Cevap Yaz
28 Mayıs 2024, 11:23 - Saniye Yazdı

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 70-71-72. Sayfa Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 70-71-72. Sayfa Cevapları Erkad Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 3. Tema Ölçme ve Değerlendirme konusunun yer aldığı 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 70-71-72 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 70-71-72. Sayfa Cevapları Erkad Yayıncılık

9.Sınıf Erkad Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 70-71-72 Sayfa Cevapları 3. Tema Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Erkad Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İbadet nedir? Tanımlayınız.
Cevap: İbadet, kulluk etmek, itaat etmek anlamına gelmektedir. Allah’a saygı, sevgi, şükür ve minnet duygularını anlatmaktadır.

2. İslam dinine göre ibadetlerin amacı nedir? Yazınız.
Cevap: İbadetin amacı Allah’a olan şükür borcumuzu yerine getirmektir. İbadetler insanın ruhunu yükselten, insana
insani özelliklerini kavratıp yaşatan davranışlardır. İbadetler, insanın Allah’ı arayış ve O’nunla irtibatta olma ihtiyacı gütmektedir.

3. İslam dininde ibadetlerin temel ilkeleri nelerdir?
Cevap: Kuran ve sünnete uygunluk, niyet, ihlas ve bid’atlerden kaçınma ibadetin temel ilkelerindendir.

4. İbadet yükümlülüğü ile ilgili kavramlar nelerdir? Bu kavramları birer cümle ile açıklayınız.
Cevap: Farz, Vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh, müsrif.

5. İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisi nasıldır? Kısaca anlatınız.
Cevap: İbadetler, bireyleri iyi ve güzel huylu, merhametli, şefkatli bireyler yapar. Peygamberimiz güzel ahlakı tamamlamak için hadisler buyurmuştur. Bu hadisler nasıl bireyler olmamız gerektiğini belirtmiştir.


B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (D ) İbadet; Allah’a (c.c.) kulluk etmek, saygı göstermek, O’nun emirlerini yerine getirmektir.
2. (Y ) Namazın farz kılındığı ilk yıllarda Müslümanlar Kabe’ye yönelerek namaz kılıyorlardı.
3. (D ) Yükümlü olan kişilerin taşıması gereken şartlar şunlardır: Müslüman olmak, akıllı olmak ve ergenlik yaşına gelmektir.
4. (Y ) İbadetlerimizi insanların beğenisini kazanmak için de yapabiliriz.
5. (D ) Bid’at sözlükte, İslam dininde Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargılar ve ilkeler, sonradan türeyen şey anlamlarına gelmektedir.


C. Aşağıdaki cümleleri verilen ifadelerden uygun olanıyla tamamlayınız.
(hem beden hem de mal ile yapılan ibadetler), (kulluk), (mükellef), (sünnete), (rızasını), (şart)

1. Akıllı, ergenlik yaşına gelen ve Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu Müslümanlara mükellef denir.
2. İbadetin temel amacı Yüce Allah’ın rızasını kazanmaktır.
3. İbadetler üç bölüme ayrılır. Bunlar; bedenle yapılan ibadetler, mal ile yapılan ibadetler ve hem beden hem de mal ile yapılan ibadetler dir.
4. Hz. Peygamber (s.a.v.) “Namazı benden gördüğünüz şekilde kılın.” (Buharî, Ezan, 18.) ve “Hacda yapılması gereken uygulama ve davranışları benden öğreniniz.” (Müslim, Hac, 310.) buyurmuştur. Yukarıdaki hadisler ibadetlerde sünnete bağlı olmanın önemini anlatmaktadır.
5. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyat suresi, 56. ayet) Ayete göre insanın yaratılış amacı Yüce Allah’a kulluk etmektir.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Erkad Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerde kaçınılması gereken bir durumdur?
Cevap: D) Riya ve gösteriş 

2. İslam dininde ibadet kavramıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Çalışmak ibadet olduğu için insan çalışıyorsa namaz kılmasına gerek yoktur.

3. Yüce Allah’ın kullarından kesinlikle yapmalarını istediği iş ve davranışlara ne denir?
Cevap: A) Farz 

4. Aşağıdakilerden hangisi Allah (c.c.) tarafından emredilen farz ibadetlerden biri değildir?
Cevap: C) Kurban kesmek

5. Aşağıdakilerden hangisi bid’at ile ilgili yanlış bir ifadedir?
Cevap: D) Dinî bir özelliği olmasa bile insanın dünyalık işleriyle ilgili İslam’ın mübah dediği alana giren şeylerdir.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Erkad Yayıncılık

6. Aşağıdakilerden hangisi namaz ibadetinin farz olması için gereken şartlardandır?
Cevap: A) Akıllı olmak

7. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla örtüşmemektedir?
Cevap: E) Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) dinî içerikli olarak söylediği sözlerdir. (Mübah)

8. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem mal hem de beden ile yapılır?
Cevap: D) Hacca gitmek

9. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
Cevap: C) “Şüphesiz biz seni hak ile; müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik…” (Bakara suresi, 119. ayet.)

10. İbadetin amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: D) İbadet diğer insanların güvenini kazandırır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.