoğun olarak görülmez?
Cevap: B) Avusturalya 

2. Emeviler Dönemi’ndeki İslam mimarisi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Bu dönemde bazı camiler kiliseye çevrilmiştir. 

3. Kültür ve medeniyet kavramlarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Cevap: E) Medeniyet, kültürün alt bölümüdür, medeniyetler bir araya gelerek kültürü oluşturur. 

4. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin oluşmasına katkıda bulunan bilim adamlarından değildir?
Cevap: E) Ümeyye b. Abdüşems

5. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin oluşmasında etkili değildir?
Cevap: E) İslam’ın yayılmacı politikaları

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları Erkay Yayıncılık

6. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin özelliklerinden değildir?
Cevap: C) İslam medeniyeti insan merkezlidir.

7. Müslümanlar için en kutsal üç mescit (cami) aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: C) Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi, Mescid-i Aksâ

8. Aşağıdakilerden hangisi, Afrika’daki kültür ve sanat merkezi olan şehirler arasında yer almaz?
Cevap: A) Buhara 

9. Aşağıdakilerden hangisi Dîvânu Lugâti-t Türk’ün yazarıdır?
Cevap: B) Hoca Ahmed Yesevî 

10. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar tarafından yapılmış olan tarihî Mostar Köprüsü’nün bulunduğu coğrafi bölgeyi en doğru şekilde anlatmaktadır?
Cevap: C) Bosna Hersek – Balkanlar 

 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.