Cevap Yaz
20 Ekim 2023, 9:01 - Sena Yazdı

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 57-58. Sayfa Cevapları Gezegen Yayıncılık

9.Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 57-58. Sayfa Cevapları Gezegen Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim konusunun bulunduğu 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 57-58 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 57-58. Sayfa Cevapları Gezegen Yayıncılık

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 57-58. Sayfa Cevapları 2. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları Gezegen Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kur’an-ı Kerim’de din kavramı hangi anlamlarda kullanılmaktadır? Belirtiniz.
Cevap: Kur’an-ı Kerim’de din kavramı; hesaba çekme, cezalandırma, mükafatlandırma, teslim olma, aciz olma, ibadet etme anlamlarına gelmektedir.


2. İslam’a göre din nedir? Tanımlayınız.
Cevap: İslam’a göre din insana peygamberler aracılığıyla yol gösteren, doğruyu yanlışı bildiren ilahi bir kanundur.


3. Dinin tanımları arasındaki ortak noktalar nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: Dinin tanımları arasındaki ortak nokta; Allah tarafından indirilmiş olması, peygamberler aracılığıyla göndermiş olması ve insanlara yaşamları boyu nasıl hareket etmelerini göstermesidir. 


4. İnsan niçin dine ihtiyaç duyar? Açıklayınız.
Cevap: İnsan ne için yaşadığını, nasıl yaşaması gerektiğini, ahireti, ve ahirette olacakları öğrenebilmek için dine ihtiyaç duyarlar.


5. İslam ve iman kavramları arasındaki fark ve benzerlikler nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: İslam dil ve organlarla teslimiyette olarak iyi ameller yapmakken, iman kalpten bağlanıştır. İkisi de insanı doğruya götürmeyi amaçlar ve öğretir.


6. İslam’ın inanç esaslarının temel özellikleri nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: İslam’ın inanç esaslarının temel özellikleri Allah’a inanmak, peygamberlere inanmak, meleklere inanmak, ahirete inanmak, kaza ve kadere inanmaktır. Bunların yanı sıra temel özelliklerinde İslam samimiyete ve içtenliğe önem verir, İslam’da zorlama yoktur. İslam’ın gerektirdikleri ve şartları değişmez, inanç esasları açık ve nettir. 


7. Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajlar nelerdir? Açıklayınız.
Cevap:

Nisâ suresi 136. ayet:

 Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr eden kimse iyice sapıtmıştır.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
Cevap:

1. İslam literatüründe Yüce Allah’ın (c.c.) güzel isimleri anlamında …… Esmâ-i Hüsnâ…. kelimesi kullanılır.

2. Hz. Peygamber’i (s.a.v.), vahiy yoluyla Yüce Allah’tan (c.c.) getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerde tasdik etmek, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmaya ……iman…… denir.

3. Yüce Allah’a (c.c.) itaat etmek, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) din adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek inandıklarını yaşamaya, sözleri ve davranışları ile kabul edip benimsediğini göstermeye ….İslam…… denir.

4. “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed O’nun elçisidir.)” ifadesine …Kelime-i Tevhid…. denir.

5. Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca onun için yapmaya ……tevhid…. denir.


9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları Gezegen Yayıncılık

C. Aşağıdaki sorulardan her biri için beş cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de geçen din kelimesinin anlamlarından biri değildir?
Cevap: E) Vicdan


2. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel iman esaslarından değildir?
Cevap: D) Kitaplara inanmak


3. Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam’ın iman esaslarının özelliklerini ifade eden kavramlardan biri olarak değerlendirilemez?
Cevap: C) Kesinlik


4. İslam inancına göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Vahiy


5. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde imanın geçerli kabul edilmesinin şartlarından değildir?
Cevap: E) İman esasları sırasıyla bilinmelidir. 


Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına da (Y) yazınız.
Cevap:

1. (D) Dinin kaynağı vahiydir.
2. (D) Din, iyiyi kötüden ayırt edebilecek akıl yetisine sahip insanlara hitap eder.
3. (Y) İslam’a göre insandaki din duygusu çevrenin etkisiyle oluşur.
4. (Y) İslam’ın iman esasları sonradan belirlenmiştir.
5. (Y) İslam’a göre bir kişi iman esaslarından birini kabul etmese de kısmen iman etmiş sayılır.


D. Defterinize “İnsan ve Din” konulu bir kompozisyon yazınız.
Cevap:

İnsanlar, var olduğunu fark ettiği tarih öncesi çağlardan beri varlığının sebebini sorgulamaya başlamış ve bunu felsefe ile açıklamaya çalışmıştır. İnsanların bazıları bunu felsefe ile yorumlasa bile bile Allah’ın gönderdiği peygamberleri çevrelerindeki insanlara bu durumu en doğru şekilde hakikati açıklamışlardır.

Allah’ın gönderdiği peygamberler eşi ve benzeri olmayan, her şeyin yaratıcısı ve sonsuz olan Allah’a iman etmeleri için onları davet etmiştir. Çünkü insanlar varlığını sorgulayabilmek için iman etmeleri gerekir. Allah’ın kelamlarının yazdığı dört kutsal kitapta insanların niye var olduğu, nasıl yaşaması gerektiği ve öldükten sonra neler yapılacağından söz edilerek insanlara hayatında rehber olmuştur.  

İnsanlar günümüzde felsefe ile halen bazı konularda düşüncelerini yorum çerçevesinde açıklasa bile Allah’ın vahiylerini ileten peygamberler kuşkusuz günümüze kadar dünya hayatı ile ilgili ilettikleri vahiylerde herhangi bir hata çıkmamış ve bilim ilerledikçe her seferinde Allah’ın vahiylerini kanıtlayarak doğruluğunu bir kez daha kabul etmektedir. İnsanlar bu nedenden dolayı hak din İslam olmadan yaşayamaz. Hak din İslam, insanların hayat rehberi olduğundan dolayı bu rehber olmadan insanlar kaybolacaktır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.