Cevap Yaz
28 Mayıs 2024, 11:18 - Saniye Yazdı

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 48-49-50. Sayfa Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 48-49-50. Sayfa Cevapları Erkad Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2. Tema Ölçme ve Değerlendirme konusunun yer aldığı 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 48-49-50 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 48-49-50. Sayfa Cevapları Erkad Yayıncılık

9.Sınıf Erkad Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 48-49-50 Sayfa Cevapları 2. Tema Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Erkad Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Din nedir? Tanımlayınız ve İslam âlimlerinin din tanımlarına örnekler veriniz.
Cevap: Din vahiy yoluyla insanın dünyada varoluş amacını bildiren ilahi sistemdir. İslam bilginleri dini farklı şekillerde tanımlamışlardır. Şehristânî; dinin öncelikle “itaat ve bağlılık”, bazen de “ceza ve hesap” anlamına geldiğini belirtir. Sadece ilahi vahiyden kaynaklananları din olarak kabul eder.

2. İnsanın dine olan ihtiyacı nedir? Kısaca anlatınız.
Cevap: İnsan nasıl olduğunun, etrafındaki her şeyin nasıl yaratıldığını bilmesi gerekir. Bunları bilen ve kendisinden büyük birinin olduğuna inan insan yaşamı boyunca günah işlemeden yaşar. Doğruyu yanlış ayırt edebilir.

3. İman ve İslam ne demektir? Tanımlayarak aralarındaki bağı belirtiniz.
Cevap: İslam çok geniş bir kavramdır. İslamı bir din olarak anlamak ve ona boyun eğmek anlamına gelmektedir. İslam kalben, dille ve organlarla olur. Bunların beraberinde de iman gelmektedir. İslama inanan insan imanlıdır. İmanlı olan insan da müslümandır.

4. İslam’ın inanç özellikleri nelerdir?
Cevap: İslamın inanç özellikleri, sade ve yalındır. İslamda kul ile Allah arasına hiçbir aracı ve kurum giremez, islam dini dogmatik değildir ve islam dini hür iradeye sahiptir.

5. İnsan doğası ile din arasında nasıl bir irtibat vardır? Anlatınız.
Cevap: İnsan yaratılış ile yeme, içme, dinlenme ısınma, yüce Allah’ın varlığına inanma, benimseme gibi duygularla yaratılmıştır. İnsanlar bu sayede Allah’ın varlığını kabul kavrayabilecek özelliktedir. Bu durum da insanın doğası ve din arasında ilişki oluşturmaktadır.


B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (D ) İnsan doğuştan yaratıcıyı tanıma ve O’na inanmaya elverişli bir şekilde yaratılmıştır.
2. ( Y) Antropologlara göre din bir başlangıçtır.
3. (D ) Gerçek dinler Yüce Allah’tan gelmiş oldukları hâli korumak zorundadır.
4. (Y ) Hz. Âdem’den (a.s.) itibaren bütün insanlar, Allah (c.c.) tarafından gönderilen tevhid dininin esaslarını benimsemek ve yaşamak zorundadır.
5. (D ) Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar…” 


C. Aşağıdaki cümleleri verilen ifadelerden uygun olanıyla tamamlayınız.
(İslam’ın), (Allah), (araştırmadan), (bazı ibadetlerden), (ümit), (sevgi)

1. İslam’da kul ile Allah arasında hiçbir kişi ve kuruma izin verilmez.
2. Akla önem veren bir din olan İslam’ın inceleyip, araştırıp inanmayı emreder.
3. Özgür olmayan insanlar bazı ibadetlerden  sorumlu tutulamaz.
4. İnsan korku ve ümitten birini tercih edip diğerini yok saymamalıdır. Bir yandan cennete gireceğini umut ederek sevinmeli diğer yandan günahlarının kendini cehenneme sokabileceğini hatırında tutmalıdır.
5. Nisâ suresi 136. ayette, İslam’ın inanç esasları diğer bir ifadeyle islamın şartları anlatılmaktadır.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları Erkad Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi insanları dine yönlendiren etkenlerden değildir?
Cevap: A) Maddiyat 

2. Kur’an’da Yüce Allah’ın bir eşi ve benzerinin olmadığına (tevhid) inanan ve Hz. İbrahim’in (a.s.) dini üzere olan kimse için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Hanif

3. Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esasları ile ilgili düşünceye uygun düşmez?
Cevap: D) İslam dininde dogma sayılan düşünceler vardır

4. “Din, akıl sahiplerini kendi iradeleriyle kabul ettikleri hayra götüren ilahi kanundur.” Dinin bu tanımına göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: A) Din, bütün canlıları muhatap alır.

5. Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre dinin kaynağı için uygun olmayan düşüncedir?
Cevap: E) İnsanlar tabiat olaylarının etkisi altında kalıp onlara kutsallık atfetmişlerdir.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları Erkad Yayıncılık

6. Kur’an’da “ehli kitap” kavramının kullanıldığı din mensupları aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: E) Yahudi ve Hristiyanlar

7. Aşağıda verilenlerden hangisi İslam felsefesine uygun düşmeyen bir düşüncedir?
Cevap: D) Din, insanların temel değerlerini tanımlar ve bu değerleri tabiatüstü güçlerle korur

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam inancındaki din anlayışına aykırı değildir?
Cevap: E) Yüce Tanrı kavramına her yer ve toplumda rastlanmaktadır. 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Müslüman kimse, dinin emir ve yasaklarına elinden geldiği kadar uymaya gayret
gösterir.

10. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın hür düşünceyi esas aldığı fikrine aykırıdır?
Cevap: E) İnsanın kaderi rüzgârın önündeki yaprak gibidir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.