Cevap Yaz
28 Mayıs 2024, 11:14 - Saniye Yazdı

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 28-29-30. Sayfa Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 28-29-30. Sayfa Cevapları Erkad Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ölçme ve Değerlendirme konusunun yer aldığı 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 28-29-30 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 28-29-30. Sayfa Cevapları Erkad Yayıncılık

9.Sınıf Erkad Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 28-29-30 Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları Erkad Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İslam’da bilgi kaynakları nelerdir? Kısaca anlatınız.
Cevap: İslam da bilgi kaynakları duyu, akıl ve vahiydir.

2. Bilgi edinmede duyu organlarının önemi nedir? Belirtiniz.
Cevap: Duyu organlarımız bilgi edinmek duymak, dokunmak, işitmek, koklamak bizim bilgi edinmemiz de önemli rol oynar. Görerek ve koklayarak, dokunarak o bilginin doğru olduğunu anlayabiliyoruz.

3. Aklın bilgi edinme ve bilgiyi kullanmadaki rolü nedir? Anlatınız.
Cevap: İnsan aklı sayesinde Kuran’da geçenleri anlar, yapılıp yapılmaması gerektiğini anlamamızı sağlar. Bu yüzde İslam açısından akıl önemlidir. Aklımızı kullanarak kuranı ve İslamı anlarız.

4. Vahiy nedir? Tanımlayınız. Doğru bilgiye ulaşmada vahyin önemini belirtiniz.
Cevap: Vahiy, elçi göndermek, gizli ve hızlı şekilde bilgilendirmektir. İnsanlar vahiy sayesinde meleklere, peygamberlere, ahirete ve cehennemi bilmektedir. Doğru ve kesin bilgi vahiy sayesindedir.

5. Gerçeğe ve doğruya ulaşmada bilginin önemi nedir? Bilgi, yanlış yerde kullanıldığında hangi olumsuz sonuçların doğmasına neden olabilir?
Cevap: Bilgi Allah tarafından verilmiş en büyük nimettir. Bilgiyi kendi çıkarları için kullananlar dünyadaki savaşlara yol açmaktadır. Dünya da ahlak ve merhametten yoksun olmaktadırlar. Yanlış kullanılan bilgi insanların bölünmesinde ve yeni savaşlara yol açabilir.


B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (D ) İnsan ancak vahiy sayesinde ahireti, cenneti, cehennemi, melekleri bilebilir. Çünkü bunlar gaybla ilgili konular olduğundan akılla ya da duyularla bilinemez.
2. (D ) Kur’an-ı Kerim, günümüze kadar tevatür yoluyla gelmiştir.
3. (Y ) Duyu organlarıyla elde ettiğimiz bilgiler sınırsızdır.
4. (D ) İslam âlimleri aklı, insanın dinin emir ve yasaklarıyla sorumlu tutulmasının temel şartı olarak kabul etmişlerdir. Akıldan yoksun olanlara hiçbir sorumluluğun yüklenemeyeceği görüşünde birleşmişlerdir.
5. (Y ) Rüya, ilham ve keşif dinî bir delildir. Bunlara dayalı olarak bir hüküm verilebilir.


C. Aşağıdaki cümleleri verilen ifadelerden uygun olanıyla tamamlayınız.
(Yüce Allah’tan), (vahiy), (mütevatir), (akıl), (Allah’a karşı), (İslam)

  1. Vahiy işaret etmek, gizli ve süratli bir şekilde bir şeyi bildirmek demektir.
    2. Çok sayıda güvenilir kişinin yani yalan söylemek üzere bir araya gelmeleri mümkün olmayan bir topluluğun vermiş olduğu habere mütevatir haber denir.
    3. Dinimize göre Allah’a karşı sorumluluk ilk dikkat edilmesi gereken sorumluluktur.
    4. Akıl insanda bulunan manevi bir kuvvettir. İnsan bu kuvvet sayesinde çevresindeki varlıkları ve onların anlamını kavrar.
    5. Bilgili insan çok bilen değil, Yüce Allah’tan en çok sakınan insandır.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. İslam dinine göre bilginin temel kaynakları arasında,
I. Selim akıl,
II. Salim duyular,
III. Vahiy
unsurlarından hangileri vardır?
Cevap: E) I, II ve III

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Erkad Yayıncılık

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir düşüncedir?
Cevap: D) İbadetle ilgili konuları kendi aklımızla bulabiliriz.


3. İnsanın, çevresinde olan şeyleri inceleme arzusunda olması “Evren nasıl oluşmuştur? İnsan nasıl yaratılmıştır? Bulut, yağmur, rüzgâr nasıl oluşmuştur?” gibi soruların cevaplarını merak etmesi hangi özelliğinin bir sonucudur?
Cevap: D) Akıllı ve düşünen bir varlık olması


4. “Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın.” (Hucurât suresi, 6. ayet.) ayeti Kur’an’ın en çok hangi yönüne örnek gösterilebilir?
Cevap: A) Kur’an, doğru bilgiye önem verir.


5. “…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu! Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.” (Zümer suresi, 9. ayet.)
Bu ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Dinin emir ve yasaklarını anlayanlar sadece zekilerdir.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Erkad Yayıncılık

6. Doğru bilgiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Tahmine dayalı olmalıdır


7. “Aklı olmayanın dini yoktur.”
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu ifadeyle örtüşür?
Cevap: B) Aklı olmayan kişi, davranışlarından ve dinî konulardan sorumlu değildir.


8. İslam’ın ilk temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Kur’an-ı Kerim


9. “O, geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi; yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır.” (Nahl suresi, 12. ayet) ayetinin verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Kur’an aklımızı kullanmamızı ister.


Yukarıdaki soru işareti yerine hangisi yazılmalıdır?
Cevap: A) İman

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.