Cevap Yaz
12 Şubat 2024, 20:59 - Sena Yazdı

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 128-134-135. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 128-134-135. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıfa giden lise öğrencilerimize özel olarak hazırladığımız ve içerisinde Küçük Ağa Metni Cevapları içeriklerinin de bulunduğu 9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 128-134-135 Cevapları konusunu paylaştık. Küçük Ağa Metni içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 128-134-135. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları

9.Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 128-134-135. Sayfa Cevapları Küçük Ağa

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Öğün Yayınları

Metne Hazırlık

1. İnkılap tarihi dersinden elde edeceğiniz bilgiler doğrultusunda Kurtuluş Savaşı başlamadan önce Anadolu halkının düşman işgaline karşı takındığı tavrı belirleyiniz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Anadolu halkı düşman işgaline karşı boyun eğmeyip mitingler düzenleyerek protestolar yapmış, ilgili makamlara telgraflar yazarak toplumsal hareketlenme ortaya çıkarmışlardır.


2. “Kurtuluş ümidi altı asırlık yaşama geleneğinin karşısında idi. Hiçbir milletin tarihi bu kadar trajik bir gelişme göstermemiştir.” Küçük Ağa romanının ön sözünden alınan bu parçada bahsedilen trajedi, size neyi ifade etmektedir? Belirtiniz.
Cevap: Yani halkın iki seçeneği olduğunu, ya savaşarak bağımsızlığını almaya çalışacağını yada padişahının dediklerini kabul ederek boyun eğeceğini ifade etmektedir. 


3. Sizce insanların savunduğu düşünceler, içinde bulundukları şartlara ve zamana göre değişim gösterir mi? Açıklayınız.
Cevap: Bence insanların savunduğu düşünceler, içinde bulundukları şartlara ve zamana göre değişim gösterir. Çünkü insan her geçen gün öğrenip gelişen varlıklardır. Düşüncelerde değişebilir.


9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Öğün Yayınları

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Küçük Ağa romanının olay örgüsünü belirleyiniz.
Cevap: 1. Dünya savaşında gazi olarak dönen Salih Kuvayımilliye’ye katılır. O sırada Akşehir’e gönderilen Mehmet Reşit Efendi Hoca dağa kaçar. Salih ise hocayı bulmak için görevlendirilir. Hocayı bulduğunda gelmesini gelmez ise kendisini öldürmesini ister. En son ikna olan Hoca ile plan yaparlar.


2. Küçük Ağa romanından alınan metnin olay örgüsünün aynı kurguyla yaşanması mümkün müdür? Açıklayınız.
Cevap: Küçük Ağa romanından alınan metnin olay örgüsünün aynı kurguyla yaşanması mümkündür. Çünkü olağanüstü olaylar yaşanmamıştır. Gerçek yaşamdan alınmış bir öyküdür. Yaşanmamış dahi olsa yaşanabilecek bir durumdur.


3. Küçük Ağa romanından alınan metnin temel çatışmasının hangi tema etrafında oluştuğunu aşağıdaki tabloda gösteriniz.
Cevap: 


4. Sizce Küçük Ağa tip midir, karakter midir? Nedeniyle birlikte açıklayınız.
Cevap: Bence Küçük Ağa karakterdir. Çünkü roman ilerledikçe değişiklik göstermiştir. Önce din adamıdır sonra bir çeteye üye olur.


9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Öğün Yayınları

5. Metindeki karşılaşmaları belirleyiniz.
Cevap: Küçük Ağa bir çok kesimle karşılaşma yaşamıştır, bunları örnek verebiliriz.


6. Küçük Ağa metninin bakış açısı hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Metinde hakim bakış açısı vardır. Çünkü anlatıcı bütün olaya hakim ve her şey okuyucuya ince detayı ile anlatılmaktadır.


