Cevap Yaz
3 Nisan 2024, 16:35 - Sena Yazdı

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 83-84. Sayfa Cevapları Gezegen Yayıncılık

9.Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 83-84. Sayfa Cevapları Gezegen Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 3. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim konusunun bulunduğu 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 83-84 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 83-84. Sayfa Cevapları Gezegen Yayıncılık

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 83-84. Sayfa Cevapları 3. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Gezegen Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İslam dinine göre hangi tutum ve davranışlar ibadet kapsamındadır? Örnekler veriniz.
Cevap: İslam dinine göre selam vermek, selam almak, gülümsemek, tatlı dilli olmak, anne babaya yardımcı olmak, hatır sormak ibadet kapsamındadır. 


2. Niçin ibadet edilir? Belirtiniz.
Cevap: Allah’ın rızasını kazanmak, Allah’a şükrümüzü göstermek ve ahireti kazanmak için ibadet edilir.


3. İbadetlerde bulunması gereken temel ilkeler nelerdir? Listeleyiniz.
Cevap:

  • İsteklilik ve Samimiyet
  • Gösterişten Uzak Olmak
  • Kolaylık ve Güç Yetirebilirlik

4. İbadet ile ahlak arasında nasıl bir ilişki vardır? Örnek vererek açıklayınız.
Cevap: Bence ahlak ile ibadet arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. İnsanoğlu ibadet ettikçe ahlakı güzelleşir. Güzel ahlaka sahip olmak ibadetlerden lezzet almayı da sağlar.


5. Bakara suresi 177. ayetten çıkarılabilecek temel mesaj nedir? Belirtiniz.
Cevap: Bakara suresinin 177. ayetinde zorluk karşısında sabırlı olmak, verilen sözlerin tutulması ve namazı Allah için kılınması gerektiği mesajları verilmektedir.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
Cevap:

1. İnsanın kulluk vazifesi içinde Yüce Allah’a (c.c.) sevgi, saygı, itaat ve teşekkürünü göstermek ve hoşnutluğunu kazanmak amacıyla onun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak için yaptığı davranışlara ….ibadet…… denir.

2. Bir amaca yönelerek, seçerek ve isteyerek iyi davranışlarda bulunup kötü davranışlardan sakınmaya ….niyet…… denir.

3. Yapılması öğütlenip övülen fakat yapılmamasında da bir sakınca olmayan eylem ve davranışlara ….mendup…… denir.

4. Yapılan ibadetin samimiyetle, gönülden inanarak, dünyaya ait bir menfaat beklemeden sırf Allah (c.c.) için yapılmasına ….ihlas.… denir.

5. Yüce Allah’ın (c.c.) yapılmasını açık ve kesin bir şekilde emrettiği fiillere ….farz…. denir.


C. Aşağıdaki sorulardan her biri için beş cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

1. “De ki: Bana, dini Allah’a halis kılarak ona kulluk etmem emrolundu.” (Zümer suresi, 11. ayet.) Bu ayette ibadetle ilgili aşağıdaki temel ilkelerden hangisine vurgu yapılmaktadır?
Cevap: B) İhlas


9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Gezegen Yayıncılık

2. Aşağıdakilerden hangisi efal-i mükellefin (mükelleflerin fiilleri) ile ilgili kavramlardan değildir?
Cevap: D) İhlas


3. İbadetle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: E) Şeklen Kâbe’ye yönelmektir. 


4. İslam dininde cenaze namazı kılmak aşağıdaki mükelleflerin fiillerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir?
Cevap: B) Farz-ı kifâye


5. “Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb’ine ibadet et!” (Hicr suresi, 99. ayet.) Bu ayetten ibadetle ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkarılabilir?
Cevap: B) İbadette devamlılık esastır.


Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğruların başına (D), yanlışların başına da (Y) yazınız.
Cevap:

1. (D) İbadet, Yüce Allah’a (c.c.) bağlılığın ve şükrün bir ifadesidir.

2. (Y) Kalbin bir şeyi bilmesi, bir şeye karar verip o işin niçin yapıldığının farkında olmasına amel denir.

3. (Y) Yüce Allah (c.c.) ve Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından yapılması kesin olarak istenen ancak dayanağı farz kadar kesin olmayan fiillere sünnet denir.

4. (Y) İbadetler kişinin sabır, doğruluk, yardımlaşma vb. ahlaki davranışları kazanmasında doğrudan etkili değildir.

5. (D) İbadetlerin özünde ihlas ve samimiyet vardır.


D. Defterinize “İslam’da İbadetin Anlam ve Önemi” konulu bir kompozisyon yazınız.
Cevap:

İslam dininin temelinde iman bulunmaktadır. Allah (c.c) insanlığa göndermiş olduğu peygamberleri aracılığı ile insanları uyarmış ve hak din olan İslam dininin temellerine iman edilmesini söyleyerek ibadet etmelerini emretmiştir. İslam dinine göre insanların varoluş amacı Allah’a iman edip emrettiği şekillerde ibadet ederek dünya imtihanından geçmeleridir.

İnsanoğlu dünya imtihanı sırasında Allah’ın emrettiği ibadetleri yerine getirmelidir. Allah’ın emrettiği ibadetler namaz, oruç, zekat vermek, hacca gitmek, kurban kesmek gibi ibadetleri yerine getirmek farzdır. Allah (c.c) emrettiği bu ibadetleri yerine getirirken insanları zorlamaz. İnsanların fiziksel gücü, zihinsel gücü veya maddi gücü bu ibadetleri yerine getirmesini engelliyorsa veya zorluyorsa bu farzı üstlerinden alır ve kolaylıklar sağlar.

Allah (c.c) gönderdiği elçilerle yani peygamberlerle islam dininin temelinde imanın yani ibadetin olduğunu gösterir. Bu ibadetleri kalben yapılması ve Allah’ın rızası gösterilerek kendimize eziyet etmeden yapmak gerekir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.