Cevap Yaz
16 Nisan 2024, 9:35 - Sena Yazdı

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 212-213. Sayfa Cevapları Ödev Yayınları

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 212-213. Sayfa Cevapları Ödev Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Metindeki Edat, Bağlaç Ve Ünlemleri Bulma Uygulaması metnine ait cevapların bulunduğu 9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 212-213 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilisriniz.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 212-213. Sayfa Cevapları Ödev Yayınları

9.Sınıf Ödev Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 212-213. Sayfa Cevapları Metindeki Edat, Bağlaç Ve Ünlemleri Bulma Uygulaması

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 212 Cevapları Ödev Yayınları

1. Tarık Buğra adlı metinden alınan aşağıdaki parçada geçen fiilleri bulup bunların metindeki işlevlerini noktalı yere yazınız.
2. Aşağıda verilen metinde geçen fiilleri bulunuz ve bunların metindeki işlevlerini noktalı yere yazınız.
Cevap:

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 212 Cevapları Ödev Yayınları


9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları Ödev Yayınları

3. Peyami Safa adlı metinden alınan aşağıdaki parçada yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları tespit ediniz. Metnin karşısındaki noktalı yere yazınız.
Cevap:

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları Ödev Yayınları


4. Merhum Cem Sultan adlı metindeki yazım kurallarına uymayan kullanımları tespit ediniz. Kurallara uymama sebeplerini açıklayınız.
Cevap:

  • Karamanda→ Karaman’dan
  • Bursaya→ Bursa’ya 
  • ”Mikdâr, pâdişâhlık, Bâyezid, mukâbil, diyâr, ziyâret, deryâ, Allâh, mezâr, zamânında, sehâvet, şuarâ, tâyifesine, ziyâde, iltifât, riâyet, eşâr, inşaya, hayâl” kelimelerinde a harfi üzerine şapka kullanılmamaktadır.
  • Mikdar→ Miktar
  • Ceng→ Cenk
  • İstanbulda→ İstanbul’da
  • İskele→ iskele
  • Tayife→ Taife

5. Merhum Cem Sultan adlı metinden alınan aşağıdaki parçada altı çizili kelimelere hangi noktalama işareti getirilmelidir?
Cevap: 

Sultan Bâyezîd’ün kiçi karındaşıdur. Karaman vilayetinde Çelebi Sultan iken babaları Sultan Mehemmed fevt olup Bursa’ya gelüp kendü adına hutbe okudup sikke yazdurdı. Bir mikdar anda padişahlık idüp sonradan Sultan Bâyezîd ile mukâbil olup ceng idicek cenge mütehammil olmayup diyar-ı Arab’a çıkup gidüp varup Ka‘be şerrefehallâh ziyâretin idüp tekrar gelüp saltanat da‘vasın eyleyüp suret bulmayıcak gemiye girüp derya yüzine kaçup Rim Pupa varup anda Allâh emrine yitişüp meyyitin Bursa’ya getürdiler.


6. Peyami Safa adlı metinden alınan aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerin yazımını günümüz yazım kurallarına göre değerlendiriniz.
Cevap: 

a) Harb-i Umumi ortasında on beş yaşımda muallimlik ediyordum.
→ Harb-i Umumi kelimesi “Harbiumumi” şeklinde bitişik yazılmalı. 


b) Dokuz yaşımda başlıyan bir hastalık ve on üç yaşımda başlıyan hayatımı kazanmak zarureti, beni, edebiyattan evvel, kendini anlamağa ve yetiştirmeğe mecbur bir küçük insanın tamamıyla hayati zaruretlerden doğma bir terbiye, psikoloji ve felsefe tecessüsü ile doldurdu.
→ Başlıyan kelimesi “başlayan” şeklinde yazılmalı çünkü sıfat fiil eki geniş ünlüyü daraltamaz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.