7. Romandaki değer yargılarının günümüzde de geçerli olup olmadığını tartışınız.
Cevap: Romanda vatan ve millet sevgisi işlenmiştir günümüzde de bu yargılar değerli ve önemlidir.


8. Sizce Küçük Ağa tip midir, karakter midir? Nedeniyle birlikte açıklayınız.
Cevap: Bence Küçük Ağa karakterdir. Çünkü roman ilerledikçe değişiklik göstermiştir. Önce din adamıdır sonra bir çeteye üye olur.


9. Romandaki değer yargılarının günümüzde de geçerli olup olmadığını tartışınız.
Cevap: Romanda vatan ve millet sevgisi işlenmiştir günümüzde de bu yargılar değerli ve önemlidir.


10. Küçük Ağa romanında, romanın yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve romanın dönemin gerçekliğiyle ilişkisini belirleyiniz.
Cevap: Romandaki savaş, çatışma ve köylülerin diyaloglarının bulunduğu bölümler o dönemin gerçekliğini yansıtır.


11. Küçük Ağa metninde yer alan millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ögeleri belirleyiniz.
Cevap: Romanda savaş sırasındaki vatan ve millet sevgisi manevi değerlerimizi, barış ve savaşın yıkımı evrensel değerleri yansıtır.


12. Roman kahramanlarının temsil ettikleri zümrenin mantık ve dil yapısına uygun şekilde düşünüp konuşmaları, romanı teknik bakımdan başarılı kılmış mıdır? Tartışınız.
Cevap: Evet başarılı kılmıştır. Çünkü okur o döneme ve dönemin insanlarına daha iyi odaklanarak anlayabilmektedir.


13. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri tespit ediniz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz.
Cevap: 

Açık ileti: Kurtuluş Savaşı sırasında hainlerin ve vatan fedailerinin yaşadıkları çatışmalar bir gencin yaşamı üzerinden anlatılmaktadır.

Örtük İleti: Vatanın bağımsızlığının kurtuluşunun başka her değerden önde gelmesi.


14. Okuduğunuz metnin bağlı olduğu edebî dönemi, akımı, geleneği, topluluğu; metni ve yazarın biyografisini de dikkate alarak yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
Cevap: Yazar Cumhuriyetten sonrası ama yakın bir dönemde yaşamıştır. Bu yüzden verilen bağımsızlık mücadelelerini saf bir Türkçeyle ve süsleyerek okura aktarmıştır. 


15. Küçük Ağa 1984 yılında dizi film olarak çekilmiş, dizi yayımlandığı yıllarda büyük ilgi görmüştür. Bu bilgilerden hareketle televizyona uyarlanan edebî eserlerin toplum hayatına etkileri hususunda neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Toplumu ilgilendiren edebi eserlerin televizyona uyarlanması halkın ilgisi çekmektedir. Televizyona uyarlanan edebi eserler toplumda aktarılan duygunun yoğunlaşmasını ve benimsenmesini sağlamaktadır.


16. Sizce her roman yazarının her eseri niçin sinemaya ya da televizyona uyarlanamamaktadır?
Cevap: Bazı romanlar olağanüstü olaylar içermektedir. Bunların televizyona aktarılması zor olduğundan, maliyetinin çok olcağından ve toplumun ilgisinin az olması gibi durumlardan uyarlanamamaktalar.


Etkinlik

Yukarıdaki bölümler Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban adlı romanından alınmıştır. Bu bölümler ile Küçük Ağa romanını karşılaştıracak olursak her ikisinde de benzer motiflerin olduğunu görürüz. Buradan hareketle edebî eserin toplumu yansıtmadaki rolünü ve görevini tartışınız.
Cevap: Tezler bazen yönlendirici bazen de bilgi verme amacı güder. Bu romanlarda ülkemizin geçirdiği değişimler, sorunlar ve dönemin durumu anlatılmaktadır.


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 128-134-135. Sayfa, Küçük Ağa Metni 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.