Cevap Yaz
19 Nisan 2024, 14:12 - Saniye Yazdı

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 90-91-92. Sayfa Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 90-91-92 Sayfa Cevapları Erkad Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 90-91-92 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 90-91-92 Sayfa Cevapları Erkad Yayıncılık

9.Sınıf Erkad Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 90-91-92 Sayfa Cevapları 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Erkad Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Değer nedir? Tanımlayınız.
Cevap: Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet anlamlarına gelir. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şeydir. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünüdür.

2. Değerlerin oluşumunda dinin önemi nedir? Kısaca yazınız.
Cevap: Din, örf, adet ve ahlak çerçevesi içinde belli kurallar koymuştur. Bu kurallar değerlerimizin devamlılığını sağlamaktadır. Toplumun birlik ve beraberlik içerisinde olmasında dinin etkisi büyüktür.

3. Örf ve âdetlerin, değerlerin oluşumundaki katkısı nedir?
Cevap: Örf ve adetlerimize sahip çıkmak bizi toplumun bir parçası haline getirir. Günlük hayatımızda yaptıklarımız üzerimize düşen sorumlulukların hepsi örf ve adetlerden geçer. Örf ve adetlerimize uymak gelişimimiz için önemlidir.

4. Tevhid, adalet, iffet ve şecaat ne demektir? Kısaca anlatınız.
Cevap: 

Tevhid: Allah’ın yalnız olduğuna, başka bir eşinin olmadığına inanmaktır.
Adalet: En mantıklı ve doğru olanın uygulanmasıdır.
İffet: Allah’ın yasaklarından uzak durmak.
Şecaat: Yiğit, cesur

5. Örf, âdet ne demektir? Tanımlayınız.
Cevap: Örf yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek anlamına gelmektedir. Adet, görenek, topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre anlamlarına gelmektedir.


B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) İnsanın hayatını mutlu, huzurlu, güçlü, çalışarak geçirebilmesi, sağlıklı olan bedenini her türlü hastalıktan korumasına bağlı olduğu gibi insanın yaratıldığındaki temizlik ve arınmışlığını koruyabilmesi de değerlerini korumasına bağlıdır.
2. (D) Hikmet; sözlükte bilgelik, Tanrı’nın insanlarca anlaşılamayan amacı, gizli sebep, öğüt verici söz, felsefe anlamlarına gelmektedir.
3. (Y) Şecaat kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sorumluluğunu almak, mesuliyet anlamlarına gelmektedir.
4. (D) Adalet her şeyde hakkı gözetmek ve hak edene hakkını vermektir.
5. (D) İffet; sözlükte haramdan uzak durmak, helal ve güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınmak anlamına gelmektedir.


C. Aşağıdaki cümleleri verilen ifadelerden uygun olanıyla tamamlayınız.
Cevap:

1. Bir toplum içinde veya insanlar arasında benimsenmiş veya yaşatılmakta olan her türlü duyuş, davranış ve kurallara değer denir.
2. Yüce Allah Kur’an’da “…Eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle  hükmet! Şüphesiz Allah adil olanları sever.” (Maide suresi, 42. ayet.) buyurmaktadır.
3. Kur’an’daki iffet ile ilgili ayetlerin bazıları mal mülk, yeme içme konularında ölçülü ve kanaatkâr olmayı, bazıları ise bedeni istekler hususunda ölçülü ve edepli davranmayı ifade etmektedir.
4. Şecaat  savaşta kahramanlık göstermeye, sıkıntıları göze alarak üstün değerleri korumaya yönelten ruhsal yetenek anlamında bir ahlak terimidir.
5. Farz ; Yüce Allah’ın kesin olarak yapılmasını istediği iş ve davranışlara denir.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları Erkad Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Kişilikli bireyler yetiştirmenin en geçerli yolu hangisidir?
Cevap: B) Değerlerin davranışlarla gösterilmesi 

2. Aşağıdakilerden hangisi adalet kavramıyla ilişkilendirilebilir?
Cevap: A) Herkese hakkı olanı vermek

3. Değer kavramı aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış anlatılmaktadır?
Cevap: D) Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu gelenektir.

4. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşumunda doğrudan etkili değildir?
Cevap: E) Ekonomi

5. Mekkeli müşriklerin onu öldürmek için plan yapıp evinin önüne en güçlü gençleri göndermeleri onu asla korkutamamış, aralarından büyük bir cesaretle geçip yoluna devam etmişti.

Paragrafta Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) hangi özelliği anlatılmaktadır?
Cevap: D) Şecaati 

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Erkad Yayıncılık

6. Kur’an-ı Kerim’de “Durumları hakkında bilgisi olmayanlar iffetli davranışları sebebiyle onları zengin zanneder.” (Bakara suresi, 273. ayet)
Ayette geçen iffet kavramı hangi anlamda kullanılmıştır?
Cevap: D) Başkasının arkasından konuşmamak

7. “Her kim ağzına ve bedeni isteklerine hâkim olacağına dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum.” (Buharî, Hudûd, 19)
Bu hadiste Müslüman’da bulunması gereken hangi değer anlatılmaktadır?
Cevap: B) İffet 

8. I. Toplum hayatını düzenlerler.
    II. Tecrübelere dayalıdırlar ve nesilden nesile aktarılırlar.
    III. Yazılı değildirler ancak toplumda yaptırımları söz konusudur.
Numaralanmış ifadelerde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
Cevap: E) Örf ve âdetler

9. İnsanın faydalı olanı edinip zararlı olandan kaçınması için düşünmesi, varlıklar arasındaki bağ, olaylar arasındaki sebep sonuç ilişkisini anlamak amacıyla harcanan çabadır.
Bu cümlede aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili bilgi yer almaktadır?
Cevap: B) Hikmet

10. İnsanın bedenî ve maddi hazlara aşırı düşkünlükten korunmasını sağlayan erdemdir.
Bu cümlede aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı verilmektedir?
Cevap: B) İffet

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.